SPOTKANIE Z PÓŁKOLONISTAMI W SP 202 - Aktualności - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Aktualności

SPOTKANIE Z PÓŁKOLONISTAMI W SP 202

W dniu 9 lutego 2018 roku funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przeprowadzili spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z dziećmi uczęszczającymi na półkolonie zimowe do SP 202 w Łodzi.

W trakcie spotkania policjanci omówili zasady bezpieczeństwa w trakcie zabawy na śniegu i lodowisku oraz przedstawili prawidłowe sposoby zachowania w przypadku zgubienia się, kontaktu z osobą obcą i agresywnym zwierzęciem. Funkcjonariusze poruszyli również temat cyberzagrożeń i zwrócili uwagę uczestników spotkania na zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Spotkaniem w SP nr 202 funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Łodzi zakończyli dwutygodniowe działania pn. „Bezpieczne ferie 2018”, które rozpoczęły się w dniu 26 stycznia 2018 roku.

Organizatorom półkolonii zimowych serdecznie dziękujemy za podjętą współpracę i umożliwienie spotkania z dziećmi, natomiast wszystkim półkoloniom życzymy bezpiecznego powrotu do szkoły

- Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Łodzi