Miejsca postoju MPKTD - Mobilny Punkt Konsultacyjny - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Mobilny Punkt Konsultacyjny

Miejsca postoju MPKTD

 

MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY - "TWÓJ DZIELNICOWY"

Drodzy mieszkańcy,

łódzcy policjanci spełniając oczekiwania społeczne uruchomili na terenie miasta Łodzi Mobilny Punkt Konsultacyjny „Twój Dzielnicowy”. Zamysłem funkcjonariuszy było ułatwienie  mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z dzielnicowym, uzyskanie cennych opinii dotyczących  stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i jego okolicy oraz zebranie propozycji mogących przyczynić się do podwyższenia społecznego poczucia bezpieczeństwa.

Postój i trasy Mobilnego Punktu Konsultacyjnego zostały wyznaczone przede wszystkim na podstawie wniosków zgłoszonych przez społeczność lokalną podczas konsultacji/debat społecznych. Adresy tych miejsc są dostępne w załącznikach poniżej

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy dzielnicowi posiadają służbowe telefony komórkowe, a ich numery zostały podane na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Z dzielnicowym można także nawiązać kontakt korzystając z aplikacji Moja Komenda.
  

Wykaz miejsc postoju

 

1 marca
2020r.
2 marca
2020r.
3 marca
2020r.
4 marca
2020r.
5 marca
2020r.

ODWOŁANY

Komisariat II
godz. 8:00-16.00

 • ul. Odolanowska 46,
 • ul. Rojna 1-5

Komisariat VI
godz. 7:00-15:00

 • ul. Sacharowa 6/8 i 10/12,
 • ul. Wojewódzkiego 28

Komisariat III
godz. 8:00-16:00

 • ul. Maratońska 25b
 • ul. Kusocińskiego

Komisariat IV
godz. 13:00-216.00

 • pl. Barlickiego;
 • ul. Pogonowskiego 43
6 marca
2020r.
7 marca
2020r.
8 marca
2020r.
9 marca
2020r.
10 marca
2020r.

Komisariat V
godz. 13:00-21:00

 • ul. Biedronkowa – parkingi przyblokowe;
 • Teren przyległy do sklepu przy ul. 11 Listopada 38

Komisariat VI
godz. 6:00-14:00

 • ul. Mandarynkowa,
 • ul. Oliwkowa,
 • ul. Piłsudskiego 112

Komisariat VII
godz. 13:00-21:00

 • ul. Flatta / Przyszkole; ul. Krośnieńska 18;
 • ul. Łaskowice / Nad Dobrzynką;
 • Park Osiedlowy ul. Łaskowice

Komisariat VIII
godz. 9:00-17:00

 • ul.Felińskiego przy ul.Gojawiczyńskiej;
 • ul. Broniewskiego 38/40

Komisariat I
godz. 8:00-16:00

 • ul. Jaracza 20;
 • ul. Wschodnia 49;
 • ul. Legionów 18;
 • ul. Gdańska 20
11 marca
2020r.
12 marca
2020r.
13 marca
2020r.
14 marca
2020r.
15 marca
2020r.

Komisariat II
godz. 8:00-16:00

 • ul. Swojska/Zbąszyńska,
 • ul. Rojna 58

Komisariat VI
godz. 8:00-16:00

 • ul. Przybyszewskiego 94;
 • ul. Lodowa 52

ODWOŁANY

ODWOŁANY

ODWOŁANY

16 marca
2020r.
17 marca
2020r.
18 marca
2020r.
19 marca
2020r.
20 marca
2020r.

Komisariat VI
godz. 13:00-21:00

 • ul. Fabryczna 17,
 • ul. Nawrot/Targowa,
 • ul. Wysoka /Tuwima

Komisariat VII
godz. 8:00-16:00

 • ul. Rudzka 8;
 • ul. Rzgowska 281/289;
 • ul. Kurczaki 12

Komisariat VIII
godz. 9:00-17:00

 • ul. Piotrkowska 317;
 • ul. Kilińskiego 223

Komisariat I
godz. 13:00-21:00

 • ul. Tymienieckiego 14/16,
 • ul. Jaracza 7,
 • ul. Wschodnia 62,
 • al. PCK

Komisariat II
godz. 8:00-16:00

 • Park Żeromskiego,
 • Plac Piastowski
21 marca
2020r.
22 marca
2020r.
23 marca
2020r.
24 marca
2020r.
25 marca
2020r.

Komisariat VI
godz 7:00-15:00

 • Park na Janowie,
 • ul. Sacharowa 67

Komisariat III
godz. 8:00-16:00

 • ul. Pienista 120 teren zielony;
 • ul.  Retkińska 127 park przy Kościele

Komisariat IV
godz. 8:00-16:00

 • ul. Lipowa 47;
 • ul. Włókniarzy 234

Komisariat V
godz. 13:00-21:00

 • Park Mickiewicza ul.Zgierska;
 • Teren przyległy do sklepu
  ul. Warszawska 56a

Komisariat VI
godz. 8:00-16:00

 • ul. Czechosłowacka/Edwarda,
 • ul. Chałubińśkiego 22
26 marca
2020r.
27 marca
2020r.
28 marca
2020r.
29 marca
2020r.
30 marca
2020r.

Komisariat VII
godz. 8:00-16:00

 • ul. Zaolziańska / Bartoszewskiego;
 • ul. Będzińska 1A;
 • ul. Paderewskiego 47;
 • ul. Karpacka / Chocimska

Komisariat VIII
godz. 9:00-17:00

 • ul.Anczyca 12;  ul.Kossaka 12

Komisariat I
godz. 7:00-15:00

 • ul. Rewolucji 1905r. 45;
 • ul.  Pomorska 115;
 • ul. Solna 10;
 • ul. Wschodnia/Rewolucji 1905r.

Komisariat II
godz. 6:00-14:00

 • ul. Rydzowa 13;

 • ul.  Sokołowska

Komisariat VI
godz. 8:00-16:00

 • ul. Wilcza 4;
 • ul. Ruska 11
 
31 marca
2020r.
 
 

Komisariat III
godz. 13:00-21:00

 • skwer ul. Barona Smukłego/Jarzynowa;
 • plac zabaw ul. Kusocińskiego 72