Kampania profilaktyczna "Bezpieczn@ więź!" podsumowana - Aktualności - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Aktualności

Kampania profilaktyczna "Bezpieczn@ więź!" podsumowana

Zakończyła się łódzka kampania przeciw cyberzagrożeniom "Bezpieczn@ więź!". Działania profilaktyczne prowadzili łódzcy policjanci wraz ze studentami z Koła naukowego profilaktyki społecznej i resocjalizacji Społecznej Akademii Nauk, specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi oraz po raz pierwszy – w ramach koncepcji profilaktyki rówieśniczej - licealistami z klas mundurowych XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

W warsztatach prowadzonych, w ramach trwającej blisko siedem tygodni kampanii, studenci, policjanci i licealiści z profilaktycznymi treściami dotarli do blisko 2150 uczniów ze 113 klas w 26 łódzkich szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i kilkuset rodziców.

Przygotowani przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz ekspertów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi wolontariusze - żacy kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną oraz uczniowie szkoły mundurowej, prowadząc w dwuosobowych zespołach warsztaty dla swych niewiele młodszych koleżanek i kolegów uczulali rówieśników na zagrożenia w sieci Internet i podpowiadali, jak postąpić w przypadku cyberprzemocy. Uczestniczacy w zajęciach policjanci przybliżali natomiast konsekwencje prawne grożące internautom łamiącym obowiązujące normy.

Projekt rozpoczęty 6 lutego 2018 roku, w Dzień Bezpiecznego Internetu, został zakończony 23 marca br.

Organizatorzy kampanii "Bezpieczn@ więź" przeprowadzili także w jej ramach konkurs dla młodzieży na list do młodszego przyjaciela, instruujący jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Autorzy prac konkursowych otrzymali z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp.Pawła Karolaka i Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humansitycznych Społecznej Akademii Nauk prof. dr hab. Grzegorza Ignatowskiego podziękowania i nagrody książkowe, a laureaci także atrakcyjne akcesoria komputerowe ufundowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi i Społeczną Akademię Nauk.

W ostatnim dniu projektu organizatorzy przeprowadzili ponadto nieodpłatne certyfikowane seminarium metodyczne dla nauczycieli, wychowawców, pracowników służb socjalnych i zainteresowanych rodziców. Prelekcje eksperckie wygłosili: prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski, dr n. med. Joanna Sułkowska, dr n. med. Ireneusz Jurczak, mgr Dariusz Nowak oraz kom. mgr Tomasz Kulaziński.

Kampanię patronatami honorowymi objęli: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski.