Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowi VIII KP na spotkaniu z dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi

W dniu 22.03.2018r., w ramach programu "Dzielnicowy Bliżej Nas", przy współpracy z kierownikiem Biblioteki Miejskiej w Łodzi filia nr 72 panią Anną Janiszewską, odbyło się spotkanie dzielnicowych VIII KP z 20-osobową grupą przedszkolną "Czerwona" z Przedszkola Miejskiegoj nr 126 w Łodzi.

W spotkaniu wzięli udział dzielnicowi VIII KP: asp. Marcinem Sachoń oraz st. sierż. Rafał Kokot, którzy w -  trakcie pogadanki z dziećmi - opowiedzieli im o pracy funkcjonariuszy Policji. Ponadto przypomniano zasady poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię, znaczenia sygnalizatorów świetlnych oraz numery alarmowe. W trakcie pogadanki omówiono również postępowanie w przypadku ataku agresywnego psa oraz prawidłowego zachowania wobec obcych osób. Przedszkolaków zapoznano także z materiałami multimedialnymi dotyczącymi tematu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci zapoznano z policyjnym wyposażeniem, w tym radiowozem Policji.

W trakcie spotkania, które miało miejsce w Bibliotece Miejskiej w Łodzi filia nr 72, przeprowadzono rozmowę z kierowniczką placówki odnośnie dalszej współpracy.W ramach podziękowań funkcjonariusze otrzymali od dzieci laurkę okolicznościową z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.