Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych III Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Rejon przyległy do garaży wolno stojących mieszczących się Łódź Al. Wyszyńskiego 75 w Łodzi w pobliżu, których wieczorem i w nocy gromadzą się osoby spożywające alkohol, zakłócające spokój, ład i porządek publiczny poprzez zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 1 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy al. Wyszyńskiego 75. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz właściciele obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

ul. Maratońska 24/32 wraz z terenem przyległym, gdzie dochodzi do wykroczeń kradzieży .

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a w rezultacie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i kradzieżami kieszonkowymi oraz artykułów sprzedawanych w Centrum Handlowym na oraz w sklepach znajdującymi się w Centrum Handlowym

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 2 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu C.H. Retkinia. Wystąpienie do zarządcy CH Retkinia z prośbą o zastosowanie w miarę możliwości technicznych, wygłaszanego komunikatu przez radiowęzeł, zawierający treści profilaktyczne i prewencyjne przestrzegający osoby odwiedzające targowisko o kradzieżach kieszonkowych. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”. Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu) oraz właściciele sklepów/obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Rejon znajdujący się w obrębie posesji Wyszyńskiego 106, gdzie znajduje się sklep Żabka, dochodzi tam do popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa, głównie w postaci spożywania napojów alkoholowych, wulgaryzmów.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 3 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu w okolicy przedmiotowego sklepu al Wyszyńskiego 106. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu), Szkoły ( współpraca z dyrekcją)

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren zielonym przyległy do Parafii Najświętszego Serca Jezusowego - ulica Retkińska 127- gdzie dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu . Do powyższych zdarzeń dochodzi najczęściej w porach wieczorowo-nocnych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 4 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy ul. Retkińskiej 127. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), Urząd Miasta Łodzi ( kontrole punktów sprzedaży alkoholu), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz właściciele sklepów/obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren przyległy do posesji przy ul. Marusarzówny 4 gdzie znajduje się osiedlowe boisko. Na wskazanym terenie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca publicznego, zakłócania ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 5 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy ul. Marusarzówny 4. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu).

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego w okolicach sklepu przy ul.Armii Krajowej 30b poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 6 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy ul.Armii Krajowej 30b. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), Urząd Miasta Łodzi ( kontrole punktów sprzedaży alkoholu), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz właściciele sklepów/obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren wokół pawilonu handlowego przy ul. Kusocińskiego 82 wraz z znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie placem zabaw dla dzieci, gdzie w porze popołudniowej i wieczorowo nocnej gromadzi się młodzież i dorośli. Osoby te spożywają napoje alkoholowe oraz swoim zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny, czasem dokonują zniszczeń mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 7 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu przy ul. Kusocińskiego 82. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”.

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu), pobliskie Szkoły ( współpraca z dyrekcją).

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Spożywanie alkoholu, zaśmiecania oraz zakłócenie porządku publicznego na terenach zielonych Parku Smulsko w godzinach dziennych jak i wieczornych, głównie przez gromadzącą się tam młodzież.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz innymi wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom prawa.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 8 oraz podczas służby innych policjantów kontrolowanie terenu zielonego Park Smulsko. Reagowanie na wszelkie zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w okresie realizacji planu priorytetowego. Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach podczas spotkań z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej oraz w ramach działań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”. Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska w Łodzi ( kontrole terenu objętego działaniami), telewizja Retsat 1-(propagowanie działań w środkach masowego przekazu), Administracje Osiedla ( współpraca z administratorami oraz gospodarzami terenu) oraz właściciele obiektów objętych działaniami.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Informacje o w/w zagrożeniach i działaniach Policji w ramach działania priorytetowego szerzej opisane będą na stronie internetowej oraz na tekstowym kanale informacyjnym Telewizji Kablowej „RET-SAT”.

W przypadku pilnego kontaktu z Policją telefon 112 lub 997

Numer telefonu do ww. dzielnicowego zamieszczony na stronie KMP w Łodzi oraz w aplikacji Moja Komenda

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 9 Dzielnicowy

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

 

Zakłócanie ładu i porządku publicznego w obrebie posesji przyległych do ul. Srebrzyńskiej 91 poprzez nieobyczajne wybryki oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do 31.01.2018 r jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w obrębie

posesji przyległych do ul. Srebrzyńskiej 91 w Łodzi.

 

Podmioty współpracujące

 

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi

Straż Miejska w Łodzi

Rada osiedla Montwiłła Mireckiego

 

Proponowane działania

 

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych

służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego. Przeprowadzenie wspólnie z przedstawicielami Oddziału

Licencji i Zezwoleń Urzędów Miasta Łodzi kontroli pobliskich placówek handlowych oferujących do sprzedaży wyroby alkoholowe pod kątem przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów. Bieżące przekazywanie

informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986. Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod

groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 10 Dzielnicowy

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

 

Zakłócanie ładu i porządku publicznego ul. Kostki Napierskiego 1 poprzez nieobyczajne wybryki oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do 31.07.2018 r jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w obrębie posesji

przyległych do ul. Kostki Napierskiego 1 w Łodzi.

 

Podmioty współpracujące

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi

Straż Miejska w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa BOTANIK

 

Proponowane działania

 

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych

służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego. Przeprowadzenie wspólnie z przedstawicielami Oddziału

Licencji i Zezwoleń Urzędów Miasta Łodzi kontroli pobliskich placówek handlowych oferujących do sprzedaży wyroby alkoholowe pod kątem przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów. Bieżące przekazywanie

informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986. Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod

groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11 dzielnicowy

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

 

Zakłócanie ładu i porządku publicznego przed klatkami bloków przy ul. Hufcowej 24a; 24B; 24C oraz w okolicach restauracji przy ul. Retkińskiej 103 poprzez nieobyczajne wybryki oraz spożywanie alkoholu w miejscach objętych

zakazem.

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.
 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do 31.07.2018 r jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego na terenie usytuowanym w rejonie posesji przy ul. Hufcowa 24 a,24b, 24 c  w Łodzi oraz Retkińska 103.

 

Podmioty współpracujące

 

Straż Miejska w Łodzi

 

Proponowane działania

 

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych,  służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych

służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. 

Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986.

Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

 

Zakłócanie ładu i porządku publicznego na terenie boiska Orlik przy ul. Rajdowa 18 poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem , zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego.

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do 31.07.2018 r jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego na terenie

boiskaORLIK usytuowanego przy ul. Rajdowej 18 przyległego do Szkoły Podstawowej nr 41

 

Podmioty współpracujące:

 

Straż Miejska w Łodzi

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Rajdowej 18

 

Proponowane działania

 

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych

służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego. Przeprowadzenie wspólnie z przedstawicielami Oddziału

Licencji i Zezwoleń Urzędów Miasta Łodzi kontroli pobliskich placówek handlowych oferujących do sprzedaży wyroby alkoholowe pod kątem przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów. Bieżące przekazywanie

informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986. Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod

groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA


 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

 

Zakłócanie ładu i porządku publicznego przy ul. Wileńskiej 57 poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego. Dewastacja elewacji budynku przy ul. Krzemienieckiej 24a.

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do 31.07.2018 r jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w obrębie skweru

zieleni usytuowanego przy ul. Wileńskiej 57 w Łodzi, oraz zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Łodzi ul. Krzemieniecka 24A – dewastacja elewacji budynku

 

Podmioty współpracujące

 

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi

Straż Miejska w Łodzi

Spółdzielnia mieszkaniowa „Polesie”

 

Proponowane działania

 

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych

służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego. Przeprowadzenie wspólnie z przedstawicielami Oddziału

Licencji i Zezwoleń Urzędów Miasta Łodzi kontroli pobliskich placówek handlowych oferujących do sprzedaży wyroby alkoholowe pod kątem przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów. Bieżące przekazywanie

informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986. Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod

groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

 

Zakłócanie ładu i porządku publicznego w obrebie placu zabaw przy ul. Wróblewskiego 59/61 poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego.

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w obrębie placu

zabaw przy ul. Wróblewskiego pomiędzy nr 59 a 61 w Łodzi

 

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Spółdzielnia mieszkaniowa „Karolew”

 

Proponowane działania

 

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych

służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w

zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986. Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod

groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15 Dzielnicowy

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

 

Zakłócanie ładu i porządku publicznego ul. Złotno 60 poprzez nieobyczajne wybryki oraz spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do 31.07.2018 r jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w obrębie posesji

przyległych do ul. Złotno 60 w Łodzi.

 

Podmioty współpracujące

 

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi

Straż Miejska w Łodzi

Rada osiedla ZŁOTNO

 

Proponowane działania

 

Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych, służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy oraz innych

służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi. Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego. Przeprowadzenie wspólnie z przedstawicielami Oddziału

Licencji i Zezwoleń Urzędów Miasta Łodzi kontroli pobliskich placówek handlowych oferujących do sprzedaży wyroby alkoholowe pod kątem przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów. Bieżące przekazywanie

informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 

W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 lub 997 oraz Straż Miejską 986. Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi zabronione jest pod

groźbą grzywny – art. 43 UWTiPA