Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych I Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego aleja PCK poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r -31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-podjęcia odpowiednich czynności celem ustalenia czy nie dochodzi do tzw. „Handlu ludźmi”

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi ,

-spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",

-organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

*w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, *korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego w rejonie ul. Brzeżnej poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r -31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-podjęcia odpowiednich czynności celem ustalenia czy nie dochodzi do tzw. „Handlu ludźmi”

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi ,

-organizacja konsultacji społecznych w( Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Struga Filia dla dorosłych nr 9) ul. Brzeźna 10,,

-spotkania ze społecznością w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

*w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

 

Rejon nr 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Nieprawidłowe parkowanie ul. Piotrkowska 184

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r -31.07.2018 r.

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi,

-spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",

-organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

*w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

* widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego w rejonie al. ZHP poprzez: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem przez osoby bezdomne oraz  nieprawidłowo parkowane pojazdy

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r - 31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,

-spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",

-organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

*w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, *korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenie

Zagrożenie : ul. Nawrot 23 – rejon przyległy do posesji, osoby bezdomne i żebrzące, zakłócające ład i porządek publiczny ,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r -31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,

-podjęcia odpowiednich czynności celem ustalenia czy nie dochodzi do tzw. „Handlu ludźmi”

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,

-spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",

-organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

*w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, *korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego przy Plac Komuny Paryskiej poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r - 31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,

-spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",

-organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

*w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Jaracza 29 przebywanie osób bezdomnych i spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r -31.07.2018 r.

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,

-spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",

-organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

*w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego ul. Wschodnia 57 poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r -31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,

-spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",

-organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

*w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 9

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Kościuszki 42 poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, oraz dopuszczanie się zakłócania ładu i porządku publicznego w szczególności w godzinach wieczorowo-nocnych w dni weekendowe.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r - 31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

--w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,

-spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",

-organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

*w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : ul. Piotrkowska 59 poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, oraz dopuszczanie się zakłócania ładu i porządku publicznego w szczególności w godzinach wieczorowo-nocnych w dni weekendowe.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r -31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych, - planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,

-spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla "Katedralna",

-organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców

*w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 14:40 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" Łódź ul. Wigury 15A odbywają się cykliczne spotkania z dzielnicowymi.

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Wschodnia 54-Włókiennicza 1( przejściówka) przebywanie osób bezdomnych, używanie środków odurzających

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r - 31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-podjęcia odpowiednich czynności celem ustalenia czy nie dochodzi do tzw.„Handlu ludźmi”

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

*objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,

*w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,

*zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Więckowskiego 9 – teren przyległy do posesji – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r - 31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,

Ważne informacje dla mieszkańców

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Nowomiejska 8 rejon przyległy do posesji - grupowanie się młodzieży naruszającej ład i porządek prawny

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r -31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

*zakłócenie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zaśmiecanie to wykroczenia

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Rewolucji 1905R. 20 – teren przyległy do posesji – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018r - 31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Kilińskiego 10 – teren posesji – gromadzenie się osób postronnych z tzw. ,,marginesu społecznego” które min. spożywają alkohol, swoim zachowaniem naruszają porządek prawny

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r -31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Pomorska 96 przebywanie osób postronnych z tzw. marginesu społecznego spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r -31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie: Park im. Stanisława Staszica - osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem w szczególności w godz. 15:00-24:00.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r -31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Tuwima 46 – teren przyległy do nieruchomości – gromadzenie się osób z tzw. marginesu społecznego, które to osoby spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, naruszają porządek prawny

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r -31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

- wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 19

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : Naruszenie ładu i porządku publicznego na terenie przyległym do placówki handlowej przy ul. Narutowicza 137 poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018r - 31.07.2018r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych, - planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-organizowanie konsultacji społecznych w Administracji Osiedla „Konstytucyjna”,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi – dzielnicowymi,

-spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla „Konstytucyjna” oraz „Klubu Seniora”.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 20

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : ul. Tamka 2/4 –skwer za blokami spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zakłócenie ładu i porządku publicznego

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r -31.07.2018 r

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

-objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punkt Konsultacyjnego- Twój dzielnicowy,

-w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,

-zadania doraźne dla patroli Policyjnych,

-planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,

-wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców

*spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem , zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,

*widzisz zagrożenie w Twojej okolicy , reaguj , powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

*korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).