GaleriaZdjęć

Wprowadzenie insp. Pawła Karolaka na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi

2 czerwca 2016 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania i wprowadzenia Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi.

Nowego szefa łódzkiej policji insp. Pawła Karolaka wprowadził i przedstawił zebranym, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.
Uroczystą zbiórkę zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości. Byli wśród nich przedstawiciele władz miasta, duchowieństwa, prokuratur, reprezentanci szkół wyższych i służby zdrowia oraz zaprzyjaźnione z Komendą Miejską Policji w Łodzi służby mundurowe. Wśród uczestników spotkania nie zabrakło także kadry kierowniczej i byłych komendantów Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Nowy Komendat przyją od zebranych gości życzenia i gratulacje.

 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi
  Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi
 • Poczet Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  Poczet Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • insp. Paweł Karolak melduje Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi objęcie urzędu Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi
  insp. Paweł Karolak melduje Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi objęcie urzędu Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi
 • Komendanci stoją na przeciwko sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  Komendanci stoją na przeciwko sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • mł. insp. Piotr Beczkowski przypina Komendantowi Miejskiemu Policji w Łodzi do munduru spinkę z herbem miasta Łodzi
  mł. insp. Piotr Beczkowski przypina Komendantowi Miejskiemu Policji w Łodzi do munduru spinkę z herbem miasta Łodzi
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi składa gratulacje Komendantowi Miejskiemu Policji w Łodzi
  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi składa gratulacje Komendantowi Miejskiemu Policji w Łodzi
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wręcza kwiaty insp. Pawłowi Karolakowi
  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wręcza kwiaty insp. Pawłowi Karolakowi
 • mł. insp. Piotr Beczkowski składa gratulacje Komendantowi Miejskiemu Policji w Łodzi
  mł. insp. Piotr Beczkowski składa gratulacje Komendantowi Miejskiemu Policji w Łodzi
 • przemówienie Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Pawła Karolaka
  Przemówienie Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Pawła Karolaka
 • Przemówienie Wiceprezydenta Miasta Łodzi
  Przemówienie Wiceprezydenta Miasta Łodzi
 • insp. Paweł Karolak podczas uroczystości
  insp. Paweł Karolak podczas uroczystości
 • Komendant Miejski Policji w Łodzi przyjmuje życzenia i gratulacje od kadry kierowniczej
  Komendant Miejski Policji w Łodzi przyjmuje życzenia i gratulacje od kadry kierowniczej
 • Komendant Miejski Policji w Łodzi przyjmuje życzenia i gratulacje od Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu
  Komendant Miejski Policji w Łodzi przyjmuje życzenia i gratulacje od Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu
 • Komendant Miejski Policji w Łodzi przyjmuje życzenia i gratulacje od zaproszonych gości
  Komendant Miejski Policji w Łodzi przyjmuje życzenia i gratulacje od zaproszonych gości
 • Gratulacje i życzenia składane przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  Gratulacje i życzenia składane przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Przybyli goście składający życzenia i gratulacje insp. Pawłowi Karolakowi
  Przybyli goście składający życzenia i gratulacje insp. Pawłowi Karolakowi