Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VI Komisariatu

Rejon 1

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Służbowa 8 - Dworzec PKP Łódź Widzew– spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, wandalizm, demoralizacja młodzieży, zaśmiecanie oraz  bezdomność.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • Wyeliminowanie przypadków popełnienia czynów zabronionych na w/w terenie m.in. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wandalizm, demoralizacja młodzieży, zaśmiecanie oraz bezdomność.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Straż Ochrony Kolei w Łodzi

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi
 • spotkania z mieszkańcami

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

 • Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 2

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Sacharowa 25 – zakłócenia ładu i porządku publicznego, zaśmiecania miejsca publicznego,spożywanie alkoholu w miejscach   niedozwolonych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • Wyeliminowanie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu na terenie osiedla Łódź-Widzew w rejonie ul. Sacharowa 25 oraz okolicy placu zabaw.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chrobry".

Proponowane działania:

 • Zwiększenie kontroli wskazanego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego, wspólne działania ze Strażą Miejską, spotkania z władzami Spółdzielni Chrobry i mieszkańcami okolicy przedmiotowego terenu celem wskazania sposobów uporania się z powyższym zjawiskiem.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

 • Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb Policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 3

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Sacharowa 63 – spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • Wyeliminowanie zjawiska dotyczącego popełniania czynów zabronionych m.in. spożywania alkoholu oraz zaśmiecania.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Administracja Osiedla Chrobry ul. Ćwiklińskiej 22,

Proponowane działania:

 • Zwiększenie kontroli wskazanego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego, wspólne działania ze Strażą Miejską, spotkania z władzami Spółdzielni Chrobry i mieszkańcami okolicy przedmiotowego terenu celem wskazania sposobów uporania się ze spożywaniem alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 4

Opis zdiagnozowanego problemu:

Park na Janowie– spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, wandalizm, demoralizacja młodzieży, zaśmiecanie w/w terenu.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • Wyeliminowanie przypadków popełnienia czynów zabronionych na w/w terenie m.in. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wandalizm, demoralizacja młodzieży, zaśmiecanie.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska,
 • Administracja Osiedla Sienkiewiczowskiego ul. Skrzetuskiego 12

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi
 • spotkania z mieszkańcami

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

 • Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!!!
 • Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 5

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Ziemowita 15 – spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu we wskazanym rejonie.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Bawełna Administracja Osiedli Słowiańskie ul. Piasta Kołodzieja 21 w Łódź

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi
 • spotkania z mieszkańcami

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

 • Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!
 • Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 6

 Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Anny Jagiellonki 4 oraz teren przyległy spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zminimalizowanie, bądź też wyeliminowanie, w tym miejscu wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi
 • spotkania z mieszkańcami

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

 • Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem to wykroczenie!
 • Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 7

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Kownackiej (w rejonie ul. Taborowej) - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego , zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • Wyeliminowanie lub zminimalizowanie zjawiska dotyczącego popełniania czynów zabronionych m.in. spożywania alkoholu oraz zaśmiecania.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Straż Ochrony Kolei w Łodzi

Proponowane działania:

 • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego we wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie
 • zadania doraźne dla patroli Policyjnych
 • współpraca z podmiotami poza policyjnymi
 • wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi - dzielnicowymi
 • spotkania z mieszkańcami

Przekazanie zadań:

 • Straży Miejskiej dla dzielnicy Łódź- Widzew
 • Straż Ochrony Kolei w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem to wykroczenie!
 • Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 8

Opis zdiagnozowanego problemu:

Rejon skrzyżowania ulic Opolczyka/Łokietkówny nieprawidłowe parkowanie.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska dotyczącego nieprawidłowego parkowania pod wskazanymi adresem.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Administracja Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z.o.o

Proponowane działania:

 • Zwiększenie kontroli wskazanego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego, wspólne działania ze Strażą Miejską, spotkania z władzami Administracją TBS i mieszkańcami okolicy przedmiotowego terenu celem wskazania sposobów uporania się z nieprawidłowym parkowaniem.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 9

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Chałubińskiego 22spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem w obrębie sklepu ,,Dino”

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu.

Podmioty współpracujące:

 • Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi
 • Rada Osiedla Stoki-Sikawa

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi,
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń  bezpieczeństwa publicznego,
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
Rejon 10

Opis zdiagnozowanego problemu:

ulica Rynek Nowosolna 3 sklep Żabka spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem w obrębie sklepu.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi Oddział Widzew,
 • Rada Osiedle Nowosolna.

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi,
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i bezpieczeństwa publicznego,
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
Rejon 11

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Czechosłowacka 34 spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi Oddział Widzew

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi,
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i bezpieczeństwa publicznego,
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
Rejon 12

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Pieniny 19 – teren zielony - spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi Oddział Łódź-Widzew.

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi,
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i bezpieczeństwa publicznego,
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
Rejon 13

Opis zdiagnozowanego problemu:

Gromadzenie się osób oraz spożywanie alkoholu w miejscu do tego nie wyznaczonym, ul. Teodora 1,3,5  pomiedzy blokami w godzinach popołudniowo-wieczornych tj. 16:00-00:00.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi Oddział Widzew,
 • Rada Osiedla Stary Widzew.

Proponowane działania:

 • Objęcie szczególnym nadzorem i kontrolą miejsca zagrożonego przez terenowego dzielnicowego podczas realizowanych służb obchodowych oraz innych służb prewencyjnych w tym również Straży Miejskiej w Łodzi,
 • Bezwzględne stosowanie sankcji prawnych wobec osób/sprawców zakłóceń ładu i bezpieczeństwa publicznego,
 • Bieżące przekazywanie informacji lokalnej społeczności w zakresie zdiagnozowanego zagrożenia i podejmowanych czynności celem jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia naruszeń prawa należy niezwłocznie powiadamiać Policję pod numerem telefonu 112 oraz Straż Miejską 986.
Rejon 14

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Ulica Puszkina 19 w Łodzi sklep ŻABKA – spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu.

Proponowane działania:

 • W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych oraz rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Łódź-Widzew
 • MSM w Łodzi ul. Milionowa 64
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • Administracja BATORY w Łodzi ul. Bartoka 67
 • Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia Nr 8

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • nformuję, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł). Zachęcam mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
Rejon 15

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Ulica Dostojewskiego 5F w Łodzi spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu.

Proponowane działania:

 • W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych oraz rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Łódź-Widzew
 • MSM w Łodzi ul. Milionowa 64
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • Administracja BATORY w Łodzi ul. Bartoka 67
 • Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia Nr 8

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • nformuję, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł). Zachęcam mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
Rejon 16

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Ulica Piłsudskiego 67 w pobliżu sklepów spożywczych dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu.

Proponowane działania:

 • W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych oraz rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Stary-Widzew
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UM w Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia Nr 5

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informuję, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł). Zachęcam  mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rejon 17

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Ulica Piłsudskiego 87 w Łodzi w pobliżu biurowca „IMAGINE” dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów w miejscu objętym zakazem.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • Celem powyższego planu priorytetowego jest wyeliminowanie lub ograniczenie nieprawidłowego parkowania.

Proponowane działania:

 • W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych oraz rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców. W ramach współpracy z instytucjami w tym Miejską Biblioteką Publiczną Łódź-Widzew  oraz mieszkańcami – typowanie i dążenie do ukarania sprawców wykroczeń oraz przestępstw popełnianych na terenie objętym planem priorytetowym.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Stary -Widzew
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UM w Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • Miejska Biblioteki Publicznej Filia Nr 5

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informuję, że parkowanie w obrębie obowiązywania znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) jest wykroczeniem z art. 92 par. 1 KW, a jego popełnienie może skutkować grzywną w postaci mandatu karnego w wysokości 100zł. We wskazanym miejscu dochodzi również do parkowania na terenie zieleni co również jest wykroczeniem. Zachęcam mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB

Rejon 18

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Ul. Przędzalniana 74 - w pobliżu stawu dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu.

Proponowane działania:

 • W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce i bezwzględne reagować na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań ze społecznością dzielnicowy będzie informował społeczność lokalną o występowaniu zjawiska spożywania napojów alkoholowych w pobliżu posesji  ul. Przędzalniana 74 w Łodzi. Przeprowadzi też rozmowy profilaktyczne na temat zakazu spożywania alkoholu.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Stary-Widzew
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UM w Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia Nr 5

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informuję, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł). Zachęcam  mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rejon 19

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Ul. Niciarniana 37 w Łodzi „PARK WIDZEWSKI” -  dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu.

Proponowane działania:

 • W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce i bezwzględne reagować na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań ze społecznością dzielnicowy będzie informował społeczność lokalną  o występowaniu zjawiska spożywania napojów alkoholowych w pobliżu ww.  terenu. Przeprowadzi też rozmowy profilaktyczne na temat zakazu spożywania alkoholu.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Widzew-Wschód
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UM w Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • MOSiR Łódź

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informuję, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł). Zachęcam  mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rejon 20

Opis zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Ul.Czernika 10A w Łodzi „SKLEP KARAFKA” – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu.

Proponowane działania:

 • W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce i bezwzględne reagować na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań ze społecznością dzielnicowy będzie informował społeczność lokalną o występowaniu zjawiska spożywania napojów alkoholowych na ww. terenie. Przeprowadzi też rozmowy profilaktyczne na temat zakazu spożywania alkoholu.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Rada Osiedla Widzew-Wschód
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali
 • Administracja Osiedla SM Batory ul. Bartoka 67

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Informuję, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też w miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł). Zachęcam  mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

rejon 21

 Opis zdiagnozowanego problemu:

na terenie osiedla Zarzew, w okolicy ulicy Zawodowej na wysokości ogródków działkowych dochodzi do zaśmiecania terenu publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • Wyeliminowanie bądź ograniczenie zjawiska we wskazanym miejscu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ

Proponowane działania:

 • Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego- w całym okresie realizacji „ Planu działania priorytetowego”,
 • Przekazanie zadań innym patrolom pełniącym służbę na terenie Komisariatu VI Policji KMP w Łodzi oraz Straży Miejskiej celem kontrolowania wskazanego miejsca pod kątem zdiagnozowanego problemu,
 • Organizowanie działań, prowadzenie obserwacji wskazanego terenu   głównie w porze wieczorowo - nocnej,
 • Spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością w okresie realizacji planu.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 22

Opis zdiagnozowanego problemu:

na parkingach przyblokowych zlokalizowanych w okolicy ulicy Śmigłego Rydza 30-40 dochodzi do włamań oraz uszkodzeń pojazdów.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • Wyeliminowanie bądź ograniczenie  zjawiska we wskazanym miejscu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Administracja Osiedla Zarzew Łódź ul. Grota Roweckiego 4

Proponowane działania:

 • Codzienne kontrole wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie planu priorytetowego,
 • Przekazanie zadań innym patrolom pełniącym służbę na terenie Komisariatu VI Policji KMP w Łodzi oraz Straży Miejskiej celem kontrolowania wskazanego miejsca pod kątem zdiagnozowanego problemu,
 • Apelowanie do lokalnej społeczności, o zwracanie uwagi na zjawisko i informowanie Policji w momencie jego zaistnienia,
 • Organizowanie działań z udziałem dzielnicowych IV Rewiru, Komisariatu VI Policji KMP w Łodzi, dot. prowadzonych kontroli i obserwacji terenu w porze wieczorowej,
 • Spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością mające na celu uświadomienie o możliwych zagrożeniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 23

Opis zdiagnozowanego problemu:

przy ul. Tatrzańskiej 69-75 w rejonie Parku Podolskiego dochodzi do spożywania alkoholu oraz zakłócenia spokoju i porządku publicznego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

 • Ograniczenie , wyeliminowanie zjawiska we wskazanym miejscu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Administracja Osiedla „ZARZEW” ul. Grota Roweckiego 4

Proponowane działania:

 • Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie planu priorytetowego,
 • Przekazanie zadań innym siłą policyjnym oraz  Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako najbardziej zagrożone,
 • Organizowanie działań przez dzielnicowych IV Rewiru Dzielnicowych,
 • Informowanie o zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania podczas spotkań i rozmów profilaktycznych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 24

Opis zdiagnozowanego problemu:

na odcinku ulicy Milionowej od numeru 4 do 8 dochodzi do niewłaściwego parkowania pojazdów

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie  zjawiska  w w/w miejscu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska,
 • Administracja , Wspólnota Mieszkaniowa,
 • Zarząd Nowo Powstałego Osiedla Fuzja,
 • Zieleń Miejska,
 • Zarząd Dróg i Transportu.

Proponowane działania:

 • Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego – w całym okresie realizacji planu działania.
 • Przekazanie zadań innym siłą policyjnym oraz  Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako  zagrożone;
 • Informować o zagrożeniach do lokalnej społeczności (poprzez administratorów oraz na konsultacjach społecznych )

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 25

Opis zdiagnozowanego problemu:

w okolicy ulicy Kilińskiego 136 – skwer przy skrzyżowaniu z Al. Piłsudskiego dochodzi do spożywania alkoholu.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

Wyeliminowanie lub ograniczenie zdarzeń we wskazanym miejscu

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Administracja – wspólnota mieszkaniowa – Zarządca terenu

Proponowane działania:

 • Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego – w całym okresie realizacji planu działania priorytetowego.
 • Przekazanie zadań innym siłą policyjnym oraz  Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako zagrożone;
 • Urząd Miasta w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców:

 • Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 26

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na terenie parkingu przyblokowego, niestrzeżonego przy ul. Wodnej 33-37 dochodzi do włamań i uszkodzeń pojazdów.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

Wyeliminowanie lub ograniczenie w/w zjawiska

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska
 • Zarząd Lokali Miejskich RON 14

Proponowane działania:

 • Kontrole wskazanego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego
 • Przekazanie zadań innym siłą policyjnym oraz  Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako  zagrożone;
 • Apelowanie do lokalnej społeczności, o zwracanie uwagi na zjawisko i informowanie Policji w momencie zaistnienia.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

 • Kradzież cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !
 • Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rejon 27

Opis zdiagnozowanego problemu:

przy ulicy Targowej 12 dochodzi do spożywania alkoholu na terenie klatek schodowych oraz w obrębię kamienicy.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

Wyeliminowani lub ograniczenie w/w zjawiska we wskazanym miejscu

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska,
 • Zarządca terenu/Administracja Nieruchomości.

Proponowane działania:

 • Zwiększenie ilości kontroli miejsc zagrożonych podczas obchodu rejonu w całym okresie realizacji planu działania,
 • Przekazanie zadań innym siłą policyjnym oraz  Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako zagrożone,
 • Spotkania i rozmowy z mieszkańcami w trakcie obchodu rejonu.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

 • Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Rejon 28

Opis zdiagnozowanego problemu:

w okolicy przystanku MPK u zbiegu ulic Tuwima / Kopcińskiego ( pod wiaduktem ) dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. :

Wyeliminowanie bądź ograniczenie zjawiska we wskazanym miejscu.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Przędzalniana 24;
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UM w Łodzi.

Proponowane działania:

 • Zwiększenie ilości kontroli miejsc zagrożonych podczas obchodu rejonu w całym okresie realizacji planu;
 • Przekazanie zadań innym siłą policyjnym oraz  Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako zagrożone;
 • Spotkania i rozmowy z mieszkańcami w trakcie obchodu rejonu,
 • Przeprowadzenie działań prewencyjno-represyjnych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

 • Spożywanie alkoholu  miejsca objętym zakazem jest wykroczeniem !
 • Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112, Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.
 • Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.
Powrót na górę strony