Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VII Komisariatu

Rejon nr 1

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w rejonie pomiędzy ulicami

Przyszkole 8A / Flatta.

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniem porządku publicznego.

Proponowane działania:

 • w trakcie obchodu rejonu kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na powyższe wykroczenia.
 • informowanie społeczności lokalnej podczas spotkań w siedzibie Rady Osiedla Nowe Rokicie i Bibliotece Miejskiej nr 71 o występowaniu powyższego zagrożenia, jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji w przypadku kierowania zgłoszeń.
 • skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej w Łodzi celem objęcia wskazanego rejonu nadzorem.
 • uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla Nowe Rokicie
 • Biblioteka Miejska nr 71

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym, Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi lub pod numerem alarmowym 112.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Rejon nr 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol na tyłach sklepu monopolowego Kaktus

przy ul. Cieszyńskiej 12, które to też dopuszczają się zaśmiecania pobliskiego terenu.

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zaśmiecaniem terenu.

Proponowane działania:

 • w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Nowe Rokicie, Piastów Kurak, Bibliotece Miejskiej nr 69  informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu, jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji w przypadku kierowania zgłoszeń,
 • w trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na powyższe wykroczenia,
 • uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych pełniących służbę na terenie Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi,
 • skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi celem objęcia wskazanego rejonu nadzorem.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Rada Osiedla Nowe Rokicie i Piastów Kurak,
 • Biblioteka Miejsca nr 71.
 • Właściciel sklepu Kaktus

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób  dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym, Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi lub pod numerem alarmowym 112.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Rejon nr 3

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol przebywające na terenie podwórza w okolicy pergoli śmietnikowej pomiędzy blokami przy ul. Niemcewicza 24,    a ul. Lokatorską 4.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Znaczne ograniczenie wykroczeń zmierzające do całkowitego ich wyeliminowania związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zakłócaniem porządku publicznego.

Proponowane działania:

 • w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Piastów Kurak oraz Spółdzielni "Towarzystwo Lokator" informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu oraz profilaktyka informująca o szkodliwości spożywania alkoholu,
 • w trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na powyższe wykroczenia,
 • uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych pełniących służbę na terenie Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi,
 • skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Piastów Kurak,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Towarzystwo Lokator",
 • Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Rejon nr4

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Nieprawidłowe parkowanie na ul. Tuszyńskiej od ul. Antenowej do ul. Grażyny.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do znacznego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowani wykroczeń popełnianych

przez kierujących pojazdami mechanicznymi.

Proponowane działania:

 • w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Łódź Chojny ul. Rzgowska 151 informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia.
 • w trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na powyższe wykroczenia,
 • skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi,
 • skierowanie pisma do Naczelnika WRD KMP Łódź z prośbę o objęciem wskazanego rejonu szczególnym nadzorem.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Łódź Chojny,
 • Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi albo numerem alarmowym.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Rejon nr 5

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w rejonie pomiędzy ulicami

Dynowska 3, a Paderewskiego 39.

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Znaczne ograniczenie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zaśmiecaniem pobliskich terenów zmierzające do całkowitego ich wyeliminowania.

Proponowane działania:

 • w trakcie obchodu rejonu kontrola wskazanego miejsca zagrożonego bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • podczas spotkań w siedzibie Rady Osiedla Piastów – Kurek  informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia i sposobach powiadamiania policji w przypadku ujawniania osób dopuszczających się powyższych wykroczeń,
 • uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych pełniących służbę na terenie Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi,
 • informowanie okolicznych przedsiębiorców o zakazie spożywania alkoholu w obrębie sklepu i jego sprzedaży osobom nietrzeźwym,
 • skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Piastów - Kurak,
 • Straż Miejska.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę powiadomić policję pod numerem alarmowym 112 lub Dyżurnego Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi albo terenowego dzielnicowego.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Rejon nr 6

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócanie porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w rejonie sklepu Żabka

przy ul. Sokola 14.

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Znaczne ograniczenie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zaśmiecaniem pobliskich terenów zmierzające do całkowitego ich wyeliminowania.

Proponowane działania:

 • w trakcie obchodu rejonu kontrola wskazanego miejsca zagrożonego bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
 • podczas spotkań w siedzibie Rady Osiedla Piastów – Kurek  informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia i sposobach powiadamiania policji w przypadku ujawniania osób dopuszczających się powyższych wykroczeń,
 • uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych pełniących służbę na terenie Komisariatu VII Policji w Łodzi,
 • informowanie okolicznych przedsiębiorców o zakazie spożywania alkoholu w obrębie sklepu i jego sprzedaży osobom nietrzeźwym,
 • skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Piastów - Kurak
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Właściciel sklepu Żabka

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku stwierdzenia, że najemca lokalu w dalszym ciągu dokonuje wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi albo pod numerem alarmowym 112.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie skrzyżowania ulic Zaolziańska / Wiwulskiego 15 w obrębie pawilonu handlowego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do znacznego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowani wykroczeń popełnianych

przez kierujących pojazdami mechanicznymi.

Proponowane działania:

 • w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Piastów Kurak oraz Bibliotece Miejskiej nr 64 informowanie społeczności lokalnej o występowaniu powyższego zagrożenia, jak również o sposobach powiadamiania Policji i i właściwego toku postępowania w przypadku zgłaszania wykroczeń,
 • w trakcie obchodu rejonu kontrola wskazanego miejsca zagrożonego działania działania represyjne na sprawcach wykroczeń,
 • nawiązania współpracy z administratorem nieruchomości oraz kierownikiem sklepu spożywczego,
 •  uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnychi przydzielonych pełniących służbę na terenie Komisariatu VII Policji w Łodzi.
 •  skierowanie pisma do Naczelnika WRD KMP Łódź z prośbę o objęciem wskazanego rejonu szczególnym nadzorem.

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Piastów Kurak
 • Straż Miejska w Łodzi
 • ZLM RON Południe
 • Najemcy lokali handlowych

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMPw Łodzi albo numerem alarmowym 112.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Rejon nr 8

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Akty wandalizmu na terenie placu zabaw mieszczącym się przy ul. św. Franciszka

z Asyżu / Zwrotnikowa.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do całkowitego wyeliminowania wskazanego zagrożenia.

Proponowane działania:

 • w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Nowe Rokicie  informowanie społeczności lokalnej o występowaniu powyższego zdarzenia, jak również o sposobach powiadamiania policji i i właściwego toku postępowania w przypadku zgłaszania wykroczeń,
 •  w trakcie obchodu rejonu kontrola wskazanego miejsca zagrożonego. Działania represyjne na sprawców wykroczeń,
 • uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych pełniących służbę na terenie Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi,
 • skierowanie pisma do Straży Miejskiej informującego o zagrożeniu,

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Rada Osiedla Nowe Rokicie.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszęo kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMPw Łodzi albo numerem alarmowym 112.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Rejon nr 9

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Dzikie wysypisko śmieci usytuowane w rejonie skrzyżowania ulic Świętojańska /

Czahary na terenach zielonych.

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do wyeliminowania procederu nielegalnego wyrzucania śmieci.

Ponadto uprzątnięcie dzikiego wysypiska śmieci.

Proponowane działania:

 • w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Nad Nerem informowanie społeczności lokalnej o występowaniu powyższego zdarzenia, jak również o sposobach powiadamiania policji i właściwego toku postępowania w przypadku zgłaszania wykroczeń.
 • w trakcie obchodu rejonu kontrola wskazanego miejsca zagrożonego. Działania represyjne wobec sprawców. Uuwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych pełniących służbę na terenie VII Komisariatu Policji w Łodzi
 • skierowanie pisma do Straży Miejskiej informującego o zagrożeniu celem objęcia w/w adresu doraźną kontrolą oraz z możliwością zainstalowania fotopułapki
 • informowanie osób przebywających na pobliskim terenie ROD „Albalen” o zakazie zaśmiecania terenów zielonych oraz o sankcjach karnych jakie są przewidziane za popełnianie powyższego wykroczenia.

 

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Nad Nerem,
 • Straż Miejska.
 • Zarząd ROD „Albalen”

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi albo numerem alarmowym 112.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Rejon nr 10

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do ul. Plażowej. Na wskazanym terenie w godzinach popołudniowych i wieczornych dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca publicznego, zakłócenia porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie wyżej wskazanego zagrożenia.

Proponowane działania:

 • Wzmożone kontrole w rejonie występującego zagrożenia podczas obchodu rejonu nr 10 zwłaszcza na II zmianie,
 • Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia w tym spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego w trakcie obchodu rejonu służbowego
 • Przeprowadzenie rozmowy z właścicielami pobliskich sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych celem poinformowania o odpowiedzialności prawnej wynikającej z art 43 ust 1 UWTPA .
 • Skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej
 • Uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UM w Łodzi,
 • Rada Osiedla – informowanie mieszkańców o zdiagnozowanym problemie.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Rejon nr 11

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Grupowanie się osób, spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym oraz zakłócanie prządku publicznego przy ulicy Pabianicka 116-128A

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie wyżej wskazanego zagrożenia.

Proponowane działania:

 • Podanie do zadań doraźnych policjantom pełniącym służbę na tym obszarze zadania dotyczącego wzmożonych kontroli doraźnych ww. adresu pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, grupowania się osób oraz zakłócania porządku publicznego,
 • Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego  w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego,     
 • Skierowanie pisma do Straży Miejskiej w Łodzi informującego o zagrożeniu,
 • Spotkanie z mieszkańcami i Radą Osiedla celem poinformowania o występującym zagrożeniu i reagowaniu w przypadku jego wystąpienia.
 • Przeprowadzenie kontroli pobliskich sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pracownikami Oddziału Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla,
 • Straż Miejska w Łodzi.
 • Oddziału ds. Zezwoleń na Sprzedaż Alkoholu UMŁ al. Politechniki 32

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszęo kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Rejon nr 12

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do ulicy Ekonomicznej Na wskazanym terenie w godzinach popołudniowych i wieczornych dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócenia porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie wyżej wskazanego zagrożenia.

Proponowane działania:

 • Nawiązanie współpracy z Ogniwem Patrolowym VII KP KMP w Łodzi w celu wskazania w/w miejsca w zadaniach doraźnych dla policjantów pełniących służbę patrolową a co za tym idzie stosownego reagowania na wykroczenia przez cały okres planu,
 • Uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych,
 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi w celu wyeliminowania zagrożenia,
 • Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach obchodu,
 • Współpraca ze społecznością lokalną oraz Radą Osiedla Ruda.
 • Przeprowadzenie kontroli pobliskich sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pracownikami Oddziału Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla Ruda,
 • Straż Miejska w Łodzi.
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszęo kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi,
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Rejon nr 13

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego na placu zabaw mieszczącego się przy zbiegu ulic

Przedniej i Leszczyńskiej. Zagrożenie występujące przez całą dobę w każdy dzień tygodnia z nasileniami w godzinach wieczornych.

 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie wyżej wskazanego zagrożenia.

Proponowane działania:

 • Częstsze kontrole w rejonie występującego zagrożenia podczas obchodu rejonu ,
 • Bezwzględne reagowanie na  popełniane wykroczenia w tym spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu,
 • Przeprowadzenie rozmowy z właścicielami pobliskich sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych celem poinformowania o odpowiedzialności prawnej wynikającej z art 43 ust 1 uwtpa,
 • Skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej,
 • Uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych,
 • Przeprowadzenie kontroli pobliskich sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pracownikami Oddziału Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Oddział Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi,
 • Rada Osiedla – informowanie mieszkańców o zdiagnozowanym problemie.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszęo kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Rejon nr 14

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócania porządku publicznego i spożywania alkoholu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi - „Stawy Jana” ul Rzgowska 247 w Łodzi

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie wyżej wskazanego zagrożenia.

Proponowane działania:

 • Częstsze kontrole w rejonie występującego zagrożenia podczas obchodu rejonu,
 • Bezwzględne reagowanie na  popełniane wykroczenia w tym spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego przez cały okres realizacji planu,
 • Reagowanie na osoby przesiadujące na ławkach na terenie „Stawów Jana”  w Łodzi , które swoim zachowaniem mogą wskazywać na spożywanie w powyższych miejscach alkoholu,
 • Przeprowadzenie rozmowy z właścicielami pobliskich sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych celem poinformowania o odpowiedzialności prawnej wynikającej z art 43 ust 1 uwtpa,
 • Skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej,
 • Uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych,
 • W porozumieniu z zarządem MOSiR w Łodzi, dążenie do zamontowania monitoringu na terenie „Stawów Jana” w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Podmioty współpracujące:

 • MOSIR Łódź,
 • Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszęo kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Rejon nr 15

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Grupowanie się osób, spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym oraz zakłócanie ładu i prządku przy ulicy Łazowskiego 44

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie wyżej wskazanego zagrożenia.

Proponowane działania:

 • Podanie do zadań doraźnych policjantom pełniącym służbę we wskazanym rejonie.
 • Współpraca w powyższym zakresie z Administracją Osiedla Łódź Chojny-Zatorze z siedzibą w Łodzi przy ulicy Strażackiej 9.
 • Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego podczas całego okresu realizacji PDP.
 • Skierowanie pisma do Straży Miejskiej
 • Przeprowadzenie kontroli pobliskich sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pracownikami Oddziału Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi.

 

Podmioty współpracujące:

 • SP 109 w Łodzi,
 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojny.
 • Oddział Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi,

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszęo kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Rejon nr 16

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Nieprawidłowe parkowanie i niszczenie zieleni przy ul. Zamknięte

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Spadek zjawiska nieprawidłowego parkowania i niszczenia zieleni przy ul. Zamkniętej o 20%

Proponowane działania:

 • Podanie do zadań doraźnych policjantom pełniącym służbę na ww. obszarze.
 • Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego,     
 • Skierowanie pisma do Straży Miejskiej informującego o zagrożeniu,
 • Spotkanie z mieszkańcami i Radą Osiedla celem poinformowania o występującym zagrożeniu i reagowaniu w przypadku jego wystąpienia,
 • Skierowanie pisma do ZDiT w Łodzi o odgrodzenie pasa zieleni od jezdni na ul. Zamkniętej

Podmioty współpracujące:

 • Rada Osiedla,
 • Straż Miejska w Łodz,.
 • ZDIT w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństT a
Rejon nr 17

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

ul. Wdzięczna w Łodzi, pod kątem zakłócania porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Zmniejszenie o 15% negatywnych zachowań osób przebywających na terenie ul. Wdzięcznej, które swoim zachowaniem zakłócają spokój okolicznym mieszkańcom czym naruszają ład i porządek publiczny.

Proponowane działania:

 • kontrola i obserwacja wskazanego terenu  w trakcie pełnienia służby
 • skierowanie pisma do Straży Miejskiej celem poinformowania o zagrożeniu
 • nawiązanie współpracy z kierownikiem sklepu „Żabka” w Łodzi przy ul. Kurczaki 25
 • uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych KP VII KMP w Łodzi
 • zadaniowanie podczas odpraw do służby OPP  w Łodzi
 • Nawiązanie współpracy z pracownikami Oddziału Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Kierownictwo Sklepu,
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UM w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Rejon nr 18

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Naruszenie porządku publicznego przez osoby gromadzące się na terenie Parku Wiejskiego mieszczącego się w okolicy skrzyżowania ul. Kolumny/Brójecka

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Cel zostanie osiągnięty w przypadku braku odnotowanych zdarzeń na terenie rekreacyjnym oraz zielonym, które zakłócają spokój mieszkańcom Wiskitna.

Proponowane działania:

 • nawiązanie współpracy z Zarządem Rady Osiedla w celu  ograniczenia lub wyeliminowania zjawiska patologicznego występującego w ostatnim czasie na terenie Parku,
 • Uwzględnianie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych,
 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską na teren Łódź Górna (dzielnicową) pod   kątem wyeliminowania ww zagrożenia.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Rada Osiedla Wiskitno,
 • Zieleń Miejska.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym Komisariatu VII Policji KMP w Łodzi.
 • Możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Powrót na górę strony