Dzień Przedsiębiorczości w łódzkiej komendzie - Aktualności - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Aktualności

Dzień Przedsiębiorczości w łódzkiej komendzie

Blisko stu uczniów z klas mundurowych w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi 28 marca 2018 roku odwiedziło Komendę Miejską Policji, by lepiej poznać zawód policjanta. Wizyta studyjna odbyła się w ramach dorocznego Dnia Przedsiębiorczości.

Łódzcy policjanci, podobnie jak w latach poprzednich, otworzyli przed łódzkimi licealistami podwoje swej komendy, by w ramach dorocznej edycji Dnia Przedsiębiorczości - przypadającej w tym roku na 23 marca - umożliwić młodym ludziom bliższe poznanie trudów policyjnej służby, przybliżyć wymogi stawiane kandydatom, zapoznać ze strukturą i kulturą organizacyjną jednostek policji. Licealiści oprócz możliwości nieskrępowanych rozmów z policjantami z różnych pionów Komendy Miejskiej Policji w Łodzi mieli okazję zwiedzenia Miejskiego Stanowiska Kierowania, wspólnych z technikiem kryminalistyki czynności zabezpieczania śladów kryminalistycznych, zapoznania się z bronią pozostającą na wyposażeniu polskiej policji. Zainteresowani mogli także uczestniczyć w ćwiczeniach taktyk i technik interwencji policyjnych. Wizytujący komendę młodzi łodzianie spotkali się też z przewodnikami psów służbowych i obejrzeli pokaz tresury policyjnych czworonogów. Z zainteresowaniem wysłuchali informacji o zasadach doboru do policyjnej służby. Wielu z blisko stu licealistów odwiedzających łódzką komendę deklarowało, że po ukończeniu edukacji podejmą staranie o przystąpienie do służby w policyjnej formacji. Profesjonalizm i zaangażowanie łódzkich policjantów w przygotowanie minionych edycji Dnia Przedsiębiorczości dostrzegł w bieżącym roku Komitet Honorowy programu, przyznając Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi zaszczytny tytuł Najaktywniejszej Instytucji.