Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych III Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren tzw.”ogrodu osiedlowego” przy ulicy Wyszyńskiego 65 w Łodzi wraz ze znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie placem zabaw dla dzieci, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu „ogrodu osiedlowego” przy al. Wyszyńskiego 65. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego w tym spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), -(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz właściciele obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Centrum handlowe - ul. Maratońska 24/32 wraz z terenem przyległym, gdzie dochodzi do kradzieży oraz spożywania napojów alkoholowych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a w rezultacie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i kradzieżami kieszonkowymi oraz artykułów sprzedawanych w Centrum Handlowym

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 2 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu Centrum Handlowego. Wystąpienie do zarządcy Centrum Handlowego z prośbą o zastosowanie komunikatu przez radiowęzeł, zawierający treści profilaktyczne i prewencyjne przestrzegający osoby odwiedzające targowisko o kradzieżach kieszonkowych. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja (propagowanie działań w środkach masowego przekazu) oraz właściciele sklepów/obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej .

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Rejon przyległy do ORLIK ul. Balonowa 1 oraz przyległy obiekt sportowy- lodowisko MOSIR ulica Balonowa 13b, gdzie dochodzi do zakłócenia ładu i porządku publicznego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z placówek MOSIR- lodowisko, ORLIK Balonowa 1. Represja w przypadku ujawniania wykroczeń, głównie szczególnie uciążliwych. Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie w/w zjawisk.

 

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 3 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu wokół boiska Orlik oraz lodowiska MOSIR. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu), Szkoły ( współpraca z dyrekcją)

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego Łodzi przy ulicy Retkińskiej 119/121 poprzez spożywanie alkoholu.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 4 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy ul. Retkińskiej 119/121. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), Urząd Miasta Łodzi ( kontrole punktów sprzedaży alkoholu), telewizja-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz właściciele sklepów/obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Plac zabaw ul. Retkińska 114 gdzie dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego spożywania alkoholu, zanieczyszczania miejsca publicznego oraz kradzieży;

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 5 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy ul. Retkińskiej 114. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu).

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego Łodzi na terenie przyległym do sklepu przy ul. Maratońskiej 95 gdzie dochodzi do spożywania alkoholu

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy ul. Maratońskiej 95. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), Urząd Miasta Łodzi ( kontrole punktów sprzedaży alkoholu), telewizja-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz właściciele sklepów/obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. Kusocińskiego 116 przyległy do Szkół Podstawowych i Liceum gdzie dochodzi do spożywania napojów alkoholowych oraz zakłóceń ładu i porządku publicznego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy ul. Kusocińskiego 100-116. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu), pobliskie Szkoły ( współpraca z dyrekcją).

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Plac zabaw- ul. Gimnastyczna/Żużlowa gdzie dochodzi do spożywania alkoholu oraz zakłóceń porządku publicznego na terenie placu zabaw i boiska mieszczącego się pod wskazanym adresem.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy zbiegu ulic Gimnastyczna/Żużlowa. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz właściciele obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 9 Dzielnicowy

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócenia ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, wywoływanie zgorszenia w obrębie posesji przyległych do ul. Perla oraz Srebrzyńskiej 79-91 na terenie Osiedla Mireckiego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do 31.01.2018 r jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w obrębie posesji przyległych do ul. Perla oraz Srebrzyńskiej 79-91 w Łodzi.

Podmioty współpracujące

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi

Straż Miejska w Łodzi

Rada osiedla Montwiłła Mireckiego

Proponowane działania

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi.

Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Współpraca w powyższym zakresie z przedstawicielami Oddziału Licencji i Zezwoleń Urzędów Miasta Łodzi.

Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócania ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu, w obrębie posesji-pawilonów handlowych nr 6 i 8 przy ul. Kostki Napierskiego w Łodzi

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do 31.01.2018 r jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w obrębie posesji-pawilonów handlowych nr 6 i 8 przy ul. Kostki Napierskiego w Łodzi.

Podmioty współpracujące

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi

Straż Miejska w Łodzi

Spółdzielnia mieszkaniowa „Botanik”

Proponowane działania

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi.

Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Współpraca w powyższym zakresie z przedstawicielami Oddziału Licencji i Zezwoleń Urzędów Miasta Łodzi

Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócenia ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem na terenie skweru usytuowanym przy bloku ul. Tomaszewicza 6 w Łodzi.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego na terenie skweru usytuowanym w rejonie posesji przy ul. Tomaszewicza 6 w Łodzi.

Podmioty współpracujące

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi

Straż Miejska w Łodzi

Proponowane działania

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz przekazanie odpowiednich zadań innym służbom prewencyjnym w tym również Straży Miejskiej w Łodzi, pełniących służbę na tym terenie.

Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Współpraca w powyższym zakresie z przedstawicielami Oddziału Licencji i Zezwoleń Urzędów Miasta Łodzi

Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu, niszczenie mienia na terenie placu zabaw oraz na terenie przyległym do ul. Kusocińskiego 1.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego na terenie placu zabaw oraz na terenie bezpośrednio przyległym do ul. Kusocińskiego 1 w Łodzi.

Podmioty współpracujące

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi

Straż Miejska w Łodzi

Spółdzielnia mieszkaniowa „Piaski”

Proponowane działania

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz przekazanie odpowiednich zadań innym służbom prewencyjnym w tym również Straży Miejskiej w Łodzi, pełniących służbę na tym terenie.

Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Współpraca w powyższym zakresie z przedstawicielami Oddziału Licencji i Zezwoleń Urzędów Miasta Łodzi

Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócania ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju jak i spoczynku nocnego, wywoływanie zgorszenia na terenie osiedla Karolew w obrębie ciągu pawilonów handlowych oraz skweru zieleni usytuowanego przy ul. Wileńskiej 59 w Łodzi

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w obrębie ciągu pawilonów handlowych oraz skweru zieleni usytuowanego przy ul. Wileńskiej 59 w Łodzi.

Podmioty współpracujące

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi

Straż Miejska w Łodzi

Spółdzielnia mieszkaniowa „Polesie”

Proponowane działania

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz przekazanie odpowiednich zadań innym służbom prewencyjnym w tym również Straży Miejskiej w Łodzi, pełniących służbę na tym terenie.

Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Współpraca w powyższym zakresie z przedstawicielami Oddziału Licencji i Zezwoleń Urzędów Miasta Łodzi

Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócania ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego, wywoływanie zgorszenia na terenie osiedla Karolew w obrębie posesji-pawilonów handlowych nr 10, 10A przy ul. Bratysławskiej w Łodzi

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w obrębie posesji-pawilonów handlowych usytuowanych przy ul. Bratysławskiej 10-10A w Łodzi.

Podmioty współpracujące

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi

Straż Miejska w Łodzi

Spółdzielnia mieszkaniowa „Karolew”

Proponowane działania

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz przekazanie odpowiednich zadań innym służbom prewencyjnym w tym również Straży Miejskiej w Łodzi, pełniących służbę na tym terenie.

Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Współpraca w powyższym zakresie z przedstawicielami Oddziału Licencji i Zezwoleń Urzędów Miasta Łodzi

Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA