Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VI Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Służbowa 8 teren dworca PKP Łódź Widzew – przebywanie osób bezdomnych na terenie dworca  oraz na klatkach schodowych bloków mieszkalnych mieszczących się w najbliższej okolicy dworca.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. jest ograniczenie zjawiska przebywania osób bezdomnych na terenie dworca PKP oraz na klatkach schodowych pobliskich bloków mieszkalnych

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei - wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia oraz inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społeczne. 

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków  zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym tel. 789-146-072, 42 670-99-90.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od mieszkańców osiedla ustalono, iż w rejonie sklepu przy ul. Bartoka 47a dochodzi do częstego spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia oraz inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi, Administracja Osiedla Słowiańskie – ul Ćwiklińskiej 22

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym  tel. 789-146-069, 42 670-99-90.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na podstawie informacji od mieszkańców osiedla ustalono, iż w rejonie ul. Gorkiego 67 oraz ul. Gorkiego 87 dochodzi do nieprawidłowego parkowania.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania przy ul. Gorkiego 67 i 87.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Chrobrego ul Ćwiklińskiej 22, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków nieprawidłowego parkowania bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym  tel. 789-146-070, 42 670-99-90

Pamiętaj nieprawidłowe parkowanie to wykroczenie !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu  przy ul. Skrzetuskiego 11

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego przy ul. Skrzetuskiego 11.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Administracja Osiedla Słowiańskie ul Piasta Kołodzieja 21

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym 42 670-99-90.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Ziemowita 25- nieprawidłowe parkowanie

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. jest ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska dotyczącego nieprawidłowego parkowania w okolicach bloku przy ul Ziemowita 25.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego.Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Administracja Osiedla Słowiańskie ul Piasta Kołodzieja 21

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków nieprawidłowego parkowania, bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym  tel. 789-146-070, 42 670 99 90.

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Teren przy ul. Jagiellonki 3,4,6  - spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz  grupowanie się nieletnich – miejsce zagrożone wytypowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. jest ograniczenie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Administracja Osiedla Słowiańskie ul Piasta Kołodzieja 21

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym tel 42 670-99-90

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w rejonie sklepu przy ul. Szaniawskiego 1.

Zakładany cel do osiągnięcia

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. jest ograniczenie spożywania alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego w tym rejonie.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Radą Osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska, Rada Osiedla Andrzejów ul Rokicińska 335,

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub zakłócenia ładu i porządku publicznego bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym  tel. 789-146-150, 42 670-99-90

Pamiętaj spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez parkujące pojazdy niezgodnie z obowiązującymi przepisami w Łodzi przy ul. Wojewódzkiego 18

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania przy ul. Wojewódzkiego 18.

Proponowane działania:

Współpraca ze Strażą Miejską, wspólne patrole dzielnicowych w ramach służb obchodowych i Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Przekazanie zadań do realizacji służbom patrolowo – interwencyjnym kierowanym w rejon zagrożenia. Stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia i inne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Spotkania z mieszkańcami osiedla w ramach profilaktyki społecznej i informowanie ich o przedmiotowym zagrożeniu. Spotkania z Administratorami osiedla i podjęcie wspólnych działań w ramach propagowania przedmiotowego planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Chrobrego ul Ćwiklińskiej 22,

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków nieprawidłowego parkowania bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym  tel. 789-146-071, 42 670-99-90

Pamiętaj nieprawidłowe parkowanie to wykroczenie !

Jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie, powiadom dzielnicowego, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112 i 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania a Aplikacja Moja Komenda (ułatwia kontakt dzielnicowym!) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( można tam wskazać miejsca zagrożone, zmienić opis, a nawet zdjęcie!)

 

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 9

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji z KMZB oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono, iż  w Łodzi przy ul. Chałubińskiego 22 dochodzi do częstego spożywania napojów alkoholowych  w miejscu objętym zakazem

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018r. jest ograniczenie  spożywania alkoholu w tym rejonie.

Podmioty współpracujące:

Podmiotem współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Rada Osiedla Stoki, Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – zdecydowane reagowanie na ujawnione wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie Rad Osiedla- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym  tel. 789 146 077, 42679 29 201 lub telefon alarmowy Policji 112, 997.

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie analizy zdarzeń ustalono, iż na terenie nowo powstającego osiedla w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 230 dochodzi do kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych i garaży

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do31.07.2018r. jest ograniczenie kradzieży z włamaniem do domów i garaży na terenie osiedla znajdującego się przy ul. Brzezińska 230

Podmioty współpracujące:

Podmiotem współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu Konsultacyjnego

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków przebywania w powyższym rejonie osób mogących dokonywać takich kradzieży z włamaniem, proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym tel. 789 146 084, 42679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Nowosolna organizowanej w OSP przy ul. Byszewskiej 1/2

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od  dyrekcji Publicznego Gimnazjum nr 30 oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono, iż ul. Mazowieckiej – na odcinku ul. Nowogrodzka/Czechosłowacka  dochodzi do częstego łamania przepisów przez kierujących pojazdami którzy poruszają się pod prąd ulica jednokierunkową powodując zagrożenie w ruchu drogowym

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do31.07.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie poruszania się przez kierujących na drodze jednokierunkowej pod prąd

Podmioty współpracujące:

Podmiotem współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Straż Miejska oraz WRD KMP w Łodzi

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską ,wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,  współpraca z WRD KMP w Łodzi– reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie Rad Osiedla Stoki oraz- informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków łamania ww. przepisów bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym tel. 789 146 077, 42679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Stoki organizowanej w budynku w Łodzi przy ul. Zbocze 22, w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji od dyrekcji Szkoły podstawowej nr 39 , z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustaleń w Parku Zaruskiego przy ul. Giewont dochodzi do częstego spożywania alkoholu oraz żebractwa które wpływają negatywnie na społeczność korzystającą z terenów parku

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do31.07.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz żebractwa w rejonie  parku znajdującego się przy ul. Giewont

Podmioty współpracujące:

Podmiotem współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon patroli Policji – reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla Stoki - informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania alkoholu lub żebractwa bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym  tel. 789 146 171, 42679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Stoki organizowanej przy ul. Zbocze 22, w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00..

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie, żebractwo to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

Rewir II dzielnicowych

Rejon 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

na podstawie informacji z KMZB oraz rozmów z mieszkańcami osiedla ustalono, iż ul. Kazimierza 16– teren wokół sklepów – dochodzi do częstego spożywania napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem                   

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do31.07.2018r. jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania napojów alkoholowych w rejonie sklepów znajdujących się przy ul. Kazimierza 16

Podmioty współpracujące:

Podmiotem współpracującym w realizacji działania priorytetowego jest Straż Miejska

Proponowane działania:

współpraca ze Strażą Miejską , wspólne patrole dzielnicowych, kierowanie w wyznaczony rejon Mobilnego Punktu konsultacyjnego – zdecydowane reagowanie na ujawniane wykroczenia poprzez pouczenia lub stosowanie postępowanie mandatowego, spotkania z mieszkańcami w czasie rad osiedla Stary Widzew ul. Przędzalniana 22, informowanie ich na bieżąco o występujących zagrożeniach oraz podejmowanych przez dzielnicowego działaniach.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W razie ujawnienia przypadków spożywania napojów alkoholowych bardzo proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym tel. 789 146 085, 42679 29 20 lub telefon alarmowy Policji 112, 997. Z terenowym dzielnicowym można również spotkać się na Radzie Osiedla Stary Widzew organizowanej w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 22 zgodnie z harmonogramem

Pamiętaj, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie to wykroczenia!

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa( można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis a nawet zdjęcie)

 

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ulicy Elsnera 7- nieprawodłowe parkowanie pojazdów.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Ograniczenie  zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie  rejonu ulicy Elsnera 7- gdzie mają miejsce wykroczenia w ruchu drogowym. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia, zorganizowanie spotkania z Rada Osiedla Batory.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-095, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 15

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ul. Ćwiklińskiej 2 - nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego, podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie rejonu ulicy Ćwiklińskiej 2, gdzie mają miejsca wykroczenia w ruchu drogowym. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia, zorganizowanie spotkań z mieszkańcami osiedla i Spóldzilenią Mieszkaniową im. B. Chrobrego.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 532-852-626, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ulicy Popowskiego niestosowanie się do znaków zakaz wjazdu, zakaz skrętu w lewo, zakaz skrętu w prawo,nakaz jazdy w lewo.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Ograniczenie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Pubktu Konsultacyjnego kontrolowanie rejonu ulicy Popowskiego, gdzie mają miejsce wykroczenia w ruchu drogowym. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Rozmowy ze społecznością lokalną. Przekazanie informacji w trakcie konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-088, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w rejonie sklepu przy ul. Niska 6 i 8

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Ograniczenie  zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ulicy Niskiej 6 i 8, gdzie ma miejsce spożywanie alkoholu. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń w postaci spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego. Kontakt z Administracją Zasobów Komunalnych w Łodz przy ul. Wilczej 6. informowanie mieszkańców podczas konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-094, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w rejonie ul. Przybyszewskiego 94a

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ulicy Przybyszewskiego 94a, gdzie ma miejsce spożywanie alkoholu. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń w postaci spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego w postaci spotkań z administracją Łódź- Widzew. Informowanie mieszkańców podczas konsultacji społecznych i debat.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 532-852-625, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 19

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Przechodzenie przez torowisko kolejowe w miejscu niedozwolonym- ul. Nowy Świat 13 oraz ul. Nowy Świat 22.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Ograniczenie tego rodzaju zachowań we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ul. Nowy Świat 13 i 22, gdzie dochodzi do przechodzenia przez tory kolejowe. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej w ramach konsultacji społecznych i debat. Wspólne służby ze Strażą Miejską i Strazą Ochrony Kolei w Łodzi.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi, Straż Ochrony Kolei w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-094, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir III Dzielnicowych

Rejon nr 20

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez parkujące pojazdy niezgodnie z obowiązującymi przepisami w Łodzi ul. Bartoka 20

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń tego rodzaju we wskazanym okresie

Proponowane działania :

W trakcie obchodu rejonu służbowego i podczas działań w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ul. Bartoka 20 przy sklepie, gdzie mają miejsce nieprawidłowe parkowanie. Kierowanie patroli policji w miejsca zagrożone. Bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu przedmiotowych zagrożeń w trakcie konsultacji społecznych, debat i spotkań w administracji "BATORY".

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Widzisz zagrożenie, reaguj, powiadom,dzielnicowego tel. 42 665-13-30, 789-146-095, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń na numery telefonów alarmowych 112, 997.

Dzielnicowy zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym) oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (można tam wskazać miejsca zagrożone, zamieścić opis, a nawet zdjęcie)

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 21

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Osiedle Nurta Kaszyńskiego 2 ROD – włamania do altan oraz niszczenie mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Ograniczenia zjawiska kradzieży, kradzieży z włamaniem do altan oraz niszczenia mienia znajdującego się na terenie ROD Nurta Kaszyńskiego 2. Stopień realizacji określić na podstawie analizy zdarzeń za pierwsze półrocze.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Wspólnota mieszkaniowa os. Nurta Kaszyńskiego

Zarząd ROD informowanie o występującym zjawisku

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego- w całym okresie realizacji „ Planu działania priorytetowego”

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy

Sporządzenie ceduł dla patrolu

Przekazanie zadań innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi - Ogniwom Patrolowym i Wydziałowi Kryminalnemu oraz siłom przydzielonym OPP i pozapolicyjnym Straży Miejskiej wskazując te miejsca jako miejsca najbardziej zagrożone – sporządzenie wystąpień do dnia 16.02.2018 r.

Apelowanie do lokalnej społeczności, oraz zarządu o niepozostawianie w altanach wartościowych przedmiotów w ramach spotkań ze społecznością lokalną – w całym okresie realizacji planu

Wystosowanie pism do zarządu o informowanie użytkowników oraz właścicieli ROD o zjawisku kradzieży i o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w altanach/domkach letniskowych

Organizowanie działań z udziałem nieumundurowanych funkcjonariuszy VI KP KMP w Łodzi, prowadzenie obserwacji działek głównie w porze wieczorowo - nocnej

Wnioskować do kierownictwa KP VI przeprowadzającego odprawy siłom przydzielonym OPP oraz służbom ponadnormatywnym o przekazywanie zadań doraźnych mających na celu ograniczenie zjawiska przez cały okres realizacji planu

Spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością w okresie realizacji planu

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj: Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 22

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W oparciu o przeprowadzoną analizę zdarzeń w rejonie, zgłoszeń mieszkańców ustalenia własne oraz potwierdzonych zagrożeń naniesionych na KMZB zdiagnozowano zagrożenia w postaci; kradzieży kieszonkowych, spożywania alkoholu, oraz gromadzenia się osób bezdomnych w okolicach Ryneczku przy ul. Tatrzańskiej 21

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Ograniczenia zjawiska kradzieży, spożywania alkoholu oraz gromadzenia się osób bezdomnych Stopień realizacji określić na podstawie analizy bezpieczeństwa oraz głosów społeczności lokalnej.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Administracja Osiedla Zarzew Łódź ul. Grota Roweckiego 4

Proponowane działania:

Codzienne kontrole wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie planu priorytetowego,

Przekazanie zadań innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi -Ogniwom Patrolowym i Kryminalnym oraz siłom przydzielonym OPP i pozapolicyjnym Straży Miejskiej wskazując te miejsca jako miejsca najbardziej zagrożone.

Apelowanie do lokalnej społeczności, o zwracanie uwagi na zjawisko i informowanie Policji w momencie jego zaistnienia.

Wystosowanie pisma do administratorów nieruchomości o właściwe zabezpieczenie posesji.

Organizowanie działań z udziałem dzielnicowych IV Rewiru, VI KP KMP w Łodzi, prowadzenie kontroli i obserwacji terenu w porze wieczorowej- raz w miesiącu

Spotkania, konsultacje społeczne z lokalną społecznością mające na celu uświadomienie o możliwych zagrożeniach- raz w tygodniu

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 23

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Przędzalniana 124 – spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku, – zagrożenie zgłaszane przez okolicznych mieszkańców oraz uwzględnione w KMZB.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu oraz ograniczenie zjawiska niewłaściwego parkowania pojazdów, poprzez częste kontrole. Zmniejszenie ilości kradzieży w tym miejscu.. Stopień realizacji określić na podstawie opinii mieszkańców uzyskanej podczas spotkań ze społecznością lokalną oraz analizy stanu bezpieczeństwa za kolejny okres.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Administracja „ZARZEW” ul.Ozorkowska 6

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego w całym okresie planu priorytetowego

Zwiększenie kontroli w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy w całym okresie planu.

Przekazanie zadań Ogniwom Patrolowym oraz siłom przydzielonym OPP i poza policyjnym tj. Straży Miejskiej, wskazując te miejsca jako najbardziej zagrożone

Poinformowanie Wydziału Ruchu Drogowego KMP o wykroczeniach w ruchu drogowym.

Organizowanie działań przez dzielnicowych IV Rewiru obserwacji i patrolu wskazanego terenu w porze popołudniowej

Informowanie o zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania podczas spotkań i rozmów profilaktycznych oraz w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego - Twój Dzielnicowy.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy także od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 24

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Tymienieckiego 25c zakłócanie porządku i spoczynku nocnego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Ograniczenie zdarzeń o charakterze kryminalnym w w/w miejscu.

Stopień realizacji określić na podstawie opinii mieszkańców podczas kontaktów z Radą Osiedla oraz debat społecznych.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska,

Administracja ul. Wilcza 6

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego – w całym okresie realizacji planu działania.

Kontrole w ramach „MPK-TD” - w całym okresie realizacji planu działania

Przekazanie zadań innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi -Ogniwom Patrolowym i Kryminalnym oraz siłom przydzielonym OPP i Straży Miejskiej wskazując te miejsca jako miejsca najbardziej zagrożone

Informować o zagrożeniach do lokalnej społeczności (poprzez administratorów oraz na konsultacjach społecznych ) o zwracanie bacznej uwagi na osoby mogące dopuszczać się kradzieży pojazdów - w całym okresie realizacji planu działania.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 25

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ul. Park Kilińskiego ; spożywanie alkoholu oraz kradzieże

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Ograniczenie zdarzeń o charakterze kryminalnym w w/w miejscach.

Ograniczenie zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu w Łodzi przy ul. Kilińskiego.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi,

MOPS w Łodzi.

Proponowane działania:

Zwiększenie kontroli wskazanych miejsc podczas obchodu rejonu służbowego – w całym okresie realizacji planu działania priorytetowego.

Kontrole w ramach „Mobilny Punkt Konsultacyjny – Twój Dzielnicowy” - w całym okresie realizacji planu działania.

Przekazanie zadań innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi -Ogniwom Patrolowym i Kryminalnym oraz siłom przydzielonym OPP i Straży Miejskiej wskazując te miejsca jako miejsca najbardziej zagrożone

Przeprowadzić działania represyjne pod kątem ujawniania sprawców przestępstw i wykroczeń

Przeprowadzenie wspólnych działań z pracownikami MOPS-u celem wdrożenia profilaktyki uzależnień wobec mieszkańców odcinka ul. Kilińskiego 136-180

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Zabór cudzego mienia to PRZESTĘPSTWO !

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 26

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Nawrot 81 kamienica komunalna; spożywanie alkoholu w bramie, na klatce schodowej i w podwórzu, zanieczyszczania, zaśmiecania klatki schodowej, podwórza oraz przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania i zaśmiecania we wskazanym miejscu .

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

Proponowane działania:

Kontrole wskazanego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego - codziennie,

Uwzględnienie miejsca w planie postoju Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Przekazanie zadań KP VI KMP w Łodzi -Ogniwom Patrolowym oraz siłom przydzielonym OPP i pozapolicyjnym Straży Miejskiej wskazując te miejsca jako miejsca najbardziej zagrożone.

Apelowanie do lokalnej społeczności, o zwracanie uwagi na zjawisko i informowanie Policji w momencie zaistnienia.

Organizowanie działań z udziałem Dzielnicowych IV Rewiru kontrole, prowadzenie obserwacji kamienicy głównie w porze wieczorowej 20.00-22.00 i nocnej

Wnioskować do kierownictwa KP VI przeprowadzającego odprawy siłom przydzielonym OPP oraz służbom ponadnormatywnym o przekazywanie zadań doraźnych mających na celu ograniczenie zjawiska – w całym okresie planu

Spotkania, z mieszkańcami kamienicy w celu podjęcia wspólnych działań ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 27

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Zagrożonym rejonem są posesje znajdujące się przy ul. Nawrot na wysokości numerów 56-82, gdzie odnotowano włamania do lokali i komórek, Tuwima 84 oraz 67 gdzie odnotowano uszkodzenia mienia oraz Wodna 23 i 24 gdzie odnotowano bójki i pobicia oraz kradzieże z włamaniem.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Spadek liczby zdarzeń o charakterze kryminalnym w podległym rejonie w tym włamań do lokali i komórek.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

MOPS w Łodzi

Administracja ul. Wilcza 6

Proponowane działania:

Zwiększenie ilości kontroli miejsc zagrożonych podczas obchodu rejonu w całym okresie realizacji planu działania

Kontrole miejsc zagrożonych podczas postoju „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy” w całym okresie realizacji planu działania.

Przekazywanie zadań doraźnych innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi, siłom przydzielonym OPP i służbom ponadnormatywnym pełniącym służbę na terenie KP VI KMP w Łodzi oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej.

Spotkania i rozmowy z mieszkańcami w trakcie obchodu rejonu oraz realizacji zadań w ramach „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy”

Przeprowadzenie działań prewencyjno-represyjnych.

Organizacja działań kontrolnych przez dzielnicowych Rewiru IV w porze wieczorno-nocnej

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.

 

Rewir IV Dzielnicowych

Rejon 28

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ulicy Nawrot 103 i 104 oraz Nowej 43 włamania do lokali i komórek, a także liczne przypadki spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r.do 31.07.2018r.

Spadek liczby zdarzeń o charakterze kryminalnym w podległym rejonie w tym włamań do lokali i komórek.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska

MOPS w Łodzi

Administracja ul. Wilcza 6

Proponowane działania:

Zwiększenie ilości kontroli miejsc zagrożonych podczas obchodu rejonu w całym okresie realizacji planu działania

Kontrole miejsc zagrożonych podczas postoju „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy” w całym okresie realizacji planu działania.

Przekazywanie zadań doraźnych innym komórkom organizacyjnym KP VI KMP w Łodzi, siłom przydzielonym OPP i służbom ponadnormatywnym pełniącym służbę na terenie KP VI KMP w Łodzi oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej.

Spotkania i rozmowy z mieszkańcami w trakcie obchodu rejonu oraz realizacji zadań w ramach „Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy”

Przeprowadzenie działań prewencyjno-represyjnych.

Organizacja działań kontrolnych przez dzielnicowych Rewiru IV w porze wieczorno-nocnej

Ważne informacje dla mieszkańców:

Mieszkańcu mojego rejonu pamiętaj:

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem a także zaśmiecanie to wykroczenia!

Poprawa bezpieczeństwa zależy od współpracy społeczeństwa z Policją, dlatego w przypadku wystąpienia zagrożenia prosimy o niezwłoczne informowanie służb policyjnych 112 / 997 , Straży Miejskiej lub terenowego dzielnicowego.

Niezwłoczne podjęcie interwencji pozwoli na skuteczne zapobieżenie zdarzeniu lub identyfikację sprawców czynu.