Policyjne zabezpieczenie Derbów Łodzi - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Aktualności

Policyjne zabezpieczenie Derbów Łodzi

Do tego zabezpieczenia policja przygotowywała się od dłuższego czasu. Inicjowaliśmy wiele spotkań z przedstawicielami obu klubów, w tym także z przedstawicielami służb porządkowych organizatora, które wzięły pod uwagę wszystkie nasze wskazówki. Ich praca przy tym zabezpieczeniu została wysoko oceniona. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach, rozpoznaniu środowiska i różnych sygnałach przewidzieliśmy reakcje na wszelkie naruszenia prawa.

Łódzkich funkcjonariuszy wspierali policjanci z Bydgoszczy i Poznania. Miasto monitorowane było z pokładu policyjnego śmigłowca.

Bilans policyjnych działań to 238 wylegitymowanych osób, spośród których 179 to sprawcy różnych wykroczeń. 16 zostało pouczonych a 163 ukarano mandatami karnymi w łącznej kwocie ponad 22 tysięcy złotych. Sytuacja na terenie Łodzi  a także  województwa ( przejazd kibiców Lecha Poznań ) była monitorowana przez całą noc, która upłynęła spokojnie. Policyjne działania ukierunkowano na oddziaływanie prewencyjne tak aby zapobiegać ewentualnym zakłóceniom ładu i porządku.

W dniu zabezpieczenia  meczu , na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego oraz Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Pawła Karolaka wizytował  Attaché  ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady Francji w Polsce - Pan OLIVIER ORDAS. Attache towarzyszyła Konsul Honorowy Francji w Łodzi -  Pani Alicja Bień. Obecność tak znamienitego gościa była okazją nie tylko do wymiany doświadczeń w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym także do omówienia współczesnych realnych zagrożeń terrorystycznych na imprezach masowych ale także nawiązania współpracy pomiędzy łódzką a francuską policją. Pan Olivier Ordas przyglądał się zabezpieczeniu derbów. Spotkał się także z Kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi:I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomaszem  Olczykiem. Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji insp. Dariuszem Walichnowskim oraz Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki Włodzimierzem Kalinowskim.