Aktualności

Konferencja "Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych"

23 maja 2017 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja pod nazwą "Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych" będąca efektem połączenia sił Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce działającego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydarzenie było pierwszym  z cyklu konferencji tematycznych "Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych." a jednocześnie odpowiedzią na fakt rosnacej liczby pojazdów, wady sieci drogowej i zmianami związanymi z przebudowami i remontami. Przedstawiciele swiata nauki, służb bezpieczeństwa, instytucji i firm zaangazowanych w poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach dyskutowali o tzw. niechronionych uczestnikach ruchu (czyli tych nieosłoniętych karoserią) - pieszych, rowerzystach i motocyklistach.
Celem I edycji było wskazanie zagrożeń na drodze, metod zapobiegania wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów oraz zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego. Jest to kluczowe, ponieważ bezpieczeństwo niechronionego uczestnika ruchu zależy przede wszystkim od człowieka - od jego wiedzy zachowania jako uczestnika ruchu drogowego. Przed Wydziałem Zarządzania pojawiły się namioty wojska, policji, gdzie mozna było dowiedziec się jak najwięcej o ich pracy oraz zapoznać się z Krajowa Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa - narzędziem wymiany informacji pomiędzy obywatelem a służbami oraz aplikacją "Moja Komenda". Odbyły sie równiez pokazy ratownictwa medycznego - udzielania pierwszej pomocy, ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, udzielania pomocy w przypadku zakrztuszenia, zadławienia, skręceń i złamań a także drgawek lub stanu przed zawałowego. Specjalisci pokazywali również, jak rozpoznać osobę pod wplywem dopalaczy lub innych srodków psychoaktywnych.
Podczas konferencji nie zabrakło także informacji na temat inteligentnych sysytemów znajdujacych sie w autach i "wybaczających" błędy rozwiązań inżynieryjnych. Uczestnicy konferencji mogli zapoznac się z najnowszymi technologiami wspierajacymi kierowców i zapobiegającymi niebezpiecznym sytuacjom oraz dowiedzieć się, jak Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) wpływają na poprawę bezpieczeństwa uzytkowników dróg. Każdy uczestnik mógł zapoznac sie z takimi rozwiazaniami jak:
- systemy zapobiegania kolizjom,
- automatyczny samochód,
- Mobileye Shield + najbardziej zaawansowany system zapobiegania wypadkom dla AUTOBUSÓW I POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH.
Na konferencji nie zabrakło wystapień ekspertów z zakresu medycyny ratunkowej jak równiez wystapień na temat działan na rzecz poprawy bezpieczeństwa, odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku czy manipulacji w systemie tachografów, które wpływają na bezpieczeństwo uczestnikow ruchu.
Konferencja była tłumaczona na język migowy.