Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych V Komisariatu

Rejon nr 1

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: Rejon przyległy do torowisk przy ul. Kreciej (od strony ul. Świtezianki) - problem dotyczy osób przechodzących przez torowisko w miejscu niedozwolonym, czym powodują sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców oraz członków Rady Osiedla Radogoszcz

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Wschód,
 • Rada Osiedla Radogoszcz,
 • Telewizja osiedlowa
 • Straż Miejska.
 • Straż Ochrony Kolei
 • PKP

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 •  współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei w Łodzi
 • spotkania z mieszkańcami.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Przechodzenie w miejscach niedozwolonym w tym przez torowiska , to wykroczenia które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.
 • Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego
 • asp. Roberta Stanionisa (tel. 789-145-952 ; 47 841 47-81) dzielnicowy.organizacjiwin1@lodz.ld.policja.gov
 • w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon nr 2

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Zagrożenie: Skwer Miejski mieszczący się w Łodzi przy zbiegu ul Telimeny i ul.Pstrągowej wraz z terenem przyległy do sklepu „Małgosia” - problem dotyczy gromadzenia się osób które spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają miejsce publiczne w godzinach popołudniowych i wieczornych.Plan opracowano na podstawie przeprowadzonej analizy zdarzeń w rejonie nr 2 oraz informacji zgłaszanych przez okolicznych mieszkańców, a także członków Rady Osiedla Radogoszcz.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód
 • Rada Osiedla Radogoszcz
 • Proboszcz parafii rzymskokatolickiej przy ul. Sobótki

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego sierż. szt. Tomasza Sutkowskiego (tel. 789-145-910 ; 47 841 47-18) dzielnicowy.organizacjiwin2@lodz.ld.policja.gov
 • a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon nr 3

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Zagrożenie: Teren Orlika przy XXX LO w Łodzi przy ul. Sowińskiego 50/56 - na wskazanym terenie w godzinach popołudniowych i wieczornych dochodzi do spożywania alkoholu i niszczenia mienia. Plan opracowano na podstawie rozmów z mieszkańcami, a także z dyrekcją szkoły oraz wniosków własnych wyciągniętych w trakcie obchodu rejonu służbowego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Julianów Marysin Rogi
 • Straż Miejska.
 • telewizja osiedlowa

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • akty wandalizmu oraz rozboje to przestępstwa i wykroczenia;
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego asp. Tomasza Świątkiewicz (tel. 789-145-922 ; 47 841 47-18) dzielnicowy.organizacjiwin3@lodz.ld.policja.gov
 • w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

 

Rejon nr 4

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: Przekraczanie dozwolonej prędkości na ul. Kruszynowej w Łodzi plan opracowano na podstawie przeprowadzonej analizy bezpieczeństwa, rozmów z mieszkańcami przedmiotowej ulicy oraz dużej liczby wpływających na KMZB zagrożeń dotyczących przekraczania prędkości (211 w drugim półroczu) na ul. Kruszynowej w Łodzi.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Próba zamontowania progów zwalniających.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla Radogoszcz
 • Zarząd Dróg i Transportu UMŁ

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych ,
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • wspólne działania z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi,
 • spotkania z mieszkańcami.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Przekraczanie dozwolonej prędkości to wykroczenia mogące stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla Ciebie i twoich bliskich.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego asp. Roberta Stanionisa (tel. 789-145-952 ; 47 841 47-81) dzielnicowy.organizacjiwin4@lodz.ld.policja.gov,
 • w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym).

 

Rejon nr 5

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Zagrożenie: Niestrzeżone parkingi przyblokowe mieszczące się w Łodzi w rejonie ulicy Niezapominajki zagrożenie dotyczy kradzieży akcesoriów samochodowych, pobić, naruszeń nietykalności w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie rozmów z lokalną społecznością , informacji otrzymanych od członków Rady Osiedla Radogoszcz, a także własnych spostrzeżeń wyciągniętych w ramach codziennego obchodu służbowego oraz analizy stanu bezpieczeństwa.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Rada Osiedla Radogoszcz.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu służbowego kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • ścisła współpraca z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego V KP KMP w Łodzi,
 • spotkania z mieszkańcami.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 

 • W razie ujawnienia przypadków niestosowania się do przepisów prawa bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. szt. Piotrem Bobek (tel.516-438-485,47 841 47-18) lub telefon alarmowy Policji 112. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Radogoszcz organizowanej w Szkole Podstawowej przy ul. Jesionowej 38, w trzeci wtorek miesiąca o godz.18.00.
 • Pamiętaj, niestosowanie się do przepisów prawa to wykroczenie lub przestępstwo !
 • Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)
 • w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym )

 

Rejon nr 6

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Zagrożenie: Tereny zielone za marketem „Sam- Scan” mieszczącym się w Łodzi przy ul. 11 Listopada 38  - problem dotyczy gromadzenia się osób które spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają to miejsce w godzinach popołudniowych i wieczornych. Plan opracowano na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń oraz informacji zgłaszanych przez okolicznych mieszkańców, a także członków Rady Osiedla Radogoszcz.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód
 • Rada Osiedla Radogoszcz

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie i zanieczeszczanie miejsca publicznego to wykroczenia.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego mł. asp. Klaudię Bejm (tel. 789-145-927 ; 47 841 47-18) dzielnicowy.organizacjiwin6@lodz.ld.policja.gov
 • w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie:Niestrzeżone parkingi przyblokowe mieszczące się w Łodzi przy ul. 11 listopada 77 zagrożenie dotyczy kradzieży pojazdów i akcesorii samochodowych w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie rozmów z lokalną społecznością, informacji otrzymanych od członków Rady Osiedla Radogoszcz, a także własnych spostrzeżeń wyciągniętych w ramach codziennego obchodu służbowego oraz analizy bezpieczeństwa w rejonie 7.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi
 • ścisła współpraca z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego V KP KMP w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi, 
 • Rada Osiedla Radogoszcz.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

 • Kradzieże pojazdów oraz akcesoriów samochodowych to przestępstwa i wykroczenia.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego mł.asp. Łukasz Redzy (tel. 789-145-950 ; 47 841 47-18) dzielnicowy.organizacjiwin7@lodz.ld.policja.gov,
 • w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon nr 8

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: Teren przyległy do Przedszkola Miejskiego nr 47 w Łodzi przy ul. Deczyńskiego 24 zagrożenie dotyczy zakłócania spokoju i porządku publicznego w godzinach popołudniowych i wieczornych przez gromadzące się osoby. Plan opracowano na podstawie informacji zgłaszanych przez okolicznych mieszkańców oraz członków Rady Osiedla Radogoszcz, a także własnych spostrzeżeń wyciągniętych w ramach codziennego obchodu służbowego oraz rozmowy z Dyrekcją PM nr 47 w Łodzi.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

 • Patrole Straży Miejskiej
 • Rada Osiedla Julianów Marysin Rogi

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Zakłócenie spokoju i porządku publicznego to wykroczenia.
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego sierż. szt. Michała Lechowskiego (tel. 789-145-945 ; 47 841 47-18) dzielnicowy.organizacjiwin8@lodz.ld.policja.gov
 • w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon nr 9

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: ul. Strusia od ul. Wycieczkowej do ul. Centralnej – parkowanie pojazdów w ten sposób, że ich tył wystaje poza obręb zatoczki parkingowej, na pas ruchu, przez co kierowcy nieraz są zmuszani do zmiany pasa ruchu w miejscu, w którym przebiega linia ciągła. Miejsce wybrano na podstawie informacji otrzymanych od członków Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi, a także po rozmowie z mieszkańcami ul. Strusiej, którzy przyczynę istniejącego problemu upatrują w tym, iż zatoczki parkingowe wybudowane wzdłuż ul Strusiej są krótkie i jednocześnie wąskie, a samochodów jest sporo. Dlatego kierujący swoimi pojazdami zamiast parkować w zatoczkach równolegle, parkują ukośnie. Dzięki temu w zatoczkach mieści się więcej samochodów, ale ich tyły wystają na pas ruchu. Wg mieszkańców ul. Strusiej sytuacja ta uległaby zmianie, gdyby przy zatoczkach pojawiły się znaki drogowe informujące o wyznaczonym miejscu parkingowym z jednoczesnym umieszczeniem tabliczki informującej o wymaganym sposobie parkowania.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Wyeliminowanie zjawiska poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla Julianów Marysin Rogi
 • Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Proponowane działania:

 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską odnośnie zwiększenia kontroli pod kątem prawidłowego parkowania.
 • Systematyczny nadzór ze strony terenowego dzielnicowego.
 • Poszerzanie wiedzy okolicznych mieszkańców o występujących zagrożeniach – zadanie realizowane w trakcie codziennych obchodów oraz spotkań ze społeczeństwem.
 • Systematyczny kontakt terenowego dzielnicowego z mieszkańcami ul. Strusiej oraz z członkami Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi.
 • Pismo do Rady Osiedla z informacją o Planie Działania Priorytetowego.
 • wystąpieniue do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi celem uzupełnienia oznakowania stosownymi znakami.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Nieprawidłowe parkowanie to wykroczenie mogace stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
 • Widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego sierż. Dominika Biczysko (tel. 789-146-062) dzielnicowy.organizacjiwin9@lodz.ld.policja.gov.pl
 • W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • Korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon 10

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: Park Staromiejski - problem dotyczy osób grupujących się , którzy spożywają alkohol i zakłócają ład i porządek publiczny w godzinach wieczornych. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 •  współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • organizowanie konsultacji społecznych.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Zarząd Zieleni Miejskiej
 • telewizja osiedlowa BAŁ-SAT

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).
Rejon 11

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: ul. Marysińska 90 - zagrożenie dotyczy przestępczości około -samochodowej. W danej lokalizacji dochodzi do włamań do pojazdów, kradzieży katalizatorów i tablic rejestracyjnych. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożenia.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • organizowanie konsultacji społecznych.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Administracja Nieruchomościami "Mono - Dom"
 • telewizja osiedlowa BAŁ-SAT.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon 12

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: ul. Mostowskiego 19a - problem dotyczy grupujących się osób , które spożywają alkohol i zakłócają ład i porządek publiczny. Sytuacje takie mają miejsce głównie w godzinach wieczornych. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców i administratora.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 •  współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • oragnizowanie konsultacji społecznych.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Administracja Nieruchomościami
 • telewizja osiedlowa BAŁ-SAT

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon 13

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: ul. Sporna 72 - problem dotyczy grupujących się osób , które spożywają alkohol i zakłócają porządek publiczny. Sytuacje takie mają miejsce głównie w godzinach wieczornych. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców i administratora.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • planowanie służb ponadnormatywnych oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami
 • organizowanie konsultacji społecznych.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla Bałuty Doły
 • telewizja osiedlowa BAŁ-SAT

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon 14

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: ul. Franciszkańska 33 ( skwer ) - problem dotyczy grupujących się osób w pobliskim obszarze, które spożywają alkohol i zakłócają porządek publiczny. Dopuszczają się wykroczeń porządkowych. Sytuacje takie mają miejsce głównie w godzinach wieczornych. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców i administratora.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 •  współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • organizowanie konsultacji społecznych.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Wspólnoty Mieszkaniowe
 • administratorzy budynków
 • telewizja osiedlowa BAŁ-SAT

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon 15

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: ul. Franciszkańska 38 - problem dotyczy grupujących się osób , które spożywają alkohol i zakłócają porządek publiczny. Dopuszczają się wykroczeń porządkowych. Sytuacje takie mają miejsce głównie w godzinach wieczornych. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców i administratora.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • organizowanie konsultacji społecznych.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • administratorzy budynków,
 • telewizja osiedlowa BAŁ-SAT.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).
Rejon 16

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: ul. Młynarska 42/46 ( teren przyległy do SP nr. 58 ) - problem dotyczy grupującej się młodzieży , która spożywa alkohol i zakłóca porządek publiczny. Dopuszczają się wykroczeń porządkowych. Sytuacje takie mają miejsce głównie w godzinach wieczornych. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców i dyrekcję placówki oświatowej.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • organizowanie konsultacji społecznych.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • dyrekcja SP nr. 58
 • administratorzy budynków
 • telewizja osiedlowa BAŁ-SAT

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).
Rejon 17

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: ul. Łagiewnicka 97a - 101a - problem dotyczy grupujących się osób na terenie przyległym , które spożywają alkohol i zakłócają porządek publiczny. Dopuszczają się wykroczeń porządkowych. Sytuacje takie mają miejsce głównie w godzinach wieczornych. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • organizowanie konsultacji społecznych.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Wspólnoty Mieszkaniowe,
 • telewizja osiedlowa BAŁ-SAT.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).
Rejon 18

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: ul. Łagiewnicka 118 - problem dotyczy grupujących się osób na terenie przyległym , które spożywają alkohol i zakłócają porządek publiczny. Dopuszczają się wykroczeń porządkowych. Sytuacje takie mają miejsce głównie w godzinach wieczornych. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców i administratora.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • organizowanie konsultacji społecznych.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Jagiełły,
 • administratorzy budynków,
 • telewizja osiedlowa BAŁ-SAT.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon 19

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: ul. Blacharska – ul. Murarska - problem dotyczy grupujących się osób na terenie przyległym , które spożywają alkohol i zakłócają porządek publiczny. Dopuszczają się wykroczeń porządkowych. Sytuacje takie mają miejsce głównie w godzinach wieczornych. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców i administratora.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • organizowanie konsultacji społecznych.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Jagiełły
 • administratorzy budynków
 • telewizja osiedlowa BAŁ-SAT

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).

 

Rejon 20

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zagrożenie: ul. Zmienna – ul. Chryzantem – ul. Harcerska - problem dotyczy przestępczości około -samochodowej. W danej lokalizacji dochodzi do włamań do pojazdów, kradzieży tablic rejestracyjnych. Problem zgłaszany przez okolicznych mieszkańców.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.:

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska.

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
 •  współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi,
 • spotkania z mieszkańcami,
 • organizowanie konsultacji społecznych.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Rada Osiedla Bałuty-Doły,
 • administratorzy budynków,
 • telewizja osiedlowa BAŁ-SAT.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenie ładu i porządku publicznego to wykroczenia,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym ).
Powrót na górę strony