Aktualności

WOJEWÓDZKI FINAŁ POLICYJNEJ AKADEMII BEZPIECZEŃSTWA ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 17 października 2017 roku odbył się wojewódzki finał XII edycji Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. W konkursie zwyciężyli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Michowicach pow. skierniewicki.

17 października 2017 roku w hali MOSIR przy ul. Małachowskiego 5/7/9 odbył się etap miejski XII edycji Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. Do rywalizacji przystąpiły 22 drużyny – laureaci etapów powiatowych Konkursu. Drużyny składały się z uczniów klas drugich szkół podstawowych - chłopca i dziewczynki. Łódź reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 64.

Pierwsza część Konkursu polegała na pokonaniu przez dzieci - na czas - specjalnie przygotowanego toru przeszkód. W drugiej części konkursu wszystkie drużyny rozwiązywały test wiedzy o bezpieczeństwie składający się z 15 pytań. 

Laureatem Konkursu zostali uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową w Michowicach pow. skierniewicki.

Podczas sportowych zmagań przeprowadzony został także konkurs na najlepiej kibicującą drużynę z poszanowaniem zasady fair play. Jury oceniało przygotowane transparenty i hasła, stroje, przyśpiewki i rymowanki oraz zaangażowanie w kibicowanie wszystkim uczestnikom konkurencji. Najlepiej kibicującą drużyną okazali się być uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym pow. opoczyński.

Rywalizacji wszystkich drużyn, zarówno biorących udział w zmaganiach sportowych, jak również drużyn kibicujących, towarzyszyły ogromne emocje oraz dobra zabawa.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!