Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych V Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon I

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie przyległym do szkoły podstawowej nr 184 dochodzi do wybryków chuligańskich, oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przy sklepie alkoholowym ul. Syrenki 19, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do31.01.2019r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich w rejonie przyległym do ul. Syrenki 19.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Wschód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. sztab Robertem Stanionis tel. 789145952, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Przy ulicy Wiankowa/Nastrojowa dochodzi do częstego spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz wybryków chuligańskich, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla osób mieszkających w tym rejonie.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do31.01.2019r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich na terenie boiska oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Wschód oraz Rada Osiedla Radogoszcz.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. Tomaszem Sutkowskim tel. 789145910, 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na terenie Parku im. Adama Mickiewicza dochodzi do wybryków chuligańskich, niszczenia mienia oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla osób odwiedzających park i wypoczywających na jego terenie.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wybryków chuligańskich, niszczenia mienia oraz spożywania alkoholu na ternie parku im. Adama Mickiewicza.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Rada Osiedla Julianów Marysin Rogi, Straż Miejska, KMZB.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na wybryki chuligańskie, niszczenia mienia i spożywanie alkoholu na terenie parku im. Adama Mickiewicza, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków wybryków chuligańskich, niszczenia mienia oraz spożywaniu alkoholu na terenie parku im. Adama Mickiewicza bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym mł. asp. Tomasz Świątkiewicz tel. 789145922, tel. 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Julianów Marysin Rogi organizowanej w drugi wtorek miesiąca w siedzibie Zespołu Szkół Geodezyjnych i Technicznych nr 13 przy ul. Skrzydlata 15 o godz. 18:00.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Ul. Liściasta (na odcinku ul. Zgierska/ al. Włókniarzy ), na niestrzeżonych parkingach przyblokowych, dochodzi do włamań,  kradzieży pojazdów oraz uszkodzenia  mienia

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. jest zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie włamań, kradzieży i uszkodzeń pojazdów.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kielnia” oraz Rada Osiedla Radogoszcz.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowych - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach i możliwości ich uniknięcia oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków włamań, kradzieży i uszkodzeń pojazdów bardzo proszę o kontakt z jednostką terenowa Policji – V Komisariat Policji KMP w Łodzi, ul. Organizacji WiN 60 (tel. 42 665 15 56), terenowym dzielnicowym asp. sztab. Krzysztof Kajdanek tel. 789 145 924, 42 665 15 11. Bieżące zgłoszenia: telefon alarmowy Policji 112 lub 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, jesteś świadkiem przestępstwa, reaguj! I Ty możesz kiedyś potrzebować pomocy.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 5

 

opis zdiagnozowanego problemu:

W Łodzi przy ulicy Zgierska / Jagiellońska dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem;

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zagrożenia spowodowanego wykroczeniami  popełnianymi przez zbierające  się osoby

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu przez osoby pod w/w adresem  bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. szt. Piotrem Bobkiem tel. 516 438 485, 42 665 15 11 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz.18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym  to wykroczenie !

Pamiętaj , osoby nie stosujące się do przepisów nie tylko popełniają wykroczenie ale wywołują tez niechęć mieszkańców do przechodzenia w tym rejonie..

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 6

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Ulica  Brukowa 90/91 oraz teren przyległy- dochodzi do nadużywania środków odurzających  oraz wybryków chuligańskich , które w znacznym stopniu są uciążliwe dla osób mieszkających w pobliżu oraz korzystających z komunikacji miejskiej.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do31.01.2019r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie nadużywania środków odurzających  oraz wybryków chuligańskich w rejonie na ulicy Brukowej.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków nadużywania środków odurzających  lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym st.sierż Klaudia Bejm tel. 789 145 927, 42 665 15 11 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

ulica 11 Listopada 65-81 parkingi przyblokowe – kradzieże elementów wyposażenia pojazdów oraz mienia znajdującego się w jego wnętrzu.

Zakładany cel do osiągnięcia

Ograniczenie, a w konsekwencji wyeliminowanie ilości zdarzeń oraz gromadzenia się osób mogących dopuszczać się czynów zabronionych i jednocześnie eliminacja naruszeń ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, oraz inne służby (np. Straż Miejska) dokonywać będą kontroli wskazanego miejsca przez cały okres realizacji planu.

Prowadzenie cyklicznych rozmów z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat  społecznych. Nawiązywanie kontaktu z zarządcami budynków proponując montaż rozszerzonego monitoringu celem eliminacji zagrożenia.

Podmioty współpracujące:

R.O. Radogoszcz-Zachód

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu przez osoby pod w/w adresem  bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. szt. Piotrem Bobkiem tel. 789 145 935 , 42 665 15 11 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz.18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym  to wykroczenie !

Pamiętaj , osoby nie stosujące się do przepisów nie tylko popełniają wykroczenie ale wywołują tez niechęć mieszkańców do przechodzenia w tym rejonie..

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 8

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Teren przyległy do przystanku MPK przy ul. Warszawska / Deczyńskiego – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zagrożenia  w postaci spożywania alkoholu.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód oraz Rada Osiedla Radogoszcz, Straż Miejska

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla oraz z administratorami osiedla spółdzielni mieszkaniowej- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu przez osoby pod w/w adresem  bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. Lechowski Michał  tel. 789 145 945, 42 665 15 11 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz.18.00.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym  to wykroczenie !

Pamiętaj , osoby nie stosujące się do przepisów nie tylko popełniają wykroczenie ale wywołują tez niechęć mieszkańców do przechodzenia w tym rejonie..

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 9

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Skrzydlatej dochodzi do wybryków chuligańskich oraz spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla dla osób korzystających z wypoczynku.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wybryków chuligańskich oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych na terenie ośrodka rekreacyjnego

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Rada Osiedla Julianów Marysin Rogi, Straż Miejska,

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na wybryki chuligańskie o spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków wybryków chuligańskich oraz spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. szt. Łukasz Redzy tel. 789145950, tel. 426651511 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Wzniesień Łódzkich organizowanej w drugi piątek miesiąca w siedzibie SP nr. 142 przy ul. Łupkowej 6 o godz. 18.00 oraz Radzie Osiedla Julianów Marysin Rogi organizowanej w drugi wtorek miesiąca w siedzibie Zespołu Szkół Geodezyjnych i Technicznych nr 13 przy ul. Skrzydlata 15 o godz. 18:00.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na terenie Parku Staromiejskiego dochodzi do wybryków chuligańskich, oraz spożywania alkoholu na opisywanym terenie, które w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców osiedla, oraz innych osób korzystających z przestrzeni zielonej miasta.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich w rejonie Parku Staromiejskiego.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Zarząd Zieleni Miejskiej Miasta Łodzi, który jest administratorem opisywanego terenu.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami, oraz z administratorami terenu przynależnego do Parku Staromiejskiego- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę   o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. sztab Arturem Kowalczykiem tel. 789 145 959, 42 665 88 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z mieszkańcami osiedla, jak i administratorami pobliskich kamienic, wynika, iż przy ul. Marysińska 54/60 grupują się osoby, w skutek czego dochodzi do wybryków chuligańskich, oraz spożywania alkoholu. Ponadto w opisywanym rejonie dochodzi do częstych zdarzeń związanych z przestępczością około samochodową. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców osiedla jak i właścicieli pojazdów pozostawianych na parkingach przyblokowych.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń mających miejsce przy ul. Marysińskiej 54/60, jak i na terenie bezpośrednio do tego adresu przylegającym.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są administratorzy pobliskich budynków, jak i Spółdzielnie oraz Wspólnoty Mieszkaniowe obejmujące swoim wpływem opisywany teren.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę   o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. sztab Radosławem Stawińskim tel. 516 438 717, 42 665 15 64 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, lub kradzieży dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie rozmów z mieszkańcami osiedla, jak i administratorami pobliskich kamienic, wynika, iż przy ul. Emilii Plater 20, oraz na terenie bezpośrednio przyległym do powyższego adresu, ze szczególnym uwzględnieniem pergoli śmietnikowej, dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania przestrzeni publicznej, oraz aktów wandalizmu i niszczenia mienia w postaci nanoszenia na elewacje budynków malunków graffiti. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji..

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń oraz przywrócenie ładu i porządku prawnego przy ul. Emilii Plater 20, jak i na terenie bezpośrednio do tego adresu przylegającym.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są administratorzy pobliskich budynków, jak i Spółdzielnie oraz Wspólnoty Mieszkaniowe obejmujące swoim wpływem opisywany teren.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. sztab Dariuszem Bielawskim tel. 789 145 991, 42 665 15 88 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na terenie Parku Szarych Szeregów dochodzi do wykroczeń natury porządkowej, oraz przypadków aktów wandalizmu polegających na próbach niszczenia infrastruktury sportowo - rekreacyjnej parku. Zdarzenia te w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców osiedla, oraz innych osób korzystających z przestrzeni zielonej miasta.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz wybryków chuligańskich w rejonie Parku Szarych Szeregów, a poprzez edukacje i działania prewencyjne wyeliminowanie aktów wandalizmu.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Zarząd Zieleni Miejskiej Miasta Łodzi, który jest administratorem opisywanego terenu, administratorzy pobliskich budynków, a także Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami, oraz z administratorami terenu przynależnego do Parku Szarych Szeregów - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę  o kontakt z terenowym dzielnicowym (w zastępstwie) sierż. sztab Dariuszem Bielawskim tel. 789 145 959, 42 665 88 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ul. Wojska Polskiego / Franciszkańska z uwzględnieniem znajdującego się tam skweru, oraz przy ul. Franciszkańskiej 31a, będącej w jego bezpośrednim sąsiedztwie, dochodzi do gromadzenia się osób, które spożywają alkohol, zaśmiecają przestrzeń publiczną oraz aktów wandalizmu. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji oraz dla osób korzystających z terenów zielonych miasta

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń oraz przywrócenie ładu i porządku prawnego.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, oraz dyrekcja obiektu handlowego.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę  o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. sztab. Rafałem Kępskim tel. 789 146 024 , 42 665 15 64 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecanie przestrzeni publicznej to wykroczenia!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na  ul. Wojska Polskiego 18, oraz na terenie bezpośrednio przyległym do powyższego adresu, ze szczególnym uwzględnieniem podwórek kamienic, dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania przestrzeni publicznej, oraz aktów wandalizmu i niszczenia mienia w postaci nanoszenia na elewacje budynków malunków graffiti. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji..

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń oraz przywrócenie ładu i porządku prawnego przy ul. Wojska Polskiego 18, jak i na terenie bezpośrednio do tego adresu przylegającym.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są administratorzy pobliskich budynków, jak i Spółdzielnie oraz Wspólnoty Mieszkaniowe obejmujące swoim wpływem opisywany teren.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę   o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. Dawidem Ptasińskim tel. 789 146 054 , 42 665 15 88 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecanie przestrzeni publicznej to wykroczenia!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ul. Łagiewnickiej 33, dochodzi do gromadzenia się osób, którzy, spożywają alkohol, zaśmiecają przestrzeń publiczną. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń oraz przywrócenie ładu i porządku prawnego przy ul. Łagiewnickiej 33

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego administratorzy pobliskich budynków a także Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe oraz Zarząd Lokali Miejskich

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę  o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. sztab. Marcin Łodziato tel. 789 146 078 , 42 665 15 62 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecanie przestrzeni publicznej to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ul. Inflanckiej 25 oraz 19 jak też w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu (ul. Inflancka 23), dochodzi do gromadzenia się osób spożywających alkohol, zaśmiecających przestrzeń publiczną oraz innych wykroczeń o charakterze porządkowym. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do31.01.2019 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń oraz przywrócenie ładu i porządku prawnego w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego administratorzy pobliskich budynków a także Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe oraz Zarząd Lokali Miejskich

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. sztab. Grzegorz Jeż tel. 789 146 061 , 42 665 15 64 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecanie przestrzeni publicznej to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ul. Łagiewnickiej 92/94/96 w pobliżu sklepu z alkoholami dochodzi do gromadzenia się osób, które spożywają alkohol w miejscu niedozwolonym, zaśmiecają przestrzeń publiczną oraz innych wykroczeń o charakterze porządkowym. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń oraz przywrócenie ładu i porządku prawnego w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego administratorzy pobliskich budynków a także Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe oraz Zarząd Lokali Miejskich.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Problematyka związana z założeniami Planu Działań Priorytetowych poruszana będzie każdorazowo na spotkaniach Rady Osiedla Bałuty - Centrum i działającej przy niej Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Bałuty - Centrum

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę  o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. Michałem Kawczyńskim tel. 789 146 062 , 42 665 15 88 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecanie przestrzeni publicznej to wykroczenia!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 19

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ul. Żurawiej 14 w pobliżu sklepu,  dochodzi do gromadzenia się osób spożywających alkohol zaśmiecających przestrzeń publiczną oraz innych wykroczeń o charakterze porządkowym. Opisywane sytuacje w znacznym stopniu są uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do31.01.2019 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisywanych wyżej zdarzeń oraz przywrócenie ładu i porządku prawnego w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego administratorzy pobliskich budynków, a także Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe oraz Zarząd Lokali Miejskich.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, spotkania z mieszkańcami, oraz z administratorami opisywanego terenu - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Problematyka związana z założeniami Planu Działań Priorytetowych poruszana będzie każdorazowo na spotkaniach Rady Osiedla Bałuty - Centrum i działającej przy niej Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Bałuty - Centrum

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub wybryków chuligańskich bardzo proszę  o kontakt z terenowym dzielnicowym st. sierż Łukasz Stasiak tel. 789 146 063 , 42 665 15 88 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecanie przestrzeni publicznej to wykroczenia!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie).

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 20

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Ul. Wojska Polskiego 121 na terenie zieleńca przy Akademii Sztuk Pięknych dochodzi do wykroczeń natury porządkowej oraz przypadków aktów wandalizmu polegających na próbach niszczenia infrastruktury zieleńca. Zdarzenia te w znacznym stopniu są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców oraz osób korzystających z przestrzeni zielonej miasta.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i innych wykroczeń porządkowych w rejonie zieleńca, a poprzez edukacje i działania prewencyjne wyeliminowanie aktów wandalizmu.

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są Zarząd Zieleni Miejskiej Miasta Łodzi, który jest administratorem opisywanego terenu, władze Akademii Sztuk Pięknych.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami, administratorem terenu przynależnego do zieleńca oraz władzami Akademii Sztuk Pięknych - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu, innych wykroczeń porządkowych lub wybryków chuligańskich bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym st. sierż. Maciejem STOKOWSKIM  tel. 789-146-010, 42-665-15-62 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Jeżeli jesteś świadkiem popełnianego aktu wandalizmu, dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Policji. Spróbuj zapamiętać cechy charakterystyczne sprawców, ich ubiór oraz kierunek w jaki się oddalili. Informacje te są istotne dla interwencyjnych  na miejscu policjantów.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt      z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)