Łódzka kampania antydopalaczowa - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Aktualności

Łódzka kampania antydopalaczowa

Apel Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, akcja plakatowa, ulotki wręczane przez dzielnicowych, informacje ostrzegawcze w środkach komunikacji publicznej, to tylko niektóre elementy intensywnej kampanii profilaktycznej przeciw dopalaczom prowadzonej przez łódzkich policjantów. Wszystko po to, by uchronić mieszkańców przed zagrożeniem dopalaczowym.

Trwa walka łódzkich policjantów z dilerami nowych narkotyków, zwanych powszechnie "dopalaczami". Po tragicznych zgonach sześciorga łodzian na skutek zażycia tych substancji do aresztu trafiło kilka osób podejrzanych o sprzedaż toksycznych substancji. Jednocześnie w obliczu dużego zagrożenia policjanci z Łodzi nasilili aktywność profilaktyczną, adresując ją zwłaszcza do osób pełnoletnich, jako kategorii największego aktualnie ryzyka. W środkach komunikacji publicznej, w łódzkich sklepach, placówkach służby zdrowia, klubach i pubach, w uczelniach i akademikach pojawiają się opracowane przez łódzkich funkcjonariuszy plakaty ostrzegające przed zażywaniem "dopalaczy", a do akcji informacyjnej włączają się także dzielnicowi wyposażeni w ulotki. Do Łodzian i przebywających w mieście turystów z apelem o nieeksperymentowanie z tymi silnie toksycznymi substancjami zwrócił się szef łódzkich policjantów. Inspektor Paweł Karolak zaapelował też o niezwłoczne wzywanie pomocy medycznej do osób, co do których istnieje podejrzenie zażycia "dopalaczy" oraz powiadomienie policjantów o miejscach w których one występują. Anonimową informację można przekazać pod numer telefonu 42 6652250 lub pocztą elektroniczną na adres komendant@lodz.ld.policja.gov.pl bądź za pośrednictwem internetowej aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

źródło:Wydział Prewencji KMP w Łodzi