Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych I Komisariatu

 

Rejon nr 1

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: Łódź ul. Piotrkowska 270 gdzie dochodzi do grupowania się osób spożywających alkohol w godzinach
11.00-22.00. Problem zgłaszany przez administrację i okolicznych mieszkańców.

 

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Proponowane działania

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi ,
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

 

Ważne informacje dla mieszkańców

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym )

 

Rejon nr 2

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : Łódź ul. Abramowskiego 19- kamienica oraz teren przyległy do przedmiotowej posesji. W obrębie w/w posesji dochodzi do spożywania alkoholu w godzinach 12.00-22.00. Problem zgłaszany przez administrację i okolicznych mieszkańców.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi,
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).
Rejon nr 3

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: Łódź ul. Kilińskiego 151 problem dotyczy osób grupujących się na terenie posesji, którzy spożywają alkohol
i zakłócają porządek publiczny
w godzinach 9.00-20.00. Problem zgłaszany przez administrację i okolicznych mieszkańców.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi,
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).
 
Rejon nr 4

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: Łódź al. Kościuszki 106/116 problem dotyczy spożywania alkoholu oraz zakłócenia porządku publicznego w godzinach 10.00-22.00. Problem zgłaszany przez Administratora i okolicznych mieszkańców.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon nr 5

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : Łódź ul. Kilińskiego 112 teren przyległy do posesji, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu oraz zakłócenia porządku publicznego w godzinach 14.00-22.00. Problem zgłaszany przez administrację i okolicznych mieszkańców.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon nr 6

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: Łódź ul. Sienkiewicza 59 teren przyległy do posesji, problem dotyczy osób spożywających alkohol na terenie przyległym do posesji w godzinach 09.00-20.00. Problem zgłaszany przez administrację posesji jak i przez okolicznych mieszkańców.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : Łódź ul. Kilińskiego 75 teren przyległy do posesji, gdzie dochodzi do grupowania się osób spożywających alkohol w godzinach 14.00-22.00. Problem zgłaszany przez administrację i okolicznych mieszkańców.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).
Rejon nr 8 :

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : Łódź ul. Traugutta 4/6/8 teren przyległy do posesji, gdzie dochodzi do spożywania alkoholuw szczególności w godzinach 14.00-22.00. Problem zgłaszany przez administrację i okolicznych mieszkańców.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon nr 9

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: Łódź ul. Struga 8/10 teren przyległy do posesji problem dotyczy osób postronnych, które spożywają alkohol w godzinach 14.00-22.00. Problem zgłaszany przez administrację posesji jak i przez okolicznych mieszkańców.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).
Rejon nr 10

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : Łódź ul. Zielona 3 (brama wejściowa do posesji) gdzie dochodzi do grupowania się osób spożywających alkohol w godzinach 14.00-22.00. Problem zgłaszany przez administrację i okolicznych mieszkańców.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych, - planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • organizowanie konsultacji społecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście".

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia ,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).
Rejon nr 11

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zagrożenie : Wschodnia 54 – osoby rozprowadzające i zażywające środki odurzające. Problem zgłaszany przez mieszkańców oraz administrację posesji

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego;
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych;
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi;
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi – dzielnicowymi;

Ważne informacje dla mieszkańców

 • Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów 112 i 986 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Korzystaj z aplikacji na telefon komórkowy „Moja komenda” (ułatwia kontakt z dzielnicowym)
Rejon nr 12

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : ul. Próchnika 23 osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zakłócające bezpieczeństwo i porządek publiczny. Problem zgłaszany przez mieszkańców, administrację posesji oraz nanoszony na KMZB.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu służbowego kontrola miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego;
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych;
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi;
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów 112 i 986 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Korzystaj z aplikacji na telefon komórkowy „Moja komenda” (ułatwia kontakt z dzielnicowym).

 

Rejon nr 13

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia

 Zagrożenie : Plac Wolności 12– gromadzenie się osób zażywających i sprzedających środki odurzające, problem występujący całodobowo z szczególnym nasileniem w godzinach 7-18. Zagrożenie nanoszone na  Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu służbowego kontrola miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego;
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych;
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi;
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów 112 i 986 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Korzystaj z aplikacji na telefon komórkowy „Moja komenda” (ułatwia kontakt z dzielnicowym).
Rejon nr 14

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

 Zagrożenie : Łódź, ul. Pomorska 7 oraz teren przyległy do posesji – gromadzenie się osób handlujących środkami odurzającymi, problem występujący całodobowo z szczególnym nasileniem w godzinach 14-22. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców i administratorów posesji. 

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • Podjęcie współpracy z dzielnicowym Straży Miejskiej w Łodzi,
 • Zadaniowanie sił własnych i przydzielonych do pełnienia służbę na terenie objętym działaniami Planu Działań Priorytetowych ,
 • Uwzględnienie powyższego zagrożenia w karcie zadań doraźnych dla funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowego Wydziału Prewencji KP I KMP w Łodzi,
 • Współpraca z administratorami posesji,
 • Objęcie nadzorem wskazanego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego przez dzielnicowego – w całym okresie działania Planu Działań Priorytetowych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów 112 i 986 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Korzystaj z aplikacji na telefon komórkowy „Moja komenda” (ułatwia kontakt z dzielnicowym).
Rejon nr 15

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : Łódź, ul. Pomorska 34 oraz teren posesji – gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zanieczyszczających teren posesji, zagrożenie występuje całodobowo z szczególnym nasileniem w godzinach 12-22. Problem zgłaszany przez mieszkańców posesji.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych, bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania i współpraca z lokatorami wskazanej posesji oraz lokatorami posesji przyległych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów 112 i 986 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Korzystaj z aplikacji na telefon komórkowy „Moja komenda” (ułatwia kontakt z dzielnicowym).
Rejon nr 16

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: ul. Zacisze 16 – teren przyległy do sklepu Lewiatan - grupowanie się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem. Problem zgłaszany przez mieszkańców posesji przyległych.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zagrożenia.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych, bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania i współpraca z lokatorami wskazanej posesji oraz lokatorami posesji przyległych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów 112 i 986 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Korzystaj z aplikacji na telefon komórkowy „Moja komenda” (ułatwia kontakt z dzielnicowym).
Rejon nr 17

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : ul. Sterlinga 14 – osoby będące pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, zakłócają porządek publiczny. Problem zgłaszany przez lokatorów wskazanej posesji.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożenia.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych, bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania i współpraca z lokatorami wskazanej posesji oraz lokatorami posesji przyległych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów 112 i 986 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Korzystaj z aplikacji na telefon komórkowy „Moja komenda” (ułatwia kontakt z dzielnicowym).
Rejon nr 18

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : Park Moniuszki – osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem. Problem zgłaszany przez przechodniów, okolicznych mieszkańców, członków Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • W ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych,
 • Zadania doraźne dla patroli policyjnych,
 • Planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi,
 • Skierowanie patroli Straży Miejskiej,

Ważne informacje dla pasażerów, pracowników i przechodniów:

 • Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów 112 i 986 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Korzystaj z aplikacji na telefon komórkowy „Moja komenda” (ułatwia kontakt z dzielnicowym).
Rejon nr 19

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: ul. Kopcińskiego 31 C, D - grupowanie się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem. Problem zgłaszany przez mieszkańców posesji przyległych, przechodniów i klientów sklepów Rossmann i Netto, stacji Amic oraz punktów usługowych.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożenia.

Proponowane działania:

 • W ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych
 • Zadania doraźne dla patroli policyjnych
 • Planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi
 • Skierowanie patroli Straży Miejskiej

Ważne informacje dla pasażerów, pracowników i przechodniów:

 • Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów 112 i 986 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Korzystaj z aplikacji na telefon komórkowy „Moja komenda” (ułatwia kontakt z dzielnicowym).
Rejon nr 20

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie : ul. Lumumby 10 - osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców i pracowników akademika.

Cel do osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożenia.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów 112 i 986 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Korzystaj z aplikacji na telefon komórkowy „Moja komenda” (ułatwia kontakt z dzielnicowym).
Powrót na górę strony