Relacje z debat

Dzielnicowi na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla "Górniak"

W dniu 21 marca 2017 roku od godz. 17.00 dzięki gościnności Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 15/21 oraz Rady Osiedla "Górniak" Komendant Komisariatu VIII KMP w Łodzi przeprowadził debatę z udziałem mieszkańców osiedla, członków Rady Osiedla, dyrektorów placówek oświatowych, instytucji pomocowych, przedstawicieli Straży Miejskiej w Łodzi i Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Podczas debaty, zgodnie z nowym scenariuszem, omówiono założenia KMZB, programu "Dzielnicowi bliżej nas", aplikacji "Moja Komenda" oraz stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla i bieżących zagrożeń. Dzielnicowi rejonu 14 i 15 przedstawili szczegółowo plany działań priorytetowych, wybrane po kosultacji zagrożenia ujęte w ramach tych planów oraz wspólne przedsięwzięcia do likwidacji zagrożeń. Przedstawiciele Straży Miejskiej w Łodzi omówili współpracę z terenowymi dzielnicowymi oraz lokalną społecznością. Przedstawiciele PSP natomiast zwrócili uwagę na problematykę parkowania pojazdów na drogach przeciwpożarowych. Podczas trwającej ponad dwie godziny debaty mieszkańcy złożyli kilka wniosków, w tym między innymi kierowania patroli w rejony okolicznych boisk "orlików", poprawy oznakowania przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Kilińskiego/Zarzewska. Ze strony Rady Osiedla, w związku ze znakomitą współpracą z dzielnicowymi Komisariatu VIII w Łodzi, padła deklaracja przekazania pieniędzy na zakup sprzętu między innymi na rzecz profilaktyki społecznej.