Działania Prędkość - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Aktualności

Działania Prędkość

W ostatni weekend ferii tj 10 i 11 lutego 2018 roku policjanci przeprowadzili działania "Prędkość" na terenie miasta Łodzi. Akcja miała na celu przeciwdziałanie kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość i ukierunkowana była na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ostatni weekend ferii policjanci łódzkiej drogówki przeprowadzili działania pod kryptonimem „Prędkość”. Akcja ta skierowana była głównie przeciwko użytkownikom naszych dróg, poruszającym się z niedozwoloną prędkością. Policjanci przy pomocy urządzeń pomiarowych oraz samochodów z videorejestratorami kontrolowali prędkość pojazdów poruszających się po drogach miasta Łodzi. Kontroli można było się spodziewać się na każdej drodze naszego miasta . Działania policjantów miały na celu przypomnienie użytkownikom naszych dróg o stosowaniu się do ograniczeń prędkości na poszczególnych odcinkach, a także wyeliminowanie „piratów drogowych” stwarzających niebezpieczne sytuacje na naszych drogach poprzez  naliczenie punktów karnych za poszczególne ujawnione wykroczenia drogowe. Policjanci skontrolowali 161 pojazdów. Kierujący pojazdami, którzy zostali zatrzymani przez policjantów podczas jazdy z nadmierną prędkością a było ich 76 otrzymali mandaty karne w 4 przypadkach policjanci dodatkowo  zatrzymali prawo jazdy za przekroczenie prędkości kierując wnioski do Wydziału Komunikacji o wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień na 3 miesiące.


Takie kontrole mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Z policyjnych statystyk wynika, że nadmierna prędkość jest jedna z  głównych przyczyn wypadków.