Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych V Komisariatu

Rewir I dzielnicowych

Rejon I

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Radogoszcz oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono, iż ul. Nastrojowa/Pstrągowa – skwer zieleni/park – dochodzi do częstego spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich które w znacznym stopniu są uciążliwe dla dla osób korzystających z wypoczynku oraz przechodzących przez skwer.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich w rejonie skweru zieleni ( parku) znajdującego się przy ul. Nastrojowa/Pstrągowa.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Wschód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp.szt. Piotrem Bobkiem tel. 516438485, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I dzielnicowych

Rejon 2

 

opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Radogoszcz oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono, iż na terenie boiska sportowego przy ul. Wiankowa/Nastrojowa dochodzi do częstego spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich które w znacznym stopniu są uciążliwe dla dla osób korzystających z boiska oraz przechodzących przez jego teren.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich na terenie boiska oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Wschód oraz Rada Osiedla Radogoszcz.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych , kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp.szt. Krzysztofem Kajdankiem tel. 789145910, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38 , w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I dzielnicowych

Rejon 3

 

opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie rozmów z dyrekcją placówki oraz rozmów terenowego dzielnicowego z okolicznymi mieszkańcami ustalono, iż na terenie boiska Orlik przy Gimnazjum nr.15 ul. Sowińskiego 50/56 dochodzi do częstych wybryków chuligańskich oraz przypadków niszczenia mienia, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla dla osób korzystających z boiska oraz przechodzących przez jego teren.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do 31.01.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wybryków chuligańskich oraz przypadków dewastacji na terenie boiska .

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Rada Osiedla Julinów Marysin Rogi, dyrekcja Gimnazjum.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych , kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach. .

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż.szt. Tomaszem Świątkiewiczem tel. 789145922, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Julianów Marysin Rogi organizowanej w drugi wtorek miesiąca w Technikum Geodezyjnym przy ul. Skrzydlatej 15 o godz.18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

 

Rewir I dzielnicowych

Rejon 4

 

opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie analizy KMZB, ustalono, iż przy ul. Liściasta 46-56 / skwer zieleni oraz przyległe zbiorniki wodne dochodzi do częstego spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich , które w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkających w pobliżu osób oraz korzystających z wypoczynku przy zbiornikach wodnych.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich w rejonie ul. Liściasta 46-56 / skwer zieleni oraz przyległych zbiorników wodnych.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym st.sierż Klaudia Bejm Gałązka tel. 789145927, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I dzielnicowych

Rejon 5

 

opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Radogoszcz oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono, iż na terenach zielonych pomiędzy ul. Jesionowa a 11-go Listopada / Macierzanki dochodzi do częstego spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich , które w znacznym stopniu są uciążliwe dla dla mieszkających w pobliżu osób oraz korzystających z wypoczynku na w/w terenie.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich na terenach zielonych pomiędzy ul. Jesionowa a 11-go Listopada / Macierzanki

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp.szt. Piotrem Bobkiem tel. 516438485, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz.18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I dzielnicowych

Rejon 6

 

opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Radogoszcz oraz rozmów z mieszkańcami osiedla Radogoszcz Zachód ustalono, iż przy ul. 11-go Listopada 5A na zapleczu sklepu dochodzi do częstego spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich , które w znacznym stopniu są uciążliwe dla dla osób mieszkających w pobliżu osób oraz korzystających ze sklepu.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich w rejonie sklepu przy ul.11-go Listopada 5A.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym st.sierż Klaudia Bejm Gałązka tel. 789145927, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

 

Rewir I dzielnicowych

Rejon 7

 

opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od rady Osiedla Radogoszcz oraz rozmów terenowego dzielnicowego z mieszkańcami osiedla ustalono,iż na terenie skweru przy ul. Trawiasta/ Ziołowa dochodzi do częstego spożywania alkoholu, wybryków chuligańskich oraz przypadków niszczenia mienia, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla dla osób mieszkających w pobliżu osób oraz korzystających ze skweru

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich w rejonie skweru zieleni znajdującego się przy ul. Trawiasta/Ziołowa.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych , kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp.szt. Marcin Dębowski tel. 789145935, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38 , w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

 

Rewir I dzielnicowych

Rejon 8

 

opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Julianów Marysin Rogi oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono,iż na terenie Przedszkola Miejskiego przy ul Deczyńskiego 24 dochodzi do częstego spożywania alkoholu, wybryków chuligańskich oraz przypadków niszczenia mienia, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla dla osób mieszkających w pobliżu osób oraz korzystających z usług placówki.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich na terenie Przedszkole Miejskie przy ul Deczyńskiego 24 .

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Rada Osiedla Julianów Marysin Rogi oraz dyrekcja placówki, Straż Miejska.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach. .

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. Michałem Lechowskim tel. 789145950, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Julianów Marysin Rogi organizowanej w drugi wtorek miesiąca w Technikum Geodezyjnym przy ul. Skrzydlatej 15 o godz.18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

 

Rewir I dzielnicowych

Rejon 9

 

opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie rozmów terenowego dzielnicowego z pracownikami OW Prząśniczka oraz z osobami korzystającymi z wypoczynku ustalono,iż na terenie wypoczynkowym w Arturówku dochodzi do częstego spożywania alkoholu, wybryków chuligańskich, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla dla osób które tam wypoczywają.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do 31.01.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich w rejonie Ośrodka Wypoczynkowego Arturówek.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Rada Osiedla Łagiewniki, dyrekcja Ośrodka Prząśniczka, Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. Michałem Lechowskim tel. 789145950, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Łagiewniki organizowanej w pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie OSP przy ul. Pszczelnej 84 o godz,.18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 10

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Ul. Franciszkańska 12 Sklep i teren przyległy - zakłócenie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Harnama 5 , Wspólnota Mieszkaniowa ul. Franciszkańska 12.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

ul. Franciszkańska 131B sklep spożywczy i teren przyległy - zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie.

Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, Wspólnota Mono-Dom ul. Górnicza 12/14, telewizja.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Ul. Przemysłowa 36 sklep spożywczy i teren przyległy - zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu,wybryki chuligańskie

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie.

Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską oraz telewizja.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu \

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Skwer Gdański - zakłócenie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, pobicia, rozboje - zakłócenie ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, Zieleń Miejska, telewizja, Radą Osiedla Bałuty-Doły .

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Ciąg ulic Zielna i Krawiecka – nieprawidłowe parkowanie pojazdów na ulicy Zielnej od nr 1 do nr 13 oraz ulicy krawieckiej przy ulicy Zawiszy Czarnego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie parkowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie.. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego.

Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, Zarządem Dróg i Transportu, Administracją Nieruchomości Prestż, Administracją Nieruchomości MONO-DOM ul. Górnicza 12/14, Administracją Interlocum ul. Zawiszy Czarnego 10.

Ważne informacje dla mieszkańców

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Ul. Wojska Polskiego 18 sklep z alkoholem i teren przyległy - zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 7

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Rejon- Posesja ul. Franciszkańska 72 przejście do posesji 47 sklep spożywczy i teren przyległy - zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu, zaśmiecanie

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską .

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Ul. Inflancka 23 Sklep spożywczy  i teren przyległy - zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, Wspólnotą Mieszkaniową ul. Inflancka 25.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 18

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Ul. Julianowska 7 a Sklep spożywczy i teren przyległy - zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu,

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską , telewizją osiedlową Osiedla SM Jagiełło, Komisją ds. Bezpieczeństwa Osiedla Bałuty-Centrum.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza mieszkańców do Mobilnego Punktu Knsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Przyjdź, poznaj i porozmawiaj ze swoim dzielnicowym. Termin 17.10.2017r.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 19

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Ul. Blacharska - Murarska ( skwer ) oraz pobliski teren - zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską , telewizją osiedlową Osiedla SM Jagiełło, Komisją ds. Bezpieczeństwa Osiedla Bałuty-Centrum.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza mieszkańców do Mobilnego Punktu Knsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Przyjdź, poznaj i porozmawiaj ze swoim dzielnicowym. Termin 17.10.2017r.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 20

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

ul. Harcerska 8/10 oraz teren boiska Publicznego Gimnazjum Nr 10 – zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie, grupowanie młodzieży

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską oraz Gimnazjum, Radą Osiedla Bałuty-Doły.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)