Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VI Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od mieszkańców osiedla ustalono, iż w rejonie sklepu przy ul. Szafera 8 dochodzi do częstego spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ul. Szafera 8.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia oraz inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mieszka I ul Jurczyńskiego 30A

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym mł. asp. Jarosławem Wodzińskim tel. 789-146-072, 42 670-99-90.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od mieszkańców osiedla ustalono, iż w rejonie sklepu przy ul. Gorkiego 28 dochodzi do częstego spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ul. Gorkiego 28.

Proponowane działania

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia oraz inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. S. Batorego ul Bartoka 67.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym asp. Andrzejem Nowakiem tel. 789-146-069, 42 670-99-90.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od mieszkańców osiedla ustalono, iż w rejonie ul. Gorkiego 67 oraz ul. Gorkiego 87 dochodzi do nieprawidłowego parkowania.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania przy ul. Gorkiego 67 i 87.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego. Konsultacje z Zarządem Dróg i Transportu odnośnie zwiększenia liczby miejsc parkingowych.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Chrobrego ul Ćwiklińskiej 22, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków nieprawidłowego parkowania bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym mł. asp Iwona Źródlak tel. 789-146-070, 42 670-99-90

Pamiętaj nieprawidłowe parkowanie to wykroczenie !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w rejonie sklepu przy ul. Skrzetuskiego 11

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ul. Skrzetuskiego 11.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Administracja Osiedla Słowiańskie ul Piasta Kołodzieja 21

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym st. sierż. Damianem Grzegorczykiem 42 670-99-90.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie sklepu z alkoholem przy ul. Piasta Kołodzieja 21a ;

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ul. Piasta Kołodzieja 21a.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego.Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Administracja Osiedla Słowiańskie ul Piasta Kołodzieja 21

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym pełniącym zastępstwo mł. asp. Iwoną Źródlak tel. 789-146-070, 42 670 99 90.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od mieszkańców osiedla ustalono, iż w rejonie sklepu z alkoholem przy ul. Zakładowej 61a dochodzi do częstego spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ul. Zakładowej 61a.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Administracja Osiedla Słowiańskie ul Piasta Kołodzieja 21

Ważne informacje dla mieszkańców:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie sklepu przy ulicy ul. Zakładowej 61a

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. Arturem Sinkowskim tel 42 670-99-90

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w rejonie sklepu przy ul. Rokicińskiej 394/396

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ul. Rokicińskiej 394/396.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Rada Osiedla Andrzejów ul Rokicińska 335, Straż Ochrony Kolei

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym sierż. sztab. Dominika Duńska tel. 789-146-150, 42 670-99-90

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez parkujące pojazdy niezgodnie z obowiązującymi przepisami w Łodzi przy ul. Wojewódzkiego 22

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania przy ul. Wojewódzkiego 22.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego. Konsultacje z Zarządem Dróg i Transportu odnośnie zwiększenia liczby miejsc parkingowych.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Chrobrego ul Ćwiklińskiej 22, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków nieprawidłowego parkowania bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym mł. asp Michał Jonczak tel. 789-146-071, 42 670-99-90

Pamiętaj nieprawidłowe parkowanie to wykroczenie !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 9

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Podpalenia budynku gospodarczego w Łodzi ul. Brzezińska 74

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie podpaleń w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 74

Proponowane działania:

Zintensyfikowanie kontroli obiektu przy ulicy Brzezińskiej 74 przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu, a także w ramach współpracy dzielnicowego z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

Organizowanie spotkań z mieszkańcami posesji gdzie będą informowane o występującym zagrożeniu i podjętych działaniach przez dzielnicowego.

Kontrola wymienionego terenu przez f-szy pełniących służbę w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego oraz przez innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie

Organizowanie spotkań z pracownikami ZGM Stoki celem poprawienia zabezpieczenia obiektu

Podmioty współpracujące

Współpraca ze Strażą Miejską, administracją ZGM Stoki oraz Radą Osiedla Dolina Łódki

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42679-29-20, 789-146-077, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Kradzieże z włamaniem do domów jednorodzinnych i garaży oraz obiektów gastronomicznych w obrębie ulic Byszewka, Grabińska, Brzezińska, Wiączyńska,

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

ograniczenie bądź wyeliminowanie tego typu zdarzeń w obrębie ulic Byszewska, Grabińska, Brzezińska, Wiączyńska

Proponowane działania:

Zintensyfikowanie kontroli rejonu ulic Byszewska, Grabińska, Brzezińska, Wiączyńska przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu , także w ramach współpracy dzielnicowego z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie których osoby zamieszkujące w okolicy będą informowane będą o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego.

Kontrola wymienionego rejonu przez f-szy pełniących służbę w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego, w ramach Służby Ponadnormatywnej a także przez innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie.

Podmioty współpracujące

Współpraca w tym zakresie ze Strażą Miejską oraz Rada Osiedla Nowosolna

Ważne informacje

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42679-29-20, 789-146-084, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol przy ul. Czechosłowackiej 34

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dot. spożywania alkoholu w tym rejonie

Proponowane działania:

Zintensyfikowanie kontroli obiektu przy ulicy Czechosłowackiej 34 przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu, a także w ramach współpracy dzielnicowego z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

Organizowanie spotkań z mieszkańcami posesji gdzie będą informowane o występującym zagrożeniu i podjętych działaniach przez dzielnicowego.

Kontrola wymienionego terenu przez f-szy pełniących służbę w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego a także innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie

Podmioty współpracujące

Współpraca ze Strażą Miejską oraz Rada Osiedla Stoki

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42679-29-20, 789-146-077, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Kradzieże z włamaniem do pojazdów zaparkowanych na terenie osiedla w Łodzi ul. Listopadowa 121

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie bądź wyeliminowanie tego typu zdarzeń w Łodzi przy ulicy Listopadowej 121

Proponowane działania:

Zintensyfikowanie kontroli obiektu przy ulicy Listopadowej 121 przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu, a także w ramach współpracy dzielnicowego z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

Organizowanie spotkań z mieszkańcami posesji gdzie będą informowane o występującym zagrożeniu i podjętych działaniach przez dzielnicowego.

Kontrola wymienionego rejonu przez f-szy pełniących służbę w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego a także innych funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie.

Organizowanie spotkań z administratorem celem poprawienia zabezpieczenia obiektu

Podmioty współpracujące

Współpraca ze Strażą Miejską, administratorem obiektu a także Radą Osiedla Stoki

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42679-29-20, 789-146-171, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol przy ul. Kazimierza 16

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dot. spożywania alkoholu w tym rejonie

Proponowane działania:

Zintensyfikowanie kontroli obiektów przy ulicy Kazimierza 16 przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu, a także w ramach współpracy dzielnicowego z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

Organizowanie spotkań z mieszkańcami posesji gdzie będą informowane o występującym zagrożeniu i podjętych działaniach przez dzielnicowego.

Kontrola wymienionego terenu przez f-szy pełniących służbę w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego a także innych funkcjonariuszy pełniącym służbę w tym rejonie

Podmioty współpracujące

Współpraca ze Strażą Miejską, Radą Osiedla Widzew oraz Urzędem Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42679-29-20, 789-146-085, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ulic ul.Elsnera/Chmielowskiego ,,Rynek Batory”- mają miejsce kradzieże kieszonkowe.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych rejon ulic ul.Elsnera/Chmielowskiego ,,Rynek Batory”- gdzie mają miejsce kradzieże kieszonkowe. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń w postaci kradzieży kieszonkowych i kradzieży na tzw. wyrwę w postaci spotkań z Radą Osiedla Widzew-Wschód, konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-095, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 15

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ul. Lodowej 52/56 dochodzi do spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego, podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ulicy Lodowej 52/56, gdzie ma miejsce spożywanie alkoholu. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń w postaci spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w postaci spotkań z Radą Osiedla Widzew-Wschód, konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 532-852-626, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ul. Przędzalnianej 62 przy przejściu komunikacyjnym z osiedlem Wilcza/Gołębia mają miejsce kradzieże kieszonkowe, rozbójnicze i kradzieże na tzw. wyrwę.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Pubktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych rejonie ul.Przędzalnianej 62 przy przejściu komunikacyjnym z osiedlem Wilcza/Gołębia. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń w postaci kradzieży rozbójniczych i kradzieży na tzw. wyrwę w postaci spotkań z Radą Osiedla „Stary Widzew”, konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-088, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w rejonie sklepu przy ul. Ruska 11

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ulicy Ruskiej 11, gdzie ma miejsce spożywanie alkoholu. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń w postaci spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w postaci spotkań z Radą Osiedla „Stary Widzew”, konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-094, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w rejonie sklepu ul. Przybyszewskiego 112

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ulicy Przybyszewskiego 112, gdzie ma miejsce spożywanie alkoholu. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń w postaci spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w postaci spotkań z Radą Osiedla „Zarzew”, konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 532-852-625, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 19

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ulicy Piłsudskiego 143 mają miejsce włamania do pojazdów i kradzieże akcesoriów samochodowych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ul. Piłsudskiego 143, gdzie mają miejsce włamania do pojazdów i kradzieże akcesoriów samochodowych. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu przedmiotowych zagrożeń w postaci spotkań z Radą Osiedla „Stary Widzew”, konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-094, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 20

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez parkujące pojazdy niezgodnie z obowiązującymi przepisami w Łodzi ul. Bartoka 20

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r.do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ul. Bartoka 20 przy sklepie, gdzie mają miejsce nieprawidłowe parkowanie. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu przedmiotowych zagrożeń w postaci spotkań z Radą Osiedla”Widzew-Wschód”, konsultacji społecznych i debat

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-095, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 21

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Kradzieże i włamania do pojazdów zaparkowanych na osiedlu przy ul. Nurta Kaszyńskiego i ul.Piwnika Ponurego

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie liczby przedmiotowych zdarzeń na tym terenie

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska, Wspólnota Mieszkaniowa os. Nurta Kaszyńskiego i os. Piwnika Ponurego

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc przez terenowego Dzielnicowego

Uwzględnienie miejsc w planie postoju “Mobilnego Punktu Konsultacyjnego - Twój Dzielnicowy”

Przekazanie zadań siłą policyjnym

Informowanie społeczności lokalnej (poprzez administratorów oraz na debatach / konsultacjach społecznych) o zwracanie uwagi na osoby mogące dopuszczać się kradzieży z pojazdów

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj: Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 22

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol na terenie skweru przed blokami ulicy Grota Roweckiego 18 i Tatrzańska 66/68

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu na tym terenie.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc przez terenowego Dzielnicowego

Uwzględnienie miejsc w planie postoju “Mobilnego Punktu Konsultacyjnego - Twój Dzielnicowy”

Przekazanie zadań siłą policyjnym

Informowanie społeczności lokalnej o zwracanie uwagi na osoby dopuszczające się naruszeń prawa

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 23

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol na terenie skweru na terenie placówki oświatowej oraz pobliskiego parku Podolskiego dochodzi do spożywania alkoholu.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu na tym terenie.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska, administracja „ZARZEW” ul.Ozorkowska 6

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanego miejsca przez terenowego Dzielnicowego

Uwzględnienie miejsca w planie postoju “Mobilnego Punktu Konsultacyjnego - Twój Dzielnicowy”

Organizowanie na tym terenie represyjnych działań wieczorowo-nocnych

Przekazanie zadań innym policjantom pełniącymi służbę na tym terenie

Informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniu i sposobach przeciwdziałania

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 24

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol i zaśmiecania przy ul. Łowickiej 7-10

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanego miejsca przez terenowego Dzielnicowego

Uwzględnienie miejsca w planie postoju “Mobilnego Punktu Konsultacyjnego - Twój Dzielnicowy”

Organizowanie na tym terenie represyjnych działań wieczorowo-nocnych

Przekazanie zadań kontroli tych miejsc innym policjantom

Informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniu i sposobach ich przeciwdziałaniu

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 25

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol przy ulicy Targowa 47 - 79

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie lub wyeliminowanie niepożądane

Podmioty współpracujące:

Podmiotami współpracującymi w realizacji działania priorytetowego są: Straż Miejska w Łodzi, MOPS w Łodzi.

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanego miejsca przez terenowego Dzielnicowego

Uwzględnienie miejsca w planie postoju “Mobilnego Punktu Konsultacyjnego - Twój Dzielnicowy”

Organizowanie na tym terenie represyjnych działań wieczorowo-nocnych

Przekazanie zadań innym policjantom

pracownicy MOPS – przeprowadzenie wspólnych działań celem wdrożenia profilaktyki uzależnień wobec mieszkańców ul.Targowej.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 26

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol na terenie skweru ARESA przy ul. Wodnej

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. Jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejskia

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc przez terenowego Dzielnicowego

Uwzględnienie miejsc w planie postoju “Mobilnego Punktu Konsultacyjnego - Twój Dzielnicowy”

Organizowanie represyjnych działań wieczorowo-nocnych

Przekazanie zadań kontroli miejsca innym policjantom

Informowanie społeczności lokalnej (poprzez administratorów oraz na debatach / konsultacjach społecznych) o zwracanie uwagi na osoby dopuszczające się zakłóceń ładu i porządku.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 27

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez dewastację mienia przez osoby gromadzące się na terenie skweru pomiędzy ulicami Targowa 20A, a Wodną 23

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie zdarzeń związanych z dewastacją mienia;

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc przez terenowego Dzielnicowego

Uwzględnienie miejsc w planie postoju “Mobilnego Punktu Konsultacyjnego - Twój Dzielnicowy”

Organizowanie represyjnych działań wieczorowo-nocnych

Przekazanie zadań innym policjantom

Informowanie społeczności lokalnej (poprzez administratorów oraz na konsultacjach społecznych)

o zwracanie uwagi na osoby dopuszczające się zakłóceń ładu i porządku.

Współpraca ze Wspólnotą mieszkaniową Wodna 25 i Targowa 15 a także mieszkańców WTBS ul.Wodna 26/28

Wnioskowanie do właściciela terenu o należyte zabezpieczenie

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 28

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol przy ul. Nawrot 89 i ul. Nawrot 96a

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do31.01.2018r. jest ograniczenie spożywania alkoholu na tym terenie

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska, administracja „ZARZEW” ul.Ozorkowska 6

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanego miejsca przez terenowego Dzielnicowego

Uwzględnienie miejsca w planie postoju “Mobilnego Punktu Konsultacyjnego - Twój Dzielnicowy”

Organizowanie na tym terenie działań represyjnych

Przekazanie zadań kontroli miejsca innym służbom

Informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniu i sposobach przeciwdziałania

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem i zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.