Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VII Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

W rejonie ul. Cieszkowskiego, ul. Przyszkole , ul. Pabianicka 55 – teren parku Sielanka dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem  i związanego z tym zakłóceniem ładu i porządku publicznego  

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego 

Proponowane działania:

a) w trakcie obchodu rejonu kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na powyższe wykroczenia.

b) informowanie społeczności lokalnej podczas spotkań w siedzibie Rady Osiedla Nowe Rokicie o występowaniu powyższych zagrożeń jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji w przypadku kierowania zgłoszeń.                                                                                                                    

c) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej w Łodzi

d) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Rada Osiedla Nowe Rokicie

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym, Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi lub pod numerem alarmowym.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Na terenie Parku im. Słowackiego dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Wyeliminowanie lub ograniczenie  wykroczeń związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu.

Proponowane działania:

a) w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Nowe Rokicie informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu.

b) w trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na powyższe wykroczenia

c) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych
 i przydzielonych pełniących służbę na terenie VII Komisariatu Policji w Łodzi

d) skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Rada Osiedla Nowe Rokicie

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę
 o kontakt z terenowym dzielnicowym, Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi lub pod numerem alarmowym

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Ul. Krasickiego 7 i pobliskiego terenu zielonego dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem i  związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego na

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Wyeliminowanie lub ograniczenie wykroczeń związanych z zakłóceniem ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu

Proponowane działania:

a) w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Piastów Kurak informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu.

b) w trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na powyższe wykroczenia

c) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych
 i przydzielonych pełniących służbę na terenie VII Komisariatu Policji w Łodzi

d) skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla Piastów Kurak

ZLM RON nr 6

Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Przy ulicy Strażackiej 1 i Rzgowskiej 211 dochodzi do żebractwa oraz zakłócania ładu i porządku publicznego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wykroczeń związanych ze z żebractwem oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

a) nawiązanie współpracy z kierownictwem pobliskiej restauracji

b) nawiązanie współpracy z kierownictwem stacji paliw przy ul. Rzgowskiej 211

c) w trakcie obchodu rejonu kontrolowanie wskazanego miejsca bezwzględne egzekwowanie ustanowionego prawa. Uwzględnianie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych.

d) w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Łódź Chojny informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia

e) skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla Łódź Chojny

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

W rejonie ulicy Paderewskiego 31B dochodzi do zjawiska handlu środkami psychoaktywnymi tzw. dopalaczami.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

dążenie do ograniczenia zdarzeń, a ostatecznie do wyeliminowania zdarzeń związanych z występowaniem zjawiska handlu i zażywania środków psychoktywnych tzw. dopalaczy.

Proponowane działania:

a) w trakcie obchodu rejonu kontrola wskazanego miejsca zagrożonego oraz ulic przyległych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie. 

b) podczas spotkań w siedzibie Rady Osiedla Piastów – Kurek informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych ze zjawiskiem handlu i zażywania środków psychoaktywnych.

c) skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi

d) wskazanie w/w lokalizacji jako proponowane miejsce postoju Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy, uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla Piastów - Kurak

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym przy ulicy Ciołkowskiego 3 oraz zaśmiecanie miejsca publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zaśmiecania miejsca publicznego

Proponowane działania:

a) w trakcie obchodu rejonu kontrola wskazanego miejsca zagrożonego, działania represyjne na sprawcach powyższych wykroczeń

b) uwzględnienie wskazanego miejsca zagrożonego dla sił własnych i przydzielonych

c) skierowanie pisma informującego do Straży Miejskiej w Łodzi

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla Piastów - Kurak

Straż Miejska w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu zabronionym przy ulicy Będzińskiej 1a oraz zakłócania ładu i porządku publicznego co wynika ze zgłoszeń na  Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz na podstawie informacji uzyskanych w trakcie konsultacji społecznych oraz rozmów z mieszkańcami.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie wykroczeń związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz zjawiska spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Proponowane działania:

a) w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Piastów Kurak informowanie społeczności lokalnej o występowaniu powyższych zagrożeń, jak również o i sposobach powiadamiania policji i i właściwego toku postępowania w przypadku zgłaszania wykroczeń.       

b) W trakcie obchodu rejonu kontrola wskazanego miejsca zagrożonego działania represyjne na sprawcach wykroczeń. Obserwacja wskazanego terenu w ramach służb mobilnego punktu konsultacyjnego

c) Skierowanie pisma do Straży Miejskiej informującego o zagrożeniu celem objęcia w/w adresu doraźną kontrolą     

d) uwzględnienie miejsca zagrożonego w zadaniach dla sił własnych i przydzielonych.

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla Piastów Kurak

Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

W okolicy sklepu przy ulicy św. Franciszka z Asyżu / Dobrzyńska dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Wyeliminowanie lub ograniczenie ilości wykroczeń związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego i spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Proponowane działania:
a) w trakcie spotkań w siedzibie Rady Osiedla Piastów Kurak informowanie społeczności lokalnej o występowaniu powyższych zagrożeń, jak również o i sposobach powiadamiania policji i i właściwego toku postępowania w przypadku zgłaszania wykroczeń.       

b) W trakcie obchodu rejonu kontrola wskazanego miejsca zagrożonego działania represyjne na sprawcach wykroczeń. Obserwacja wskazanego terenu w ramach służb mobilnego punktu konsultacyjnego

c) Skierowanie pisma do Straży Miejskiej informującego o zagrożeniu celem objęcia w/w adresu doraźną kontrolą

d) uwzględnienie miejsca zagrożonego w zadaniach dla sił własnych i przydzielonych.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Rada Osiedla Nowe Rokicie

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 9

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

W okolicy sklepu przy ulicy Dubois 37 dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłóceń ładu i porządku publicznego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Wyeliminowanie lub ograniczenie ilości wykroczeń związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego i spożywania alkoholu w miejscu zabronionym

Proponowane działania:

a) nawiązanie współpracy z personelem sklepu, wzajemna współpraca i pomoc w celu wyeliminowania zagrożenia

b) uwzględnianie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

c) Skierowanie pisma do Straży Miejskiej informującego o zagrożeniu celem objęcia w/w adresu doraźną kontrolą

d) w trakcie obchodu rejonu doraźna kontrola wskazanego miejsca zagrożonego, działania represyjne na sprawców popełnianych wykroczeń

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Kierownictwo i personel sklepu

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Kradzieże na stacji paliw w Łodzi przy ul. Pabianickiej 274

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie wykroczeń kradzieży na  stacji paliw  Łódź ul. Pabianicka 274. 

Proponowane działania:

a) nawiązanie współpracy z kierownikiem stacji ul. Pabianicka 274,celem uzgodnienia współpracy dot. ograniczenia  kradzieży mienia  ze stacji

b) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

c) Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego.

Podmioty współpracujące:

Kierownik i pracownicy stacji Łódź ul. Pabianicka 274

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy poprzez Krajową Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Kradzieże na stacji paliw w Łodzi przy ul. Pabianickiej 174

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zmniejszenie ilości kradzieży na terenie stacji paliw.

Proponowane działania:

a) nawiązanie współpracy z kierownictwem oraz pracownikami stacji paliw

b) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Ogniwa Patrolowego i Wydziału Kryminalnego KPVII KMP w Łodzi celem wyznaczenia zadań doraźnych podczas pełnienia służby

c)uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych pełniących służbę na terenie VII Komisariatu Policji w Łodzi

d) wzmożona kontrola wskazanego miejsca przez dzielnicowego

Podmioty współpracujące:

Kierownik i pracownicy stacji  Łódź ul. Pabianicka 174

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy poprzez Krajową Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Dzikie wysypisko śmieci na terenie parkingu osiedlowego przy ulicy Starorudzka 50.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Wyeliminowanie zjawiska – dzikiego wysypiska śmieci na wskazanym terenie

Proponowane działania:

a) Nawiązanie współpracy z Ogniwem Patrolowym VII KP w celu wskazania w/w miejsca w zadaniach doraźnych dla policjantów pełniących służbę patrolową a co za tym idzie stosownego reagowania na wykroczenia. 

b) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił przydzielonych.

c)nawiązanie współpracy ze Strażą Miejska w celu rozważenia możliwości użycia środków technicznych np. fotopułapki w celu wykrycia sprawców zaśmiecania

d) współpraca ze społecznością lokalną w celu pozyskiwania informacji istotnych przy typowaniu sprawców zaśmiecania również podczas spotkań z Radą Osiedla Ruda

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla Ruda

Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy poprzez Krajową Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Kradzieże elementów miedzianych na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Spadek ilości kradzieży na terenie należącym do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ze szczególnym zwróceniem uwagi na kradzieże elementów miedzianych o znacznej wartości na podstawie ponownie przeprowadzonej analizy.

Proponowane działania:

a. nawiązanie współpracy z Dyrekcją Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

b. nawiązanie współpracy z pracownikami firmy ochroniarskiej

c. w trakcie obchodu rejonu legitymowanie osób, dokonywanie kontroli osobistych, kontrola bagażu pod kątem rzeczy mogących pochodzić z przestępstwa lub służących do ich popełnienia.

d. współpraca z patrolami ogniwa patrolowo-interwencyjnego w zakresie zadań doraźnych podczas służb nocnych

e. skierowanie pisma do Straży Miejskiej w Łodzi w celu objęcia terenu CZMP doraźną kontrolą

f. wskazanie terenu CZMP jako proponowane miejsce postoju Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy 

Podmioty współpracujące:

 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

 Firma Ochroniarska

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy poprzez Krajową Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Kradzieże i włamania do pojazdów w rejonie ulic Gościnna – Królewska – Natalii

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zmniejszenie zjawisk kradzieży i włamań do pojazdów na terenie ulic Gościnna – Królewska - Natalii  .

Proponowane działania:

 a) nawiązanie współpracy ze spółdzielnią Mieszkaniową Chojny Zatorze z siedzibą w Łodzi przy   ulicy Chóralnej 2 celem przeznaczenia budżetu na umieszczenie kamer mogących pomóc w  eliminacji włamań i kradzieży aut

b) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Ogniwa Patrolowego i Wydziału Kryminalnego KPVII KMP w Łodzi celem wyznaczenia zadań doraźnych podczas pełnienia służby

c)uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych komisariatu i przydzielonych

d)wskazanie w/w lokalizacji jako proponowane miejsce postoju Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy, w trakcie jego postoju informowanie lokalnej społeczności o występującym zagrożeniu

e) legitymowanie osób przebywających na parkingach samochodowych bez wyraźnego celu oraz dokonywanie kontroli osobistych pod kątem ujawnienia przedmiotów mogących służyć do popełnienia przestępstwa kradzieży pojazdów

f) współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w celu zwiększenia dostępności zapisów z monitoringu przemysłowego mogącego pomóc w identyfikacji sprawców przestępstw

g) skierowanie pisma do Straży Miejskiej w Łodzi ze wskazaniem zagrożonego miejsca celem jego doraźnej kontroli

Podmioty współpracujące:

Spółdzielni Mieszkaniowa Chojny Zatorze

Straż Miejska w Łodzi

Rada Osiedla

Lokalni przedsiębiorcy

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy poprzez Krajową Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócenie ciszy i spokoju mieszkańców przez gromadzącą się młodzież przy ul. Gładkiej

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie zakłócenia ciszy i spokoju mieszkańców ul. Gładkiej w Łodzi oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszańców

Proponowane działania:

a) kontrola ul. Gładkiej oraz terenu przyległego w trakcie pełnienia służby

b) w porze nocnej dokonywanie legitymowania osób przebywających między blokami bez wyraźnego celu

c) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu z uwagą na wszelkie wykroczenia przy ul. Gładkiej do Straży Miejskiej

d) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych KPVII KMP w Łodzi i  sił zewnętrznych  

e) wskazanie w/w miejsca jako proponowane miejsce postoju Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy

f) skierowanie pisma do Spółdzielni Mieszkaniowej Chojny o doświetlenie miejsc gromadzenia się młodzieży

g) skierowanie pisma do rady osiedla z propozycją montażu monitoringu na blokach przy ul. Gładkiej

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla

Straż Miejska w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojny

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę
o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP
w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy poprzez Krajową Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu zabronionym przy ulicy Serdecznej 4

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Wyeliminowanie lub ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu zabronionym ul. Serdeczna 4.

Proponowane działania:

a. Podanie do zadań doraźnych policjantom na terenie VII KP KMP w Łodzi dot. wzmożonych kontroli doraźnych adresu Serdeczna 4 pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym

b. Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego     

c. Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb posterunku mobilnego w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego

d. Skierowanie pisma do Straży Miejskiej informującego o zagrożeniu celem objęcia w/w adresu doraźną kontrolą     

e. Spotkanie z mieszkańcami i Radą Osiedla celem poinformowania o występującym zagrożeniu i reagowaniu w przypadku jego wystąpienia

f. Uwzględnienie w/w miejsca w ramach postoju Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy  przez cały okres realizacji planu priorytetowego

g. Przeprowadzenie kontroli pobliskich sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pracownikami Oddziału Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla.

Straż Miejska w Łodzi.

Oddziału Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę
o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP
w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy poprzez Krajową Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym w okolicach sklepu przy ulicy Mieszczańska 5 w godzinach 18:00/23:00

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zmniejszenie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Proponowane działania:
 

a. Podanie do zadań doraźnych dot. wzmożonych kontroli doraźnych adresu Mieszczańska 5 pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym

b. Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego     

c. Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy

d. Skierowanie pisma do Straży Miejskiej w Łodzi informującego o zagrożeniu celem przeprowadzania kontroli doraźnych wskazanego miejsca przez strażników    

e. Spotkanie z mieszkańcami i Radą Osiedla celem poinformowania o występującym zagrożeniu i reagowaniu w przypadku jego wystąpienia

f. Przeprowadzenie kontroli pobliskich sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pracownikami Oddziału Licencji i Zezwoleń UMŁ

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Rada Osiedla

Oddział Licencji i Zezwoleń UMŁ al. Politechniki 32 w Łodzi – kontrola placówek handlowych

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy poprzez Krajową Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Stacja paliw  w Łodzi przy  ulicy Kamieńca Podolskiego 10, gdzie dochodzi do kradzieży paliw

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zmniejszenie negatywnego zjawiska kradzieży paliwa przez n/n osoby. 

Proponowane działania:

a) nawiązanie współpracy z Kierownictwem stacji w zakresie ograniczenia kradzieży paliwa niezwłocznie po wdrożeniu planu priorytetowego, najpóźniej

b) uwzględnianie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

c) wystąpienie do firm z pismem  zachęcającym do rozbudowy monitoringu oraz zwiększenia nadzoru nad osobami tankującymi paliwo

d) zachęcenie lokalnej społeczności do reagowania w przypadku bycia świadkiem kradzieży paliwa, a w szczególności do natychmiastowego powiadamiania Policji oraz pracowników stacji

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla  Wiskitno

Kierownictwo i pracownicy stacji paliw

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców

W przypadku ujawnienia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę
o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Możecie Państwo uzyskać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym  poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz zgłaszać problemy poprzez Krajową Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.