Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych V Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon I

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Radogoszcz , rozmów z mieszkańcami osiedla oraz punktami zgłaszanymi do KMZ B wynika, iż przy Aleja Zakochanych na skwerze zieleni dochodzi do częstego spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich które w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do31.07.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich w rejonie skweru zieleni ( parku) znajdującego się przy Alei Zakochanych.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Wschód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym, tel. 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 2

 

opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Radogoszcz oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono, iż na terenie ronda przy ul. Balladyny dochodzi do częstego spożywania alkoholu, oraz wybryków chuligańskich, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla osób mieszkających w tym rejonie.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do31.07.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich na terenie ronda oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Wschód oraz Rada Osiedla Radogoszcz.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych , kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym, tel. 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38 , w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 3

 

opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie rozmów z dyrekcją placówki oraz rozmów terenowego dzielnicowego z okolicznymi mieszkańcami ustalono, iż na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 172 ul. Jaskrowa 15 dochodzi do częstych przypadków spożywania alkoholu oraz niszczenia mienia, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla osób korzystających z boiska oraz przechodzących przez jego teren i okolicznych mieszkańców.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do 31.07.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu, wybryków chuligańskich oraz przypadków dewastacji na terenie boiska .

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Rada Osiedla Julinów Marysin Rogi, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 172.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych , kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach. .

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym, tel. 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Julianów Marysin Rogi organizowanej w drugi wtorek miesiąca w Technikum Geodezyjnym przy ul. Skrzydlatej 15 o godz.18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 4

 

opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie analizy oraz rozmów z mieszkańcami osiedla przy ul. Liściastej, ustalono, iż przy

ul. Liściasta 2 / pobliski market oraz tern przyległy dochodzi do częstego spożywania alkoholu, które w znacznym stopniu jest uciążliwe dla mieszkających w pobliżu osób.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do 31.07.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu w rejonie ul. Liściasta 2 / pobliski market.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowych - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub innych wykroczeń bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym tel. 42 665 15 11 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem jest wykroczeniem.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 5

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Radogoszcz ,  rozmów z mieszkańcami osiedla oraz właścicielami  sklepów przy ul. Pasiecznej , ustalono iż znaczna ilość ludzi nie korzysta z przejścia podziemnego w Łodzi przy ul. Zgierska – Pasieczna , przechodzą przez dwa pasy jezdni ulicy Zgierskiej w miejscu niedozwolonym. Tym samym powodują ogromne zagrożenia dla siebie oraz w ruchu  kołowym.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zagrożenia spowodowanego wykroczeniami  drogowymi popełnianymi przez pieszych.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego przez pieszych  bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym tel. 42 665 15 11 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz.18.00.

Pamiętaj, niestosowanie się do przepisów  ruchu  drogowego  to wykroczenia !

Pamiętaj , osoby nie stosujące się do przepisów nie tylko popełniają wykroczenie ale narażają tez życie własne i kierujących pojazdami.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 6

 

opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od członków Rady Osiedla Radogoszcz oraz rozmów z mieszkańcami osiedla Radogoszcz Zachód ustalono, iż przy ul. 11-go Listopada/krańcówka autobusowa MPK oraz teren przyległy, dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz wybryków chuligańskich , które w znacznym stopniu są uciążliwe dla osób mieszkających w pobliżu oraz korzystających z komunikacji miejskiej.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do31.07.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich w rejonie krańcówki autobusowej MPK przy ul.11-go Listopada.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym tel. 42 665 15 11 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od rady Osiedla Radogoszcz oraz rozmów terenowego dzielnicowego z mieszkańcami osiedla ustalono, iż na terenie  przyległym do Szkoły Podstawowej nr 122 przy ulicy Jesionowa 38 wraz z placem zabaw dla dzieci w Łodzi dochodzi do gromadzenia się  osób dopuszczających się aktów wandalizmu i dewastacji  mienia, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla  osób mieszkających w pobliżu  oraz korzystających z placu zabaw.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do 31.07.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie  aktów wandalizmu i dewastacji  mienia

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska oraz SP 122 w Łodzi.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych , kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków aktów wandalizmu i dewastacji  mienia bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38 , w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, akty wandalizmu i dewastacji  mienia to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie zgłaszanych punktów KMZB, informacji od członków Rady Osiedla Julianów‑Marysin‑Rogi oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono, iż na terenie przyległym do tzw. Stawów Wasiaka w obrębie skrzyżowania ul. Rybackiej i ul. Deczyńskiego dochodzi do częstego spożywania alkoholu, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkających w pobliżu osób oraz osób korzystających z terenów zielonych.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do 31.07.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu na terenie przyległym do Stawów Wasiaka w obrębie skrzyżowania ul. Rybackiej i ul. Deczyńskiego.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Rada Osiedla Julianów‑Marysin‑Rogi oraz Straż Miejska.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu proszę o poinformowanie służb: Policja - tel. alarmowy: 112, 997, Straż Miejska – tel. 986, oraz o kontakt z terenowym dzielnicowym tel. 42 665-15-11.

Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Julianów Marysin Rogi organizowanej w drugi wtorek miesiąca w Zespole Szkół Geodezyjnych i Technicznych w Łodzi, przy ul. Skrzydlatej 15 o godz.18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 9

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na  podstawie zgłaszanych punktów KMZB oraz rozmów z osobami korzystającymi ze środków MPK  ustalono, iż na terenie krańcówki MPK tj. ul. Warszawska/Wycieczkowa przebywają osoby bezdomne, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla  osób korzystających z komunikacji miejskiej.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do 31.07.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie przebywania osób bezdomnych w rejonie krańcówki MPK ul. Warszawska/Wycieczkowa i terenie przyległym.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Rada Osiedla Wzniesień Łódzkich i Julianów Marysin Rogi, Straż Miejska, KMZB.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na przebywanie osób bezdomnych, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków przebywania osób bezdomnych bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym tel. 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Wzniesień Łódzkich organizowanej w drugi piątek miesiąca w siedzibie SP nr. 142 przy ul. Łupkowej 6 o godz. 18.00 oraz Radzie Osiedla Julianów Marysin Rogi organizowanej w drugi wtorek miesiąca w siedzibie Zespołu Szkół Geodezyjnych i Technicznych nr 13 przy ul. Skrzydlata 15 o godz. 18:00.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 10

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Park Staromiejski - zakłócenie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, kradzieże, przywłaszczenia

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Nawiązanie kontaktu z administratorem terenu, podjecie wspólnych działań i przedsięwzięć edukacyjnych oraz profilaktycznych.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, Administratorem terenu, Urzędem Miejskim w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

ul. Franciszkańska 131B sklep spożywczy i teren przyległy - zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie.

Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, Wspólnota Mono-Dom ul. Górnicza 12/14, telewizja.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Teren znajdujący się pomiędzy posesjami ul. Boya-Żeleńskiego 8a, ul. Przemysłowa 18a, ul. Przemysłowa 18 b, wraz z pergola znajdująca się w obrębie tych ulic - zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, wybryki chuligańskie, podpalenia śmietników i pergoli.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie.

Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską oraz telewizja, współpraca z administracjami oraz wspólnotami lokatorskimi wskazanych posesji,

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu \

Dzielnicowy zaprasza mieszkańców do Mobilnego Punktu Konsultacyjnego Twój Dzielnicowy. Przyjdź, poznaj i porozmawiaj ze swoim dzielnicowym. Podaje informacje co do ustalonych terminów konsultacji.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Skwer Gdański - zakłócenie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie, pobicia, rozboje - zakłócenie ładu i porządku publicznego.

Ogródki działkowe przy ul. Źródłowej 36/38  - kradzieże i włamania z altanek.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie, ujęcie sprawców czynów zabronionych.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Organizowanie doraźnych akcji obserwacyjnych na terenie Ogródków działkowych.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, Zieleń Miejska, telewizja, Radą Osiedla Bałuty-Doły, Zarząd Ogródków Działkowych.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Należycie zabezpieczaj swoją altankę działkową, zwracaj uwagę na obce i podejrzanie zachowujące się osoby przebywające na terenie ogródków działkowych lub ich bezpośrednim sąsiedztwie. O wszelkich nieprawidłowościach informuj Policje dzwoniąc pod numer 997, 112 oraz swojego terenowego dzielnicowego

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Ciąg ulic Zielna i Krawiecka – nieprawidłowe parkowanie pojazdów na ulicy Zielnej od nr 1 do nr 13 oraz ulicy krawieckiej przy ulicy Zawiszy Czarnego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie parkowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie.. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego.

Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, Zarządem Dróg i Transportu, Administracją Nieruchomości Prestż, Administracją Nieruchomości MONO-DOM ul. Górnicza 12/14, Administracją Interlocumul. Zawiszy Czarnego 10.

Ważne informacje dla mieszkańców

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Ul. Wojska Polskiego 18 sklep z alkoholem i teren przyległy - zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, wybryki chuligańskie

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 7

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza mieszkańców do Mobilnego Punktu Konsultacyjnego Twój Dzielnicowy. Przyjdź, poznaj i porozmawiaj ze swoim dzielnicowym. Podaje informacje co do ustalonych terminów konsultacji.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Rejon przyległy do posesji przy ul. Wawelskiej 38 - spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, oraz administratorem wskazanej posesji.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Ul. Inflancka 23 Sklep spożywczy  i teren przyległy ( ul. Inflancka 19 oraz 25 ) - zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, Wspólnotą Mieszkaniową ul. Inflancka 25.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 18

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Ul. Stefana 2 - sklep monopolowy PRIMUS - zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem,

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską , telewizją osiedlową Osiedla SM Jagiełło, Komisją ds. Bezpieczeństwa Osiedla Bałuty-Centrum, administracjami oraz wspólnotami mieszkańców z przyległych do słępu posesji

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza mieszkańców do Mobilnego Punktu Konsultacyjnego Twój Dzielnicowy. Przyjdź, poznaj i porozmawiaj ze swoim dzielnicowym. Podaje informacje co do ustalonych terminów konsultacji..

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 19

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Ul. Julianowska 1, teren skweru- zakłócenie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, wybryki chuligańskie

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie ilości zakłóceń ładu i porządku publicznego na wskazanym terenie.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską , telewizją osiedlową Osiedla SM Jagiełło, Komisją ds. Bezpieczeństwa Osiedla Bałuty-Centrum.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza mieszkańców do Mobilnego Punktu Konsultacyjnego Twój Dzielnicowy. Przyjdź, poznaj i porozmawiaj ze swoim dzielnicowym. Podaje informacje co do ustalonych terminów konsultacji..

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 20

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia :

Teren Ogródków Działkowych przy ul. Smutna 26a – włamania do altanek, akty wandalizmu.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018  r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie włamań do altanek, ujęcie sprawców czynów zabronionych.

.

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego terenu i reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, oraz innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, w trakcie których osoby zamieszkujące w pobliżu będą informowane o wskazanych zagrożeniach i podejmowanych działaniach przez właściwego terenowo dzielnicowego. Informowanie mieszkańców o miejscach, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i konsekwencjach jego łamania. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Podmioty współpracujące:

Współpraca w tym zakresie ze Straż Miejską, działkowcami oraz Zarządem Ogródków Działkowych pod wskazanym adresem.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Należycie zabezpieczaj swoją altankę działkową, zwracaj uwagę na obce i podejrzanie zachowujące się osoby przebywające na terenie ogródków działkowych lub ich bezpośrednim sąsiedztwie. O wszelkich nieprawidłowościach informuj Policje dzwoniąc pod numer 997, 112 oraz swojego terenowego dzielnicowego

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)