debata na osiedlu Dąbrowa - Chojny - Relacje z debat - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Relacje z debat

debata na osiedlu Dąbrowa - Chojny

30 marca 2017 roku w siedzibie Rady Osiedla Dąbrowa - Chojny Zastępca Komendanta Komisariatu VIII Policji w Łodzi przeprowadził debatę z udziałem mieszkańców osiedla, członków Rady Osiedla i przedstawicielem Straży Miejskiej w Łodzi. Tematem przewodnim była idea "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ".

Na spotkaniu omówiono funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz poruszono kwestię rozpowszechniania wiedzy o działalnościach profilaktycznych aktualnie podejmowanych w środowiskach lokalnych. Zachęcano do korzystania z  aplikacji Moja Komenda i zapoznania się z programem dzielnicowy bliżej nas, który ma na celu ułatwienie kontaktu mieszkańców z dzielnicowymi i poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla. Mieszkańcy zgłosili klika nurtujących ich problemów, w tym dot.: zakłóceń ciszy nocnej, palenia ognisk na terenach posesji Osiedla Dąbrowa-Chojny, zwiększenie kontroli  miejsc spożywanie alkoholu na ul. Odyńca i ul. Kadłubka,  jak również braku oznakowania i nadania statusu drogi publicznej na ul. Mazurskiej. Spotkanie okazało się znakomitą okazją do wymiany wiedzy, jak również zapoczątkowania współpracy pomiędzy Policją, Strażą Miejską  i mieszkańcami Osiedla Dąbrowa-Chojny.