Aktualności

Kolejne spotkania funkcjonariuszy z uczestnikami półkolonii

Po raz kolejny policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi spotkali się z uczestnikami półkolonii zimowych w ramach akcji pn. „Bezpieczne ferie 2018” oraz kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo...na stoku”

W dniu 8 lutego br. funkcjonariusze przeprowadzili spotkania profilaktyczno – edukacyjne z uczestnikami półkolonii zimowych w Centrum Zajęć Pozaszkolnych „Szkoły Alfa i Omega” i SOSW nr 3 „Jordanówka” oraz gościli w siedzibie Komendy Miejksiej Policji w Łodzi półkolonistów z SP nr 55  w Łodzi.

Podczas spotkań policjanci zapoznali dzieci z Dekalogiem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) i przypomnieli zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także omówili zasady bezpieczeństwa w trakcie zabawy na śniegu i lodowisku. Funkcjonariusze zwrócili również uwagę uczestników spotkania na cyberzagrożenia i przedstawili prawidłowe sposoby zachowania w przypadku zgubienia się, kontaktu z osobą obcą i agresywnym zwierzęciem. Półkoloniści, którzy odwiedzili KMP w Łodzi dodatkowo mieli okazję przyjrzeć się z bliska pracy policjantów, a  także obejrzeć stanowisko kierowania KMP w Łodzi.