Dyrektorzy łódzkich szkół debatowali o terroryzmie - Aktualności - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Aktualności

Dyrektorzy łódzkich szkół debatowali o terroryzmie

Łódzcy policjanci, strażacy i ratownicy medyczni podzielili się z dyrektorami szkół i ośrodków kultury praktyczną wiedzą o możliwościach ograniczania skutków aktów terrorystycznych. Grudniowe warsztaty stanowią część szerszego projektu "Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności – TERRORYZM".

Ograniczenie skutków aktów terrorystycznych oraz możliwości skutecznego im zapobiegania były tematem eksperckiego szkolenia dla dyrektorów łódzkich szkół i ośrodków kultury. Najaktualniejszą wiedzę, opartą o analizy aktów terrorystycznych, w dniu 5 grudnia 2017 roku w auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przekazali uczestnikom kilkudziesięciu warsztatów: kom. Katarzyna Szczęsna z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, nadkom. Krzysztof Jarmusz – Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Łodzi i podkom. Przemysław Fencki – policjant tego pododdziału, st. kpt. Jacek Jakson z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz mgr Michał Wójcik i mgr Adam Stępka z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Warsztaty stanowią część projektu profilaktycznego "Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności", w ramach którego 18 października br. w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona terrozymowi.

Przybliżając zasady postępowania służb ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożenia aktem terrorystycznym prowadzący szkolenie wywołali ożywioną dyskusję nad aktualnym stanem przygotowania placówek oświatowych i kulturalnych do działania w sytuacji wystąpienia zagrożenia terrorystycznego. Padły również propozycje zmian oragnizacyjnych i prawnych. Wszystkie postulaty zostaną przekazane właściwym organom.

Organizatorzy projektu: Komenda Miejska Policji w Łodzi, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk i Akademia Profilaktyki SAN zapraszają na kolejną edycję nieodpłatnych i certyfikowanych warsztatów w dniu 17 stycznia 2018 roku zarządców galerii handlowych, kadrę kierowniczą banków, firm ochrony i oragnizatorów imprez masowych. Zainteresowani mogą wysłać zgłoszenie na adres: wspolpraca@spoleczna.pl.

Patronami honorowymi projektu są: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Adrzej Łapiński oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

 

 

 • warsztaty dotyczące terroryzmu
 • warsztaty dotyczące terroryzmu
 • warsztaty dotyczące terroryzmu
 • warsztaty dotyczące terroryzmu
 • warsztaty dotyczące terroryzmu
 • warsztaty dotyczące terroryzmu
 • warsztaty dotyczące terroryzmu
 • warsztaty dotyczące terroryzmu
 • warsztaty dotyczące terroryzmu
 • warsztaty dotyczące terroryzmu
 • warsztaty dotyczące terroryzmu
 • warsztaty dotyczące terroryzmu
 • warsztaty dotyczące terroryzmu