Relacje z debat

Dzielnicowi z III Komisariatu podczas cyklicznych konsultacji

W dniu 15/04/2018 roku dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych I Wydziału Prewencji III Komisariatu Policji KMP w Łodzi przeprowadzili konsultacje społeczne w ROD Pigwa mieszczącym się w Łodzi przy ul. Popiełuszki 38; ROD Azalia mieszczącym się w Łodzi przy ul. Popiełuszki 12 oraz w miejscu zamieszkania obywateli Ukrainy przebywających na terenie podległym komisariatowi.

W dniu 15.04.2018 roku dzielnicowi  Rewiru Dzielnicowych I  Wydziału Prewencji III Komisariatu Policji KMP w Łodzi asp.szt. Jacek Siemczuk, st.sierż. Marcin Podsiedlik, st.sierż Jarosław Stefański przeprowadzili konsultacje społeczne w ROD Pigwa mieszczącym się w Łodzi przy ul: Popiełuszki 38, gdzie odbyło sie walne zebranie członków działek.

W spotkaniu udział wzięli działkowcy oraz Zarząd ROD Pigwa, łącznie 47 osób. Tematyką spotkania były aktualne problemy działkowców oraz bezpieczeństwo na terenie ogródków dotyczące głównie kardzieży z włamaniem do altan. W związku z powyższym omówiono sposoby zabezpieczania altan przed kradzieżami z włamaniem i niszczeniem mienia. Poruszono również problematykę oszustw dokonywanych tzw: "metodą na wnuczka", którą padają osoby starsze i omówiono sposoby zapobiegania takim zdarzeniom. W trakcie spotkania przybliżono również uczestnikom, sposoby współpracy Policji ze społeczeństwem poprzez portal internetowy - Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikację Twój Dzielnicowy, a także program Dzielnicowy Bliżej Nas i przedsatwiono idę programów Bezpieczny Rowerzysta i Pieszy.

 

W dniu 15.04.2018 roku dzielnicowi Rewiru DzielnicowychI Wydziału Prewencji III Komisariatu Policji KMP w Łodzi asp.szt. Jacek Siemczuk, st.sierż. Marcin Podsiedlik, st.sierż Jarosław Stefański przeprowadzili także konsultacje społeczne w ROD Azalia mieszczącym się w Łodzi przy ul: Popiełuszki 12, gdzie odbyło sie walne zebranie członków działek.

W spotkaniu udział wzięli działkowcy oraz Zarząd ROD Pigwa, łącznie 62 osoby. Tematyką spotkania były aktualne problemy działkowców oraz bezpieczeństwo na terenie ogródków dotyczące głównie kardzieży z włamaniem do altan. W związku z powyższym omówiono sposoby zabezpieczania altan przed kradzieżami z włamaniem i niszczeniem mienia. Poruszono również problematykę oszustw dokonywanych tzw: "metodą na wnuczka", którą padają osoby starsze i omówiono sposoby zapobiegania takim zdarzeniom. W trakcie spotkania przybliżono również uczestnikom, sposoby współpracy Policji ze społeczeństwem poprzez portal internetowy - Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikację Twój Dzielnicowy, a także program Dzielnicowy Bliżej Nas i przedsatwiono idę programów Bezpieczny Rowerzysta i Pieszy.

 

W dniu 15.04.2018 roku dzielnicowi Rewiru DzielnicowychI Wydziału Prewencji III Komisariatu Policji KMP w Łodzi asp.szt. Jacek Siemczuk, st.sierż. Marcin Podsiedlik, st.sierż Jarosław Stefański przeprowadzili konsultacje społeczne w miejscu zamieszkania obywateli Ukrainy przebywających na terenie podległym komisariatowi.

W spotkaniu udział wzięło łącznie 17 osób. Tematyką spotkania były aktualne problemy mniejsześci narodowej na terenie Polski, ich aklimatyzacja w obcym kraju, problemy z przystosowaniem się do nowych warunków życia. Przeprowadzono także rozmowę na teamt problematyki wynikajacej z handlu ludźmi i ich wyzyskiem przez pracodawców. W trakcie spotkania omawiano również sytuacje dot. przemocy w rodzinie, zażywania narkotyków i dopalczy oraz  przybliżono również uczestnikom, sposoby współpracy Policji ze społeczeństwem poprzez portal internetowy - Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikację Twój Dzielnicowy, a także program Dzielnicowy Bliżej Nas i przedstawiono idę programów Bezpieczny Rowerzysta i Pieszy.