Relacje z debat

Debata społeczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi

9 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi przy ul Czernika 1/3 odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendanta VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali mieszkańcy osiedla Łódź-Widzew, rodzice i pedagodzy dzieci uczęszczających do ZSO nr 8, przedstawiciele Straży Miejskiej w Łodzi, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz pracownicy MOPS w Łodzi.

Tematem przewodnim była idea "Komunikacją podstawą bezpieczeństwa". Debatę rozpoczął pełniący obowiązki Kierownika III Rewiru Dzielnicowych KP VI KMP w Łodzi asp Paweł Łyszkowski, który zaprezentował analizę przestępczości na przedmiotowym terenie Komisariatu VI w Łodzi. W trakcie spotkania asp Paweł Łyszkowski przedstawił dzielnicowych obecnych na debacie, którzy omówili charakterystykę swoich rejonów służbowych. W trakcie debaty zaprezentowano funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz omówiono jej założenia i cele. Ponadto przedstawiono aplikację Moja Komenda i omówiono program Dzielnicowy Bliżej Nas, który ma na celu ułatwienie kontaktu mieszkańców z dzielnicowymi i poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla. Uczestnicy debaty czynnie brali w niej udział, zadając liczne pytania dotyczące omawianych problemów. Mieszkańcy zgłosili klika nurtujących ich problemów, w tym dot.: zakłóceń ciszy nocnej i parkowaniu w miejscach nie wyznaczonych.

Funkcjonariusze VI Komisariatu KMP w Łodzi pragną złożyć serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, za pomoc w zorganizowaniu debaty.