Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych I Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : osoby żebrzące ul. Piotrkowska 263;

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • podjęcia odpowiednich czynności celem ustalenia czy nie dochodzi do tzw.„Handlu ludźmi”
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi ,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców 

 • w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego ul. Piotrkowska 204/210, ul. Wigury 7b poprzez spożywanie alkoholu ;

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców 

 • w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego Osiedle Manhattan: Piotrkowska 182, Al. Piłsudkiego 3 i 5, Sienkiewicza 101/109 poprzez  spożywanie alkoholu

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r.

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego ul. Wólczańska 148; Al. Kościuszki 119 poprzez spożywanie alkoholu ,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Sienkiewicza 60 – rejon Kościoła pw Podwyższenia Krzyża Świętego, osoby żebrzące, zakłócające ład i porządek publiczny ,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • podjęcia odpowiednich czynności celem ustalenia czy nie dochodzi do tzw.„Handlu ludźmi”
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców 

 • w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego przy ul. Sienkiewicza/Kilińskiego – Park Sienkiewicza poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spóldzielnii Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejcach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego ul. Narutowicza 28, poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r.

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego, 
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 •  organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców 

 • w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejcach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 8 :

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego ul. Piotrkowska 92 poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców 

 • w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 9

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego ul. Struga 8/10 poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
 • spożywanie alkoholu w miejcach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego ul. Piotrkowska 53 poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych, - planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spóldzielnii Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

 • w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi. 
 • spożywanie alkoholu w miejcach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Włókiennicza 2, zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby bezdomne,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • podjęcia odpowiednich czynności celem ustalenia czy nie dochodzi do tzw.„Handlu ludźmi”
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia , 
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 •  korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego Plac Wolności 2, poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych, 
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi, 
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,

Ważne informacje dla mieszkańców

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 •  widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : spożywanie Naruszenie ładu i porządku publicznego ul. Ogrodowa 18 poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 •  w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców 

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego ul. Wschodnia 42, poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

 • spożywanie alkoholu w miejcach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego ul. Pomorska 54, poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 •  w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi, 
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców 

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 •  widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 •  korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego ul. Pomorska 84b, poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r 

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego ul. Kilińskiego / Jaracza, poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania 

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

 • spożywanie alkoholu w miejcach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Teren przyległy do posesji ul. Tramwajowa 21, gromadzenie się grup młodzieży zakłócających porządek prawny ,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi, - wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 19

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego na terenie przyległym do obiektów handlowych przy ul. Kopcińskiego 31c poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych, - planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 20

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego na terenie przyległym do obiektów handlowych ul. Rodzeństwa Fibaków – teren przyległy do Domu Studenta poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.08.2017 r -31.01.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

 • spożywanie alkoholu w miejcach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia , 
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacja ch bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).