Relacje z debat

Spotkanie z działkowcami oraz mieszkańcami osiedla Dąbrowa

29 kwietnia 2018 roku na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi przy ul. Nurta Kaszyńskiego 2 przeprowadzona została debata z udziałem działkowców oraz mieszkańców z osiedla Dąbrowa.

Debatę prowadził z-ca Komendanta Komisariatu VIII KMP w Łodzi kom. Robert Ludwikowski ,Kierownik I Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Piotr Prośniak wraz z dzielnicowym z podległego terenu sierż Tomaszem Kurmis-Sawickim. Podczas spotkania przedstawiono sposoby które mogą pozwolić na ograniczenie takich zagrożeń jak: kradzież z włamaniem do altanek oraz dewastacja mienia. Ponadto omówiono bieżące zagrożenia oraz podjęte działania prewencyjne na podległym terenie. Wśród uczestników których było ok 100 osób, promowano aplikację „Moja Komenda”, „KMZB” oraz programy „Dzielnicowy Bliżej Nas” „Moja Komenda”, „Kręci Mnie Bezpieczeństwo ”. Przeprowadzono szereg rozmów na temat służby w policji, udzielono niezbędnych porad i wskazówek. Osoby starsze zostały uczulone na zagrożenia związane z oszustwami na tzw. legendę. Celem spotkania było poznanie problemów mieszkańców w zakresie prowadzonej profilaktyki społecznej.