Warsztaty z nauczycielami w Sądzie Okręgowym - Aktualności - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Aktualności

Warsztaty z nauczycielami w Sądzie Okręgowym

W dniu 13 grudnia 2017 rokufunkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przeprowadzili dla łódzkich nauczycieli warsztaty nt. prawa karnego i zapobiegania narkoamii.

W dniu 13 grudnia 2017 roku niemal 50 nauczycieli wzięło udział w warsztatach poświęconych prawu karnemu i zapobieganiu narkomanii, które odbyły się w Sądzie Okręgowym w Łodzi przy współudziale Wydziału Prewencji KMP w Łodzi. To pierwsze z cyklu spotkań organizowanych we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W warsztatach zatytułowanych „Prawo w szkole czyli rola i zadania nauczycieli wobec zagrożenia przestępczością i demoralizacją” wzięli udział nauczyciele z łódzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych. 

Pierwszą część warsztatów poprowadził SSO Grzegorz Gała z V Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Łodzi. Omówił ustawy regulujące działalność szkoły i status nauczycieli – Prawo oświatowe i Kartę Nauczyciela, potem przybliżył problematykę związaną z prawem karnym (m.in. odpowiedzialność karna nieletnich, przestępstwa, do których może dochodzić w szkole i sposób reagowania na nie).

Drugą część warsztatów poprowadził mł. asp. Jakub Wilczek z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Korzystając z zawartości tzw. walizki dydaktycznej wyjaśnił uczestnikom, jak rozpoznawać  poszczególne substancje odurzające, psychotropowe oraz środki zastępcze; jakie mogą być objawy po zażyciu narkotyków oraz skutki ich używania. Pokazał też, jakie przedmioty mogą służyć do zażywania i przechowywania niedozwolonych substancji. 

W ostatniej części warsztatów funkcjonariusz Wydziału Prewencji KMP w Łodzi udzielił odpowiedzi na pytania nauczycieli, dotyczące sposobu postępowania z uczniem w sytuacji ujawnienia przy nim substancji odurzającej, psychotropowej czy środka zastępczego.

 

 

 

  • warsztaty w Sądzie Okręgowym
  • warsztaty w Sądzie Okręgowym
  • warsztaty w Sądzie Okręgowym
  • warsztaty w Sądzie Okręgowym
  • warsztaty w Sądzie Okręgowym