Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych III Komisariatu

Rejon nr 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Ogród osiedlowy” przy ulicy Wyszyńskiego 53-71 w Łodzi wraz z znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie placem zabaw dla dzieci, gdzie w porze popołudniowej gromadzą się młodzież i dorośli. Dochodzi tam do spożywania napojów alkoholowych oraz swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie występowania wykroczeń z art. 43' UWTPiA, 51§1 i 2 KW

Proponowane działania:

 • W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 1 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu tzw. „Ogrodu osiedlowego” przy ulicy Wyszyńskiego 53-71. Reagowanie na wszelkie zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej. Nawiązanie współpracy przy realizacji działania priorytetowego - Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla (współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu). Oddziału ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych UM w Łodzi

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami),
 • telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu),
 • Administracje Osiedla (współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu),
 • Oddziału ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych UM w Łodzi.

 Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.
 • W przypadku pilnego kontaktu z Policją: telefon 112.
 • Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rejon nr 2

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Dzikie wysypiska śmieci usytuowane w terenie zielonym przyległym do ul. Laskowickiej, Dennej i Dolinnej w Łodzi. Informacja o w/w zjawisku została zgłoszona podczas rozmowy z pobliskimi mieszkańcami, a także otrzymano pisemną informację o powyższym problemie od Pana Komendanta Straży Ochrony Przyrody w Łodzi. Przedmiotowe zjawisko występuje przez całą dobę.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych z zaśmiecaniem miejsca publicznego oraz lasu.

Proponowane działania:

 • W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 2 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu leśnego przyległego do ul. Laskowicka, Denna i Dolinna pod kątem ujawniania i karania sprawców opisanych wykroczeń w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami),
 • telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu),
 • Leśnictwo Miejskie w Łodzi (współpraca leśniczym).

 Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.
 • W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112.
 • Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rejon nr 3

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do Sklepu alkoholowego ,,STODOŁA’’ przy ul. Wyszyńskiego 38. Dochodzi tam do popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa, głównie w postaci spożywania napojów alkoholowych oraz zakłócenia porządku prawnego. Powyższe zdiagnozowano w oparciu o zgłoszenia i oczekiwania lokalnej społeczności i przedstawiciela administracji Retkinia-Południe.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Za główny cel do osiągnięcia zakłada się zminimalizowanie bądź całkowitą eliminację wskazanego zagrożenia.

Proponowane działania:

 • W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 3 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przyległego do sklepu  i terenu przyległego do ul. Wyszyńskiego 38. Reagowanie na wszelkie zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami),
 • telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu),
 • Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu).
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UM w Łodzi

 Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.
 • W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112
 • Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda
Rejon nr 4

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren zielony przyległy do ulicy Retkińska 127. Na wskazanym terenie w godzinach dziennych i popołudniowych dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Celem terenowego dzielnicowego będzie zminimalizowanie bądź też wyeliminowanie w tym miejscu wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa.

Proponowane działania:

 • W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 4 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przyległego do sklepu przy ul. Retkińska 127. Reagowanie na wszelkie zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami),
 • Telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu),
 • Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu),
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UM w Łodzi.

 

 Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”,
 • W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112,
 • Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda.

 

Rejon nr 5

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do sklepu spożywczego przy ul. Przełajowa 14, gdzie w godzinach pracy sklepu dochodzi do spożywania alkoholu i zakłócania spokoju.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Celem terenowego dzielnicowego będzie zminimalizowanie bądź też wyeliminowanie w tym miejscu wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa.

Proponowane działania:

 • W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 5 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przyległego do pawilonu handlowego przy ul. Przełajowa 14. Reagowanie na wszelkie zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami),
 • Telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu),
 • Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu)
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych Urzędu Miasta Łodzi.

 

 Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.
 • W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112.
 • Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda
Rejon nr 6

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu w obrębie sklepów mieszczących się przy ul. Maratońskiej 95A w godzinach pracy sklepu z alkoholami w godzinach 10:00-21:00. Występowanie w/w zjawisko zostało zgłoszone w trakcie rozmów przeprowadzanych ze społeczeństwem w czasie obchodu rejonu służbowego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Za główny cel do osiągnięcia zakłada się zminimalizowanie bądź całkowitą eliminację wskazanego zagrożenia.

Proponowane działania:

 • W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 6 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przyległego do sklepów w szczególności sklepu z alkoholami w Łodzi przy ul. Maratońskiej 95A. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami),
 • Telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu),
 • Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu),
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych Urzędu Miasta Łodzi.

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.
 • W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112.
 • Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda
Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do pawilonu handlowego „Sam-Scan” mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Armii Krajowej 50, gdzie gromadzą się osoby spożywające napoje alkoholowe, zakłócające spokój, porządek publiczny poprzez zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu wokół budynku oraz załatwiający swoje potrzeby fizjologiczne, czym dają powód do zgorszenia. Występowanie w/w zjawiska zgłaszane było podczas codziennych obchodów rejonu służbowego przez mieszkańców osiedla Retkinia – Północ, oraz przez administrację Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia – Północ.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

 • W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 7 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przyległego do pawilonu handlowego „Sam Scan” w przy ul. Armii Krajowej 50 w Łodzi. Reagowanie na wszelkie zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami),
 • Telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu),
 • Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu),
 • Oddział ds.Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UM w Łodzi.

 Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”,
 • W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112,
 • Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda.
Rejon nr 8

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zaśmiecania terenu oraz spożywania alkoholu w obrębie skweru zieleni położnego pomiędzy ulicami Kolarska, Łyżwiarska, Gimnastyczna, Żużlowa w godzinach dziennych jak i wieczorowych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Za główny cel do osiągnięcia zakłada się zminimalizowanie bądź całkowitą eliminację wskazanego zagrożenia .

Proponowane działania:

 • W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 8 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu skweru zieleni mieszczącego się pomiędzy ulicami Kolarska, Łyżwiarska, Gimnastyczna oraz Żużlowa. Reagowanie na wszelkie zaśmiecania terenu oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami),
 • Telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu),
 • Administracje terenu (współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu).

 Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.
 • W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112,
 • Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda.

 

Rejon nr 9

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu na trenie skweru w Łodzi przy ul. Perla 9.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń porządku publicznego w na terenie i w obrębie Skweru znajdującego się w Łodzi przy ul. Perla 9.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska,
 • Administracja Osiedla Mireckiego OZ-DOM,
 • Rada Osiedla Mireckiego.

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi.
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

 Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.

 

Rejon nr 10

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócenia porządku publicznego, nieobyczajne wybryki oraz zaśmiecanie przy ul. Kostki Napierskiego 8 – teren zielony. Przedmiotowe zagrożenie zdiagnozowano na podstawie oczekiwań społecznych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Celem do osiągnięcia jest kształtowanie bezpiecznej przestrzeni poprzez zmianę charakteru wskazanego miejsca na przyjazne i bezpieczne, zwiększenie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców /rodzin oraz jednoczesne niedopuszczenie do wzrostu ilości odnotowanych zgłoszeń w zakresie naruszeń porządku prawnego przy ul. Kostki Napierskiego 8 – teren zielony.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa RSM Botanik

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi,
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego,
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

 

 Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
 • Zaśmiecanie terenów zielonych zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 145 KW.
Rejon nr 11

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie porządku publicznego w obrębie skweru zielonego/boiska/placu zabaw znajdującego się w Łodzi przy ulicy Tomaszewicza 1 od strony klatek schodowych poprzez spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi, zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego.

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

kształtowanie bezpiecznej przestrzeni okolicznych mieszkańców poprzez ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń porządku publicznego w obrębie skweru zielonego znajdującego się w Łodzi przy ulicy Tomaszewicza 1.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Botanik”

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi.
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
 • Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

 

Rejon nr 12

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie porządku publicznego w obrębie skweru zielonego usytuowanego na tyłach posesji ul. Lokajskiego 5 poprzez spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi, zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń porządku publicznego w obrębie skweru przy ul. Lokajskiego 5 w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski”.

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi.
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców wykroczeń .
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
 • Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny- art. 43 UWTPIA
Rejon nr 13

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócenia porządku publicznego u zbiegu ulic Objazdowa/Żubrowej – teren zielony/skarpa poprzez nieobyczajne wybryki, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zakłóceń porządku oraz zaśmiecania terenu publicznego na terenach zielonych przy zbiegu ulic Objazdowa/Żubrowej.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karolew".

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi,
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego,
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986,
 • Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny- art. 43 UWTPIA.

 

Rejon nr 14

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

ul. Wróblewskiego 61 - Zakłócanie porządku publicznego  poprzez spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

kształtowanie bezpiecznej przestrzeni poprzez zmianę charakteru wskazanego miejsca na przyjazne i bezpieczne, zwiększenie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców oraz jednoczesne niedopuszczenie do wzrostu ilości odnotowanych zgłoszeń w zakresie naruszeń porządku prawnego w obrębie skweru przy ul. Wróblewskiego 61 w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karolew"

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi,
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego,
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986,
 • Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny- art. 43 UWTPIA.

 

Rejon nr 15

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócenia porządku publicznego na placu zabaw „Złotno-Raj” ul. Cyganka/Rowerowa poprzez nieobyczajne wybryki, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zakłóceń porządku oraz zaśmiecania terenu publicznego przy placu zabaw „Złotno -Raj” usytuowanego przy ul. Cyganka/Rowerowa.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Rada Osiedle "Złotno".

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi.
 • Bezwzględne stosowaniesankcji prawnych wobec osób/sprawców wykroczeń
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

 Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112  oraz Straż Miejską 986,
 • Zaśmiecanie terenów zielonych zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 145 KW zakłócanie spokoju, porządku publicznego zabronione jest pod groźbą grzywny – art 51 KW.

 

Powrót na górę strony