Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VI Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od mieszkańców osiedla ustalono, iż w rejonie sklepu przy ul. Szafera 8 dochodzi do częstego spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ul. Szafera 8.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia oraz inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mieszka I ul Jurczyńskiego 30A

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym mł. asp. Jarosławem Wodzińskim tel. 789-146-072, 42 670-99-90.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od mieszkańców osiedla ustalono, iż w rejonie sklepu przy ul. Gorkiego 28 dochodzi do częstego spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ul. Gorkiego 28.

Proponowane działania

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia oraz inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. S. Batorego ul Bartoka 67.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. Andrzejem Nowakiem tel. 789-146-069, 42 670-99-90.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od mieszkańców osiedla ustalono, iż w rejonie ul. Gorkiego 67 oraz ul. Gorkiego 87 dochodzi do nieprawidłowego parkowania.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania przy ul. Gorkiego 67 i 87.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego. Konsultacje z Zarządem Dróg i Transportu odnośnie zwiększenia liczby miejsc parkingowych.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Chrobrego ul Ćwiklińskiej 22, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków nieprawidłowego parkowania bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym mł. asp Iwona Źródlak tel. 789-146-070, 42 670-99-90

Pamiętaj nieprawidłowe parkowanie to wykroczenie !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w rejonie sklepu przy ul. Skrzetuskiego 11

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ul. Skrzetuskiego 11.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Administracja Osiedla Słowiańskie ul Piasta Kołodzieja 21

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym st. sierż. Damianem Grzegorczykiem 42 670-99-90.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie sklepu z alkoholem przy ul. Piasta Kołodzieja 21a ;

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ul. Piasta Kołodzieja 21a.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego.Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Administracja Osiedla Słowiańskie ul Piasta Kołodzieja 21

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym pełniącym zastępstwo mł. asp. Iwoną Źródlak tel. 789-146-070, 42 670 99 90.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od mieszkańców osiedla ustalono, iż w rejonie sklepu z alkoholem przy ul. Zakładowej 61a dochodzi do częstego spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ul. Zakładowej 61a.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Administracja Osiedla Słowiańskie ul Piasta Kołodzieja 21

Ważne informacje dla mieszkańców:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie sklepu przy ulicy ul. Zakładowej 61a

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. Arturem Sinkowskim tel 42 670-99-90

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w rejonie sklepu przy ul. Rokicińskiej 394/396

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ul. Rokicińskiej 394/396.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Rada Osiedla Andrzejów ul Rokicińska 335, Straż Ochrony Kolei

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. sztab. Dominika Duńska tel. 789-146-150, 42 670-99-90

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez parkujące pojazdy niezgodnie z obowiązującymi przepisami w Łodzi przy ul. Wojewódzkiego 22

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania przy ul. Wojewódzkiego 22.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego. Konsultacje z Zarządem Dróg i Transportu odnośnie zwiększenia liczby miejsc parkingowych.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Chrobrego ul Ćwiklińskiej 22, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków nieprawidłowego parkowania bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym mł. asp Michał Jonczak tel. 789-146-071, 42 670-99-90

Pamiętaj nieprawidłowe parkowanie to wykroczenie !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 9

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji z KMZB oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono, iż w rejonie marketu Dino w Łodzi przy ul. Chałubińskiego 22 dochodzi do częstego spożywania napojów alkoholowych  w miejscu objętym zakazem

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do31.07.2018r. jest ograniczenie  spożywania alkoholu w rejonie sklepu

Podmioty współpracujące:

Podmiotem współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Rada Osiedla Stoki, Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – zdecydowane reagowanie na ujawnione wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie Rad Osiedla- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym st. sierż. Adamem Potępą tel. 789 146 077, 42679 29 201 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie analizy zdarzeń ustalono, iż na terenie nowo powstającego osiedla w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 230 dochodzi do kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych i garaży

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do31.07.2018r. jest ograniczenie kradzieży z włamaniem do domów i garaży na terenie osiedla znajdującego się przy ul. Brzezińska 230

Podmioty współpracujące:

Podmiotem współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu Konsultacyjnego

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków przebywania w powyższym rejonie osób mogących dokonywać takich kradzieży z włamaniem mł. asp. Łukaszem Nowakiem tel. 789 146 084, 42679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Nowosolna organizowanej w OSP przy ul. Byszewskiej 1/2

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od  dyrekcji Publicznego Gimnazjum nr 30 oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono, iż ul. Mazowieckiej – na odcinku ul. Nowogrodzka/Czechosłowacka  dochodzi do częstego łamania przepisów przez kierujących pojazdami którzy poruszają się pod prąd ulica jednokierunkową powodując zagrożenie w ruchu drogowym

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2017r. do31.09.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie poruszania się przez kierujących na drodze jednokierunkowej pod prąd

Podmioty współpracujące:

Podmiotem współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Straż Miejska oraz WRD KMP w Łodzi

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską ,wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,  współpraca z WRD KMP w Łodzi– reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie Rad Osiedla Stoki oraz- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków łamania ww. przepisów bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym st. sierż. Adamem Potępą tel. 789 146 077, 42679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Stoki organizowanej w budynku w Łodzi przy ul. Zbocze 22, w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od dyrekcji Szkoły podstawowej nr 39 , z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustaleń w Parku Zaruskiego przy ul. Giewont dochodzi do częstego spożywania alkoholu oraz żebractwa które wpływają negatywnie na społeczność korzystającą z terenów parku

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do31.07.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz żebractwa w rejonie  parku znajdującego się przy ul. Giewont

Podmioty współpracujące:

Podmiotem współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla Stoki - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub żebractwa bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. szt. Arkadiuszem Mieszkiem tel. 789 146 171, 42679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Stoki organizowanej przy ul. Zbocze 22, w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00..

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie, żebractwo to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji z KMZB oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono, iż ul. Kazimierza 16– teren wokół sklepów – dochodzi do częstego spożywania napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem                   

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do31.07.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania napojów alkoholowych w rejonie sklepów znajdujących się przy ul. Kazimierza 16

Podmioty współpracujące:

Podmiotem współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu konsultacyjnego – zdecydowane reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla Stary Widzew ul. Przędzalniana 22, informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania napojów alkoholowych bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. Krzysztofem Sabelą tel. 789 146 085, 42679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Stary Widzew organizowanej w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 22 zgodnie z harmonogramem

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ulic ul.Elsnera/Chmielowskiego ,,Rynek Batory”- mają miejsce kradzieże kieszonkowe.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych rejon ulic ul.Elsnera/Chmielowskiego ,,Rynek Batory”- gdzie mają miejsce kradzieże kieszonkowe. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń w postaci kradzieży kieszonkowych i kradzieży na tzw. wyrwę w postaci spotkań z Radą Osiedla Widzew-Wschód, konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-095, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 15

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ul. Lodowej 52/56 dochodzi do spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego, podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ulicy Lodowej 52/56, gdzie ma miejsce spożywanie alkoholu. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń w postaci spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w postaci spotkań z Radą Osiedla Widzew-Wschód, konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 532-852-626, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ul. Przędzalnianej 62 przy przejściu komunikacyjnym z osiedlem Wilcza/Gołębia mają miejsce kradzieże kieszonkowe, rozbójnicze i kradzieże na tzw. wyrwę.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Pubktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych rejonie ul.Przędzalnianej 62 przy przejściu komunikacyjnym z osiedlem Wilcza/Gołębia. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń w postaci kradzieży rozbójniczych i kradzieży na tzw. wyrwę w postaci spotkań z Radą Osiedla „Stary Widzew”, konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-088, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w rejonie sklepu przy ul. Ruska 11

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ulicy Ruskiej 11, gdzie ma miejsce spożywanie alkoholu. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń w postaci spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w postaci spotkań z Radą Osiedla „Stary Widzew”, konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-094, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w rejonie sklepu ul. Przybyszewskiego 112

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ulicy Przybyszewskiego 112, gdzie ma miejsce spożywanie alkoholu. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń w postaci spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w postaci spotkań z Radą Osiedla „Zarzew”, konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 532-852-625, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 19

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ulicy Piłsudskiego 143 mają miejsce włamania do pojazdów i kradzieże akcesoriów samochodowych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ul. Piłsudskiego 143, gdzie mają miejsce włamania do pojazdów i kradzieże akcesoriów samochodowych. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu przedmiotowych zagrożeń w postaci spotkań z Radą Osiedla „Stary Widzew”, konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-094, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 20

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez parkujące pojazdy niezgodnie z obowiązującymi przepisami w Łodzi ul. Bartoka 20

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ul. Bartoka 20 przy sklepie, gdzie mają miejsce nieprawidłowe parkowanie. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu przedmiotowych zagrożeń w postaci spotkań z Radą Osiedla”Widzew-Wschód”, konsultacji społecznych i debat

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-095, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 21

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Osiedle Nurta Kaszyńskiego 2 ROD – włamania do altan oraz niszczenie mienia, zagrożenie wynikające z analizy zdarzeń od 01.07.2017 - 31.12.2017

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenia zjawiska kradzieży, kradzieży z włamaniem do altan oraz niszczenia mienia znajdującego się na terenie ROD Nurta Kaszyńskiego 2. Stopień realizacji określić na podstawie analizy zdarzeń za pierwsze półrocze.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Wspólnota mieszkaniowa os. Nurta Kaszyńskiego

Zarząd ROD informowanie o występującym zjawisku

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego- w całym okresie realizacji „ Planu działania priorytetowego”

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy od lutego 2018 r.

Sporządzenie ceduł dla patrolu mobilnego

Przekazanie zadań innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi - Ogniwom Patrolowym i Wydziałowi Kryminalnemu oraz siłom przydzielonym OPP i pozapolicyjnym Straży Miejskiej wskazując te miejsca jako miejsca najbardziej zagrożone – sporządzenie wystąpień do dnia 16.02.2018 r.

Apelowanie do lokalnej społeczności, oraz zarządu o niepozostawianie w altanach wartościowych przedmiotów w ramach spotkań ze społecznością lokalną – w całym okresie realizacji planu

Wystosowanie pism do zarządu o informowanie użytkowników oraz właścicieli ROD o zjawisku kradzieży i o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w altanach/domkach letniskowych do dnia 20.02.2018 r.

Organizowanie działań z udziałem nieumundurowanych funkcjonariuszy VI KP KMP w Łodzi, prowadzenie obserwacji działek głównie w porze wieczorowo - nocnej 18.00-5.00.w całym okresie realizacji planu

Wnioskować do kierownictwa KP VI przeprowadzającego odprawy siłom przydzielonym OPP oraz służbom ponadnormatywnym o przekazywanie zadań doraźnych mających na celu ograniczenie zjawiska przez cały okres realizacji planu

Spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością w okresie realizacji planu

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj: Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 22

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W oparciu o przeprowadzoną analizę zdarzeń w rejonie, zgłoszeń mieszkańców ustalenia własne oraz potwierdzonych zagrożeń naniesionych na KMZB zdiagnozowano zagrożenia w postaci; kradzieży kieszonkowych, spożywania alkoholu, oraz gromadzenia się osób bezdomnych w okolicach Ryneczku przy ul. Tatrzańskiej 21

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenia zjawiska kradzieży, spożywania alkoholu oraz gromadzenia się osób bezdomnych Stopień realizacji określić na podstawie analizy bezpieczeństwa oraz głosów społeczności lokalnej.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Administracja Osiedla Zarzew Łódź ul. Grota Roweckiego 4

Proponowane działania:

Codzienne kontrole wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie planu priorytetowego,

Przekazanie zadań innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi -Ogniwom Patrolowym i Kryminalnym oraz siłom przydzielonym OPP i pozapolicyjnym Straży Miejskiej wskazując te miejsca jako miejsca najbardziej zagrożone w terminie do dnia 15.02.2018r.

Apelowanie do lokalnej społeczności, o zwracanie uwagi na zjawisko i informowanie Policji w momencie jego zaistnienia.

Wystosowanie pisma do administratorów nieruchomości o właściwe zabezpieczenie posesji.

Organizowanie działań z udziałem dzielnicowych IV Rewiru, VI KP KMP w Łodzi, prowadzenie kontroli i obserwacji terenu w porze wieczorowej- raz w miesiącu

Spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością mające na celu uświadomienie o możliwych zagrożeniach- raz w tygodniu

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 23

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Przędzalniana 124 – teren przyległy do pobliskiego sklepu : spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku, – zagrożenie zgłaszane przez okolicznych mieszkańców oraz uwzględnione w KMZB.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu w bezpośrednim sąsiedztwie pobliskich marketów oraz ograniczenie zjawiska niewłaściwego parkowania pojazdów w pobliżu wspomnianego marketu, poprzez częste kontrole. Zmniejszenie ilości kradzieży w miejscu zagrożonym. Stopień realizacji określić na podstawie opinii mieszkańców uzyskanej podczas spotkań ze społecznością lokalną oraz analizy stanu bezpieczeństwa za kolejny okres.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Administracja „ZARZEW” ul.Ozorkowska 6

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie planu priorytetowego

Zwiększenie kontroli w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy w całym okresie planu.

Przekazanie zadań Ogniwom Patrolowym oraz siłom przydzielonym OPP i poza policyjnym tj. Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako najbardziej zagrożone – do dnia 15.02.2018r.

Poinformowanie Wydziału Ruchu Drogowego KMP o wykroczeniach w ruchu drogowym.

Organizowanie działań przez dzielnicowych IV Rewiru obserwacji i patrolu terenu przyległego do marketu głównie w porze popołudniowej 18:00-22:00 – raz w miesiącu

Informowanie o zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania podczas spotkań i rozmów profilaktycznych oraz w ramach posterunku mobilnego.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 24

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Tymienieckiego 25c zakłócanie porządku i spoczynku nocnego - wynikające z analizy za okres 01.07.2017- 31.12.2017

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zdarzeń o charakterze kryminalnym w w/w miejscu. W celu weryfikacji stopnia realizacji zadania należy dokonać analizy porównawczej za okres II połowy 2017r

Stopień realizacji określić na podstawie opinii mieszkańców podczas kontaktów z Radą Osiedla oraz debat społecznych.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska,

Administracja ul. Wilcza 6

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego – w całym okresie realizacji planu działania.

Kontrole w ramach „MPK-TD” - w całym okresie realizacji planu działania

Przekazanie zadań innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi -Ogniwom Patrolowym i Kryminalnym oraz siłom przydzielonym OPP i Straży Miejskiej wskazując te miejsca jako miejsca najbardziej zagrożone – do 31.03.2018r

Informować o zagrożeniach do lokalnej społeczności (poprzez administratorów oraz na konsultacjach społecznych ) o zwracanie bacznej uwagi na osoby mogące dopuszczać się kradzieży pojazdów - w całym okresie realizacji planu działania.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 25

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Park Kilińskiego ; spożywanie alkoholu oraz kradzieże

- zagrożenie wynikające z analizy zdarzeń za okres 01.07-31.12.2017r

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zdarzeń o charakterze kryminalnym w w/w miejscach: w celu weryfikacji stopnia realizacji zadania należy dokonać analizy porównawczej za okres I połowy 2018r

Ograniczenie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu w Łodzi przy ul. Kilińskiego: stopień realizacji określić na podstawie opinii mieszkańców podczas kontaktów z Radą Osiedla.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi,

MOPS w Łodzi.

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego – w całym okresie realizacji planu działania priorytetowego.

Kontrole w ramach „Mobilny Punkt Konsultacyjny – Twój Dzielnicowy” - w całym okresie realizacji planu działania.

Przekazanie zadań innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi -Ogniwom Patrolowym i Kryminalnym oraz siłom przydzielonym OPP i Straży Miejskiej wskazując te miejsca jako miejsca najbardziej zagrożone – do 31.03.2018r

Przeprowadzić działania represyjne pod kątem ujawniania sprawców przestępstw i wykroczeń – 1 x w miesiącu.

Przeprowadzenie wspólnych działań z pracownikami MOPS-u celem wdrożenia profilaktyki uzależnień wobec mieszkańców odcinka ul. Kilińskiego 136-180 - w drugiej połowie kwietnia 2018r.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 26

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Nawrot 81 kamienica komunalna; spożywanie alkoholu w bramie, na klatce schodowej i w podwórzu, zanieczyszczania, zaśmiecania klatki schodowej, podwórza oraz przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania i zaśmiecania we wskazanym miejscu . Stopień realizacji określić na podstawie analizy bezpieczeństwa oraz opinii mieszkańców kamienicy.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego - codziennie,

Uwzględnienie miejsca w planie postoju Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Przekazanie zadań KP VI KMP w Łodzi -Ogniwom Patrolowym oraz siłom przydzielonym OPP i pozapolicyjnym Straży Miejskiej wskazując te miejsca jako miejsca najbardziej zagrożone.

Apelowanie do lokalnej społeczności, o zwracanie uwagi na zjawisko i informowanie Policji w momencie zaistnienia.

Organizowanie działań z udziałem Dzielnicowych IV Rewiru kontrole, prowadzenie obserwacji kamienicy głównie w porze wieczorowej 20.00-22.00 i nocnej raz w miesiącu.

Wnioskować do kierownictwa KP VI przeprowadzającego odprawy siłom przydzielonym OPP oraz służbom ponadnormatywnym o przekazywanie zadań doraźnych mających na celu ograniczenie zjawiska – w całym okresie planu

Spotkania, z mieszkańcami kamienicy w celu podjęcia wspólnych działań ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska – do 15.03.2018r.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 27

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Najbardziej zagrożonym rejonem są posesje znajdujące się przy ul. Nawrot na wysokości numerów 56-82, gdzie odnotowano włamania do lokali i komórek, Tuwima 84 oraz 67 gdzie odnotowano uszkodzenia mienia oraz Wodna 23 i 24 gdzie odnotowano bójki i pobicia oraz kradzieże z włamaniem. Największa ilość zdarzeń występuje w soboty i niedziele na zmianie I, II i III.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Spadek liczby zdarzeń o charakterze kryminalnym w podległym rejonie w tym włamań do lokali i komórek.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

MOPS w Łodzi

Administracja ul. Wilcza 6

Proponowane działania:

Zwiększenie ilości kontroli miejsc zagrożonych podczas obchodu rejonu w całym okresie realizacji planu działania

Kontrole miejsc zagrożonych podczas postoju „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy” w całym okresie realizacji planu działania.

Przekazywanie zadań doraźnych innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi, siłom przydzielonym OPP i służbom ponadnormatywnym pełniącym służbę na terenie KP VI KMP w Łodzi oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej.

Spotkania i rozmowy z mieszkańcami w trakcie obchodu rejonu oraz realizacji zadań w ramach „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy”

Przeprowadzenie działań prewencyjno-represyjnych.

Organizacja działań kontrolnych przez dzielnicowych Rewiru IV w porze wieczorno-nocnej 1 raz w miesiącu.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 28

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Najbardziej zagrożonym rejonem są posesje znajdujące się przy ul. Nowej, Nawrot oraz Piłsudskiego. Największa ilość zdarzeń występuje w piątki i soboty na zmianie II i III. We wskazanym rejonie występują głównie kradzieże z włamaniem do lokali oraz komórek, a także liczne przypadki spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Na ulicy Nawrot 104 i 103 oraz Nowej 43 odnotowano włamania do lokali i komórek do których dochodziło w piątek i sobotę na III zmianie.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Spadek liczby zdarzeń o charakterze kryminalnym w podległym rejonie w tym włamań do lokali i komórek.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

MOPS w Łodzi

Administracja ul. Wilcza 6

Proponowane działania:

Zwiększenie ilości kontroli miejsc zagrożonych podczas obchodu rejonu w całym okresie realizacji planu działania

Kontrole miejsc zagrożonych podczas postoju „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy” w całym okresie realizacji planu działania.

Przekazywanie zadań doraźnych innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi, siłom przydzielonym OPP i służbom ponadnormatywnym pełniącym służbę na terenie KP VI KMP w Łodzi oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej.

Spotkania i rozmowy z mieszkańcami w trakcie obchodu rejonu oraz realizacji zadań w ramach „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy”

Przeprowadzenie działań prewencyjno-represyjnych.

Organizacja działań kontrolnych przez dzielnicowych Rewiru IV w porze wieczorno-nocnej 1 raz w miesiącu.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.