SPOTKANIA FUNKCJONARIUSZY Z PÓŁKOLONISTAMI - Aktualności - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Aktualności

SPOTKANIA FUNKCJONARIUSZY Z PÓŁKOLONISTAMI

Kontynuując działania „Bezpieczne Ferie 2018” oraz w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo...na stoku” policjanci odbyli kolejne spotkania z dziećmi uczęszczającymi na półkolonie zimowe.

W dniu 30 stycznia br. funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Łodzi uczestniczyli w spotkaniu z półkolonistami w Planetarium (Filia nr 3 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1), a także gościli w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 70 oraz Szkoły Podstawowej nr 19.

W trakcie spotkań policjanci  zapoznali dzieci z Dekalogiem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), omówili zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i korzystania ze stoków, a także zapoznali z prawidłowym sposobem zachowania w przypadku zgubienia się, kontaktu z osobą obcą oraz w kontakcie z agresywnym zwierzęciem. Policjanci przestrzegali także przed zabawami na zamarzniętych lodowiskach. Szczególną uwagę uczestników spotkania zwrócili na zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

W trakcie spotkania funkcjonariusze zachęcali dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Stok nie jest dla bałwanów!”.

Ponadto dzieci goszczące w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi miały okazję przyjrzeć się pracy policjantów oraz zapoznać się z działaniem  stanowiska kierowania KMP w Łodzi.