Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VI Komisariatu

Rewir Dzielnicowych I

Rejon 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Jurczyńskiego 30,32,34  – spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem i związane z tym inne wykroczenia szczególnie uciążliwe.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu pod wskazanymi adresami.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego, w tym w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Kierowane będą tam także patrole VI Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci, którzy będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Organizowane będą spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością w okresie realizacji planu

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj: Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir  Dzielnicowych I

Rejon 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Bartoka 47A sklep z alkoholem  – spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem

Podmioty współpracujące:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Straż Miejska

Administracja Osiedla Słowiańskie – ul Ćwiklińskiej 22

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego, w tym w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Kierowane będą tam także patrole VI Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci, którzy będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Organizowane będą spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością w okresie realizacji planu. Planowane jest przeprowadzenie działań prewencyjnych pod kątem wyeliminowania powyższych zdarzeń. Planowane są spotkania z osobami uzależnionymi od alkoholu celem wskazania sposobów uporania się z nałogiem.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir  Dzielnicowych I

Rejon 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie ul. Gorkiego 67 i Gorkiego 87

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska dotyczącego nieprawidłowego parkowania w okolicach bloków przy ul  Gorkiego 67 i Gorkiego 87

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Administracja Osiedla Słowiańskie – ul Ćwiklińskiej 22

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego, w tym w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Kierowane będą tam także patrole VI Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci, którzy będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie. Organizowane będą spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością w okresie realizacji planu. Planowane jest przeprowadzenie działań prewencyjnych pod kątem wyeliminowania powyższych zdarzeń.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir  Dzielnicowych I

Rejon 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W  rejonie sklepu przy ul. Skrzetuskiego 11oraz przejścia zalesionego z osiedla Janów na osiedle Olechów dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem

Zakładany cel do osiągnięcia:

Wyeliminowanie lub ograniczenie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska,

Pracownicy socjalni MOPS -wdrożenie działań profilaktycznych związanych z uzależnieniem od alkoholu , udział w spotkaniach i konsultacjach/debatach.

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego, w tym w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Kierowane będą tam także patrole VI Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci, którzy będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Planowane jest przeprowadzenie działań prewencyjnych pod kątem wyeliminowania powyższych zdarzeń. Organizowane będą spotkania z mieszkańcami osiedla Janów w ramach profilaktyki społecznej jak również z osobami uzależnionymi od alkoholu celem wskazania sposobów uporania się z nałogiem i powrotu do społeczeństwa.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir  Dzielnicowych I

Rejon 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. H. Brodatego 2 oraz teren przyległy – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz grupowanie się nieletnich

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu w okolicach bloku przy ul H.Brodatego 2.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi,

MOPS w Łodzi.

Administracja Osiedla Słowiańskie – ul Piasta Kołodzieja 21

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego, w tym w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Kierowane będą tam także patrole VI Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci, którzy będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Planowane jest przeprowadzenie działań prewencyjnych pod kątem wyeliminowania powyższych zdarzeń

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. B. Świdnickiego 5 w okolicach sklepu, a także teren przyległy ul. L. Białego 8 – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz grupowanie się nieletnich

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu oraz grupowania się nieletnich w rejonie ul. Świdnickiego 5 i Leszka Białego 8

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Administracja Osiedli Słowiańskie Łódź, ul. Piasta Kołodzieja 21

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego, w tym w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Kierowane będą tam także patrole VI Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci, którzy będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Planowane jest przeprowadzenie działań prewencyjnych pod kątem wyeliminowania powyższych zdarzeń. Organizowane będą spotkania z osobami uzależnionymi od alkoholu i mieszkańcami okolicy przedmiotowego terenu celem wskazania sposobów uporania się z nałogiem i powrotu do społeczeństwa. 

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir  Dzielnicowych I

Rejon 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Taborowa, Dworzec PKP Łódź Andrzejów oraz teren przyległy spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem

Zakładany cel do osiągnięcia:

Wyeliminowanie lub ograniczenie  zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Straż Ochrony Kolei

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego, w tym w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Kierowane będą tam także patrole VI Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci, którzy będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Planowane jest przeprowadzenie działań prewencyjnych pod kątem wyeliminowania powyższych zdarzeń. Organizowane będą spotkania z mieszkańcami osiedla Andrzejów w ramach profilaktyki społecznej. Spotkania z osobami uzależnionymi od alkoholu celem wskazania sposobów uporania się z nałogiem i powrotu do społeczeństwa.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir  Dzielnicowych I

Rejon 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Nieprawidłowe parkowanie ul. Wojewódzkiego 20

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zjawiska dotyczącego nieprawidłowego parkowania przy bloku w Łodzi na ul. Wojewódzkiego 20.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Wspólnota Mieszkaniowa

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego, w tym w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Kierowane będą tam także patrole VI Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci, którzy będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Planowane jest przeprowadzenie działań prewencyjnych pod kątem wyeliminowania powyższych zdarzeń. Organizowane będą spotkania środowiskowe z mieszkańcami przedmiotowego bloku (oraz bloków pobliskich) i informowanie ich o skutkach prawnych w związku z parkowaniem pojazdów niezgodnie z przepisami w całym okresie działania planu. Będą sporządzane wnioski do Spółdzielni mieszkaniowej                              o zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz fizyczne blokady miejsc w których parkowanie jest niedozwolone poprzez wstawianie słupów lub wysokiego krawężnika.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 9

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Janosika 137 teren przyległy do sklepu,  dochodzi do grupowania się osób i spożywania napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. jest ograniczenie  spożywania alkoholu w rejonie w/w sklepu

Podmioty współpracujące:

Podmiotem współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Straż Miejska w Łodzi.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską

wspólne patrole dzielnicowych,

 kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy–

spotkania z mieszkańcami w czasie Rady Osiedla- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. Przemysławem Mostowskim tel. 789 146 095, 42679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem to wykroczenie!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Skwer na ulicy Jugosłowiańskiej 1a dochodzi do grupowania się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. jest ograniczenie  spożywania alkoholu w rejonie w/w skweru

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Straż Miejska w Łodzi

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu Konsultacyjnego oraz innych patroli

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. Łukaszem Nowakiem tel. 789 146 084, 42 679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem to wykroczenie!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ul. Czechosłowacka 5 dochodzi do grupowania się osób i spożywania napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. jest ograniczenie  spożywania alkoholu w w/w rejonie

Podmioty współpracujące:

Podmiotem współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Straż Miejska w Łodzi

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską

wspólne patrole dzielnicowych,

kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy, spotkania z mieszkańcami w czasie Rad Osiedla oraz- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków łamania ww. przepisów bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. szt. Adamem Potępą tel. 789 146 077, 42 679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ul. Górska 12 dochodzi do przebywania osób bezdomnych spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. jest ograniczenie  spożywania alkoholu w w/w rejonie przez przebywające tam osoby bezdomne.

Podmioty współpracujące:

Podmiotem współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Straż Miejska oraz Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dębowskiego 8 w ramach nadzoru nad utrzymaniem porządku.

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską ,

wspólne patrole dzielnicowych

spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla Stoki informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych działaniach przez dzielnicowego.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu  bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. Przemysławem Mostowskim tel. 789 146 095, 42679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Stoki organizowanej przy ul. Zbocze 22.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie, żebractwo to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ul. Teodora 4 dochodzi do gromadzenia się osób, którzy spożywają alkohol w miejscu objęym zakazem

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. jest ograniczenie  spożywania alkoholu w rejonie  pawilonu handlowego

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Straż Miejska w Łodzi

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską

wspólne patrole dzielnicowych,

kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzilenicowy

spotkania z mieszkańcami w czasie Rad Osiedla Stary Widzew ul. Przędzalniana 22, informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania napojów alkoholowych bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. Krzysztofem Sabelą tel. 789 146 085, 42 679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Stary Widzew organizowanej w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 22 w terminie zgodnym z harmonogramem

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów przy ul. Haśka 6.

Zakładany cel osiągnięcia

Wyeliminowanie lub ograniczenie nieprawidłowego parkowania w obrębie ul. Haśka 6.

Proponowane działania

Kontrola w/w miejsca podczas pełnienia służby obchodowej

Patrolowanie w/w adresu podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”

Kierowanie patroli w ramach służby na terenie VI KP KMP w Łodzi

,Poinformowanie Straży Miejskiej o wzmożeniu patroli w/w adresu

Poinformowanie administracji „Batory” ul. Bartoka 6

Podmioty współpracujące

Straż Miejska

Ważne informacje dla mieszkańców

Informacje będą  przekazywane  podczas debat i konsultacji ze społeczeństwem, a także w trakcie wykonywania codziennych czynności służbowych przez terenowego dzielnicowego.

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 15

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Nieprawidłowe parkowanie zlokalizowane przy  ul. Ćwiklińskiej 12, gdzie kierujący naruszają zasady postoju pojazdu w strefie zamieszkania parkując w miejscach niewyznaczonych. W szczególności dotyczy to parkowania wzdłuż bloku na chodniku i na zakrętach. Stwarza to zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych oraz może powodować trudności w podejmowaniu akcji ratowniczych przez służby tj: Straż Pożarną, Ratownictwo Medyczne i Policje.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem podjętych działań jest wyeliminowanie lub ograniczenie zdarzeń tego typu.

Proponowane działania 

Kontrola w/w miejsca podczas pełnienia służby obchodowej w okresie trwania planu priorytetowego

Patrolowanie w/w adresu podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego   w okresie trwania planu priorytetowego

Przekazanie informacji o występującym zagrożeniu innym służbom tym  Straży Miejskiej Oddział Widzew

Informowanie mieszkańców o powyższym zagrożeniu za pomocą obwieszeń i ulotek zostawianych na klatach schodowych posesji ul. Ćwiklińskiej 12.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska wspólne patrole z dzielnicowym

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Chrobrego w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców

Informacje będą  przekazywane  podczas debat i konsultacji ze społeczeństwem, a także w trakcie wykonywania codziennych czynności służbowych przez terenowego dzielnicowego.

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ulicy Piłsudskiego 67 dochodzi do spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem

Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem podjętych działań jest zminimalizowanie zdarzeń tego rodzaju.

Proponowane działania 

Kontrola w/w miejsca podczas pełnienia służby obchodowej w okresie trwania planu priorytetowego

Patrolowanie w/w adresu podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy” w okresie trwania planu priorytetowego

Przekazanie informacji o występującym zagrożeniu innym patrolom pełniącym służbę na terenie VI KP KMP w Łodzi

Poinformowanie Straży Miejskiej Oddział Widzew o występujących   zagrożeniach                   

Rozmowy ze społecznością lokalną w okresie trwania planu priorytetowego

Podmioty współpracujące

Straż Miejska wspólne patrole z dzielnicowym

Ważne informacje dla mieszkańców

Informacje będą  przekazywane  podczas debat i konsultacji ze społeczeństwem,  a także w trakcie wykonywania codziennych czynności służbowych przez terenowego dzielnicowego.

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na terenie Parku nad Jasieniem dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem podjętych działań jest zminimalizowanie zdarzeń tego rodzaju.

3. Proponowane działania 

Kontrola w/w miejsca podczas pełnienia służby obchodowej w okresie trwania planu priorytetowego

Patrolowanie w/w adresu podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy” w okresie trwania planu priorytetowego

Przekazanie informacji o występującym zagrożeniu innym patrolom pełniącym służbę na terenie VI KP KMP w Łodzi

Poinformowanie Straży Miejskiej Oddział Widzew o występujących   zagrożeniach             

Rozmowy ze społecznością lokalną w okresie trwania planu priorytetowego

4. Podmioty współpracujące

Straż Miejska wspólne patrole z dzielnicowym

Ważne informacje dla mieszkańców

Informacje będą  przekazywane  podczas debat i konsultacji ze społeczeństwem, a także w trakcie wykonywania codziennych czynności służbowych przez terenowego dzielnicowego.

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Przy ulicy Częstochowskiej 1 w okolicy sklepu dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Czas występowania zdarzeń to godziny 07:00-08:00 i 17:00-21:00  w dniach od poniedziałku do piątku.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem podjętych działań jest zminimalizowanie zdarzeń tego rodzaju.

Proponowane działania 

Kontrola w/w miejsca podczas pełnienia służby obchodowej w okresie trwania planu priorytetowego

Patrolowanie w/w adresu podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy” w okresie trwania planu priorytetowego

Przekazanie informacji o występującym zagrożeniu innym patrolom pełniącym służbę na terenie VI KP KMP w Łodzi

Poinformowanie Straży Miejskiej Oddział Widzew o występujących   zagrożeniach                  

Rozmowy ze społecznością lokalną w okresie trwania planu priorytetowego

Podmioty współpracujące

Straż Miejska wspólne patrole z dzielnicowym

Ważne informacje dla mieszkańców

Informacje będą  przekazywane  podczas debat i konsultacji ze społeczeństwem,  a także w trakcie wykonywania codziennych czynności służbowych przez terenowego dzielnicowego.

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 19

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na terenie Parku Widzewskiego dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem podjętych działań jest zminimalizowanie zdarzeń tego rodzaju.

Proponowane działania 

Kontrola w/w miejsca podczas pełnienia służby obchodowej w okresie trwania planu priorytetowego

Patrolowanie w/w adresu podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy” w okresie trwania planu priorytetowego

Przekazanie informacji o występującym zagrożeniu innym patrolom pełniącym służbę na terenie VI KP  KMP w Łodzi

Poinformowanie Straży Miejskiej Oddział Widzew o występujących   zagrożeniach                    

Rozmowy ze społecznością lokalną w okresie trwania planu priorytetowego

Podmioty współpracujące

Straż Miejska wspólne patrole z dzielnicowym

Ważne informacje dla mieszkańców

Informacje będą  przekazywane  podczas debat i konsultacji ze społeczeństwem, a także w trakcie wykonywania codziennych czynności służbowych przez terenowego dzielnicowego.

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 20

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Ul. Czernika 10 spożywane alkoholu w obrębie sklepu w miejscu objętym zakazem. W szczególności dotyczy to godzin popołudniowych, jak i wieczornych w dniach poniedziałek-piątek.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem podjętych działań jest zminimalizowanie zdarzeń tego typu.

Proponowane działania 

Kontrola w/w miejsca podczas pełnienia służby obchodowej w okresie trwania planu priorytetowego

Patrolowanie w/w adresu podczas działań w ramach Mobilny Punkt Konsultacyjny  w okresie trwania planu priorytetowego

Przekazanie informacji o występującym zagrożeniu innym patrolom pełniącym służbę na terenie KP VI KMP w Łodzi

Poinformowanie Straży Miejskiej Oddział Widzew o występujących zagrożeniach                   

Poinformowanie administracji „Batory” o podjętych działaniach

Podmioty współpracujące

Straż Miejska wspólne patrole z dzielnicowym

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Chrobrego w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców

Informacje będą  przekazywane  podczas debat i konsultacji ze społeczeństwem,  a także w trakcie wykonywania codziennych czynności służbowych przez terenowego dzielnicowego.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 21

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na parkingach przyblokowych niestrzeżonych przy  ul. Morcinka 3, 4, 6 dochodzi do włamań do pojazdów, kradzieży pojazdów oraz niszczenie mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r.do 31.01.2019r.

Ograniczenia zjawiska kradzieży, kradzieży z włamaniem do pojazdów oraz niszczenia mienia znajdującego się na terenie parkingów przyblokowych przy ul. Morcinka.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Wspólnota mieszkaniowa os. Zarzew

Zarząd „Zarzewiak” informowanie o występującym zjawisku

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego- w całym okresie realizacji „ Planu działania priorytetowego”

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy

Przekazanie zadań innym patrolom pełniącym służbę na terenie KP VI KMP w Łodzi oraz Straży Miejskiej celem kontrolowania ul. Morcinka 3,4,6 pod kątem zdiagnozowanego problemu

Apelowanie do lokalnej społeczności, oraz zarządu o niepozostawianie w pojazdach  wartościowych przedmiotów w ramach spotkań ze społecznością lokalną – w całym okresie realizacji planu

Organizowanie działań, prowadzenie obserwacji parkingów przyblokowych,  głównie w porze wieczorowo - nocnej

Spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością w okresie realizacji planu

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj: Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 22

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na skwerze przy ul. Przybyszewskiego/Tatrzańska dochodzi do gromadzenie się osób bezdomnych, którzy spożywania alkoholu i zakłócają ład  i porządek publiczny

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r.do 31.01.2019r.

Wyeliminowanie lub ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu oraz gromadzenia się osób bezdomnych. 

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Administracja Osiedla Zarzew Łódź ul. Grota Roweckiego 4

Proponowane działania:

Codzienne kontrole wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie planu priorytetowego,

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy

Przekazanie zadań innym patrolom pełniącym służbę na terenie KP VI KMP w Łodzi oraz Straży Miejskiej celem kontrolowania ul. Przybyszewskiego/Tatrzańska pod kątem zdiagnozowanego problemu

Apelowanie do lokalnej społeczności, o zwracanie uwagi na zjawisko i informowanie Policji w momencie jego zaistnienia.

Wystosowanie pisma do administratorów nieruchomości o właściwe zabezpieczenie posesji.

Organizowanie działań z udziałem dzielnicowych IV Rewiru, VI KP KMP w Łodzi, dot. prowadzonych kontroli i obserwacji terenu w porze wieczorowej

Spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością mające na celu uświadomienie o możliwych zagrożeniach

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 23

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ul. Poznańskiej 56 dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zakłócania ładu i porządku w obrębie sklepu spożywczego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r.do 31.01.2019r.

Wyeliminowanie lub ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Administracja „ZARZEW” ul. Ozorkowska 6

UMŁ Oddział Licencji i Zezwoleń

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie planu priorytetowego

Zwiększenie kontroli w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy w całym okresie planu.

Przekazanie zadań innym siłą policyjnym oraz  Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako najbardziej zagrożone

Organizowanie działań przez dzielnicowych IV Rewiru Dzielnicowych

Informowanie o zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania podczas spotkań i rozmów profilaktycznych oraz w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego - Twój Dzielnicowy.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 24

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ul. Łowickiej 4 dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz  zakłócanie ładu i  porządku publicznego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r.do 31.01.2019r.

Ograniczenie, wyeliminowanie  zjawiska  w w/w miejscu.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska,

Administracja ul. Wilcza 6

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego – w całym okresie realizacji planu działania.

Kontrole w ramach „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy” - w całym okresie realizacji planu działania

Przekazanie zadań innym siłą policyjnym oraz  Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako  zagrożone;

Informować o zagrożeniach do lokalnej społeczności (poprzez administratorów oraz na konsultacjach społecznych )

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 25

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Kilińskiego 136a ;  kradzieże oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r.do 31.01.2019r.

Wyeliminowanie lub ograniczenie zdarzeń o charakterze kryminalnym w w/w miejscach.

Ograniczenie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu w Łodzi przy ul. Kilińskiego 136a.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi,

MOPS w Łodzi.

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego – w całym okresie realizacji planu działania priorytetowego.

Kontrole w ramach „Mobilny Punkt Konsultacyjny – Twój Dzielnicowy” - w całym okresie realizacji planu działania.

Przekazanie zadań innym siłą policyjnym oraz  Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako zagrożone;

Organizowanie działań przez dzielnicowych IV Rewiru Dzielnicowych

Przeprowadzenie wspólnych działań z pracownikami MOPS-u celem wdrożenia profilaktyki uzależnień wobec mieszkańców odcinka ul. Kilińskiego 136-180

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 26

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego poprzez grupowanie się osób na Skwerze Aresa i spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r.do 31.01.2019r.

Ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania i zaśmiecania we wskazanym miejscu .

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego

Uwzględnienie miejsca w planie postoju Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy

Przekazanie zadań innym siłą policyjnym oraz  Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako  zagrożone;

Apelowanie do lokalnej społeczności, o zwracanie uwagi na zjawisko i informowanie Policji w momencie zaistnienia.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 27

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego poprzez grupowanie się osób na Skwerze przy ul. Złotej i Wysokiej 13, którzy spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r.do 31.01.2019r.

Wyeliminowani lub ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania i zaśmiecania we wskazanym miejscu .

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Administracja ul. Wilcza 6

Proponowane działania:

Zwiększenie ilości kontroli miejsc zagrożonych podczas obchodu rejonu w całym okresie realizacji planu działania

Kontrole miejsc zagrożonych podczas postoju „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy” w całym okresie realizacji planu działania.

Przekazanie zadań innym siłą policyjnym oraz  Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako zagrożone;

Spotkania i rozmowy z mieszkańcami w trakcie obchodu rejonu oraz realizacji zadań w ramach „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy”

Przeprowadzenie działań prewencyjno-represyjnych.

Organizacja działań kontrolnych przez dzielnicowych Rewiru IV w porze wieczorno-nocnej

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 28

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Ul. Wysoka na odcinku od ul. Tuwima do ul. Nawrot dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, a także do aktów wandalizmu i niszczenie mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r.do 31.01.2019r.

Wyeliminowanie lub ograniczenie liczby zdarzeń  w podległym rejonie w tym niszczenia mienia, aktów wandalizmu.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Administracja ul. Wilcza 6

Proponowane działania:

Zwiększenie ilości kontroli miejsc zagrożonych podczas obchodu rejonu w całym okresie realizacji planu;

Kontrole miejsc zagrożonych podczas postoju „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy” w całym okresie realizacji planu działania.

Przekazanie zadań innym siłą policyjnym oraz  Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako zagrożone;

Spotkania i rozmowy z mieszkańcami w trakcie obchodu rejonu oraz realizacji zadań w ramach „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy”

Przeprowadzenie działań prewencyjno-represyjnych.

Organizacja działań kontrolnych przez dzielnicowych Rewiru IV w porze wieczorno-nocnej

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.