Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych III Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren tzw.”ogrodu osiedlowego” przy ulicy Wyszyńskiego 65 w Łodzi wraz z znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie placem zabaw dla dzieci, gdzie w porze popołudniowej i wieczorowo nocnej gromadzi się młodzież i dorośli. Osoby te spożywają napoje alkoholowe oraz swoim zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny.

 Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 1 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy al. Wyszyńskiego 65. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach  podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi (  kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz właściciele obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

obiekt handlowy przy ul. Maratońskiej 24/32 wraz z terenem przyległym, gdzie dochodzi do kradzieży w porze porannej i popołudniowej. Występowanie w/w zjawiska zostało zgłoszone podczas rozmowy z przedstawicielem i pracownikami w/w obiektu, oraz rozmowy z okolicznymi mieszkańcami

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a w rezultacie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i kradzieżami kieszonkowymi oraz artykułów sprzedawanych w Centrum Handlowym

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 2 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu oraz wskazanego obiektu Wystąpienie do zarządcy centrum handlowego z prośbą o zastosowanie w miarę możliwości technicznych, wygłaszanego komunikatu przez radiowęzeł, zawierający treści profilaktyczne i prewencyjne przestrzegający osoby odwiedzające targowisko o kradzieżach kieszonkowych. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi (  kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu) oraz właściciele sklepów/obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego  dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Plac/ skwer znajdujący się przy ul. Wyszyńskiego 88, składający się z boiska do gier i zabaw oraz siłowni plenerowej; dochodzi tam do popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa, głównie w postaci spożywania napojów alkoholowych, wulgaryzmów, zakłócenia ładu i porządku głównie w porze wieczorowo nocnej

 Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 3 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu w okolicy przedmiotowego miejsca al Wyszyńskiego 88.  Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach  podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu), Szkoły ( współpraca z dyrekcją)

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren zielonym przy ulicy Retkińskiej 127- gdzie dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu. Do powyższych zdarzeń dochodzi najczęściej w porach wieczorowo-nocnych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 4 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy ul. Retkińskiej 127. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), Urząd Miasta Łodzi ( kontrole punktów sprzedaży alkoholu), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz właściciele sklepów/obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren przyległy do pawilonu handlowego przy ul. Olimpijska 16 gdzie w godzinach wieczornych oraz nocnych dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca publicznego, zakłócania ładu i porządku publicznego.

 Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 5 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przyległego do sklepu ul. Olimpijska 16. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu).

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Terenie przyległy do sklepu z alkoholami mieszczącym się w Łodzi przy ul. Maratońskiej 25B gdzie w godzinach dziennych i wieczorowych dochodzi do spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 6 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przyległego do sklepu ul. Maratońska 25b.. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi (  kontrole terenu objętego działaniami), Urząd Miasta Łodzi ( kontrole punktów sprzedaży alkoholu), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz właściciele sklepów/obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren kompleksu sportowego przy ul. Kusocińskiego 116 przyległy do Szkoły podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 44 i XXXIII L.O, gdzie w porze popołudniowej i wieczorowo nocnej gromadzi się młodzież i dorośli. Osoby te spożywają napoje alkoholowe oraz swoim zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny, często dochodzi tam do drobnych uszkodzeń mienia na terenie kompleksu sportowego oraz na budynkach przyległych szkół.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 7 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu boiska Orlik przy ul. Kusocińskiego 116. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu), pobliskie Szkoły ( współpraca z dyrekcją).

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren kompleksu sportowego przy ul. Kusocińskiego 116 przyległy do Szkoły podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 44 i XXXIII L.O, gdzie w porze popołudniowej i wieczorowo nocnej gromadzi się młodzież i dorośli. Osoby te spożywają napoje alkoholowe oraz swoim zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny, często dochodzi tam do drobnych uszkodzeń mienia na terenie kompleksu sportowego oraz na budynkach przyległych szkół.

 Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 7 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu boiska Orlik przy ul. Kusocińskiego 116. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas  spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu), pobliskie Szkoły ( współpraca z dyrekcją).

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 9 Dzielnicowy

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

 Zakłócenia ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, wywoływanie zgorszenia na terenie osiedla im. Montwiłła Mireckiego w obrębie posesji przyległych do ul. Perla 3/5  oraz Srebrzyńskiej 79-91, odnotowywanych głównie w godzinach popołudniowo-wieczornych tj. 16:00-22:00.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa przez okolicznych mieszkańców    oraz ograniczenie, bądź wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem jak również naruszeń porządku publicznego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Proponowane działania

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych,  służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego. Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Zaśmiecanie terenów zielonych zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 145 KW  Zakłócanie spokoju, porządku publicznego zabronione jest pod groźbą grzywny – art 51 KW

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów zabronione jest pod groźbą grzywny – art 43 ust.1 u.w.t.p.a.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 10 Dzielnicowy

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócenia ładu i porządku publicznego u zbiegu ul. Zyndrama i Rokitny poprzez nieobyczajne wybryki oraz zaśmiecanie

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019r jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie  zakłóceń ładu i porządku oraz zaśmiecania terenu publicznego u zbiegu ulic Zyndrama i Rokitny.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Proponowane działania

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych,  służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego. Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Zaśmiecanie terenów zielonych zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 145 KW oraz zakłócanie spokoju, porządku publicznego zabronione jest pod groźbą grzywny – art 51 KW

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11 dzielnicowy

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego na terenie zielonym usytuowanym pomiędzy blokami przy ul. Tomaszewicza 6 a Babickiego 8 w Łodzi  poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w tym zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego  na terenie zielonym usytuowanym pomiędzy blokami przy ul. Tomaszewicza 6 a Babickiego 8 w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Botanik"

Proponowane działania:

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi.

Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny- art. 43 UWTPIA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

  Zakłócenia ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego pobliskim mieszkańcom na placu zabaw „Karolek” ul. Kusocińskiego 1.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego    w obrębie placu zabaw” Karolek”  ul. Kusocińskiego  1 w Łodzi.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Proponowane działania

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych,  służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. 

Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócania ładu i porządku publicznego przy ulicy Wileńskiej 59 poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.07.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia  jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego    w obrębie ciągu placówek handlowych  usytuowanych przy ul. Wileńskiej 59 w Łodzi

Podmioty współpracujące

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi

Straż Miejska w Łodzi

Spółdzielnia mieszkaniowa „Polesie”

Proponowane działania

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych,  służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi.  

Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Przeprowadzenie wspólnie z przedstawicielami Oddziału Licencji i Zezwoleń Urzędów Miasta Łodzi kontroli pobliskich placówek handlowych oferujących do sprzedaży wyroby alkoholowe pod kątem przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego w obrębie placu zabaw przy ul. Wioślarskiej 8 poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych   z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w obrębie placu zabaw przy ul. Wioślarskiej 8 w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karolew"

Proponowane działania:

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi.

Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny- art. 43 UWTPIA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15 Dzielnicowy

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócenia ładu i porządku publicznego na placu zabaw „Złotno Raj” u zbiegu ul. Rowerowa/Cyganka poprzez spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie oraz próby dewastacji mienia

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu, zakłóceń ładu i porządku poprzez wybryki chuligańskie oraz  dewastacji mienia na placu zabaw „Złotno-Raj”

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Proponowane działania

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych,  służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. 

Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem zabronione jest pod groźbą grzywny – z art. 43 UWTPA

 oraz zakłócanie spokoju, porządku publicznego zabronione jest karą pod groźbą grzywny – z art 51 KW