Aktualności

SPOTKANIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RADOGOSZCZ-ZACHÓD”

W dniu 22 maja 2018r na terenie V Komisariatu KMP w Łodzi w przy ul. 11-go Listopada 38 w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz- Zachód odbyło się kolejne comiesięczne spotkanie Kierowników Rewirów Dzielnicowych podsumowujące pracę dzielnicowych w ramach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Inicjatorem wyboru miejsca na to przedsięwzięcie była sierż. Klaudai Bejm-Gałązka, która jest dzielnicową z tego rejonu.

Spotkanie prowadził Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP  w  Łodzi asp. Tomasz Kotarski.

Kierownicy Rewirów Dzielnicowych poszczególnych komisariatów po raz kolejny mogli wymienić się doświadczeniami w aspekcie realizacji programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”. W trakcie spotkania podsumowano działalność dzielnicowych i ich efektywność
w  służbie łodzian. Zwrócono również uwagę na tematykę dotyczącej prawidłowo prowadzonej dokumentacji przez Kierowników Rewirów Dzielnicowych w ramach sprawowanego nadzoru. Przypomniano zasady Konkursu „Dzielnicowy Roku 2018”, do którego oprócz dzielnicowych startują w tym roku wszyscy Kierownicy Rewirów Dzielnicowych.Ponadto omówiono przebieg konkursu na Najlepszy plan Działania Priorytetowego i wskazano jego laureatów, którzy będą reprezentować w dalszym etapie Komendę Miejską Policji w Łodzi.

Pliki do pobrania

  • 141.09 KB