Miejsca postoju MPKTD - Mobilny Punkt Konsultacyjny - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Mobilny Punkt Konsultacyjny

Miejsca postoju MPKTD

MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY - "TWÓJ DZIELNICOWY"

Drodzy mieszkańcy,

łódzcy policjanci spełniając oczekiwania społeczne uruchomili na terenie miasta Łodzi Mobilny Punkt Konsultacyjny „Twój Dzielnicowy”. Zamysłem funkcjonariuszy było ułatwienie  mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z dzielnicowym, uzyskanie cennych opinii dotyczących  stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i jego okolicy oraz zebranie propozycji mogących przyczynić się do podwyższenia społecznego poczucia bezpieczeństwa.

Postój i trasy Mobilnego Punktu Konsultacyjnego zostały wyznaczone przede wszystkim na podstawie wniosków zgłoszonych przez społeczność lokalną podczas konsultacji/debat społecznych. Adresy tych miejsc są dostępne w załącznikach poniżej

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy dzielnicowi posiadają służbowe telefony komórkowe, a ich numery zostały podane na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Z dzielnicowym można także nawiązać kontakt korzystając z aplikacji Moja Komenda.
  

Wykaz miejsc postoju

 

1 września
2018r.
2 września
2018r.
3 września
2018r.
4 września
2018r.
5 września
2018r.

Komisariat VIII
godz. 9:00-17:00

 • Ul. Piotrkowska 317,
 • Ul.Grabowa,
 • Ul.Poznańska/Kilińskiego

Komisariat III
godz. 8:00-16:00

 • Al. Bandurskiego 49,
 • Ul. Wioślarska 8

Komisariat II
godz. 13:00-21:00

 • Ul. Karskiego 5,
 • Ul. Gandhiego 14,
 • Ul. Lutomierska 142.

Komisariat VI
godz. 8:00-16.00

 • Ul. Jagiellonki 4,
 • Ul. Wojewódzkiego 20

Komisariat III
godz. 06:00-14.00

 • Ul. Florecistów 5
 • Ul. Kusocińskiego 100
6 września
2018r.
7 września
2018r.
8 września
2018r.
9 września
2018r.
10 września
2018r.

Komisariat IV
godz. 13:00-21:00

 • Ul. Włókniarzy 232,
 • Ul. Łaska 1/3.

Komisariat V
godz. 13:00-21:00

 • ul. Liściasta 2,
 • Ul. Liściasta 56,
 • Ul. 11-go Listopada (krańcówka MPK),

Komisariat VI
godz. 13:00-21:00

 • ul. Jugosłowiańska1,
 • Ul. Górska 12.

Komisariat VII
godz. 13:00-21:00

 • Port Łódź,
 • Ul. Dubois 37,
 • Ul. Rzgowska 211,
 • Ul. Białostocka 7A

Komisariat VIII
godz. 9:00-17:00

 • Ul. Zbaraska 17,
 • Ul. Felińskiego 16,
 • Ul. Makuszyńskiego 3.
11 września
2018r.
12 września
2018r.
13 września
2018r.
14 września
2018r.
15 września
2018r.

Komisariat I
godz. 8:00-16:00

 • Ul. Kilińskiego 10,
 • Ul. Rewolucji 42,
 • Ul. Nowomiejska 5,
 • Ul. Zachodnia 55A.

Komisariat II
godz. 08:00-16:00

 • ul. Zgierska 24/26,
 • Ul. Zachodnia 10,

Komisariat VI
godz. 08:00-16:00

 • Ul. Piłsudskiego 67,
 • SP. Nr 29,
 • Ul. Częstochowska 1,
 • Ul. SP. Nr 114,
 • ul. Milionowa 64 oraz Ul. Przędzalniana 70

Komisariat I
godz. 08:00-16:00

 • Pasaż Abramowskiego
 • Ul. Abramowskiego 15,
 • Ul. Struga 8/10,
 • Pasaż Rubinsteina.

Komisariat IV
godz. 08:00-16:00

 • Ul. Zana 3,
 • Ul. Górna 29/31,
 • Ul. Długosza 26.
16 września
2018r.
17 września
2018r.
18 września
2018r.
19 września
2018r.
20 września
2018r.

Komisariat V
godz. 08:00-16:00

 • Ul. W. Polskiego 18,
 • Ul. Łagiewnicka 55 – Lidl.

Komisariat VI
godz. 08:00-16:00

 • ul. Morcinka 6,
 • Ul. Tatrzańska 42.

Komisariat VII
godz. 08:00-16:00

 • Stawy Stefańskiego ul. Patriotyczna,
 • Ul. Kolumny nad Stawem Jana.

Komisariat VIII
godz. 09:00-17:00

 • Ul. Obywatelska 69,
 • Ul. Obywatelska/Piasta.

Komisariat I
godz. 8:00-16:00

 • Pasaż Abramowskiego,
 • Ul. Sienkiewicza 98,
 • Ul. Tymienieckiego 12,
 • Ul. Piotrkowska 277.
21 września
2018r.
22 września
2018r.
23 września
2018r.
24 września
2018r.
25 września
2018r.

Komisariat II
godz. 7:00-13:00

 • ul. Żubardzka 26,
 • Ul. Rojna 25,
 • Ul. Rydzowa 22.

Komisariat VI
godz. 8:00-16:00

 • Ul. Bartoka 47a,
 • Ul. Sacharowa 67.

Komisariat III
godz. 08:00-16:00

 • Al. Wyszyńskiego 65,
 • Ul. Maratońska 95.

Komisariat IV
godz. 08:00-16:00

 • PAl. Mickiewicza 7,
 • Ul. 6 Sierpnia 56.

Komisariat V
godz. 13:00-21:00

 • Ul. Świtezianki - krańcówka MPK,
 • Al. Zakochanych,
 • Ul. Syrenki 19A,
 • pl. Słoneczny,
 • ul.Pstrągowa/ul. Nastrojowa
26 września
2018r.
27 września
2018r.
28 września
2018r.
29 września
2018r.
30 września
2018r.

Komisariat VI
godz. 8:00-16:00

 • Ul. Teodora 4,
 • Ul. Czechosłowacka 5.

Komisariat VII
godz. 8:00-16:00

 • Ul. Ciołkowskiego 3,
 • Ul. Będzińska 1A,
 • Ul. Bartoszewskiego / Zaolziańska.

Komisariat VIII
godz. 9:00-17:00

 • Ul. Bielska/Przyjacielska,
 • Ul. Dąbrowskiego 48,
 • Ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 1.

Komisariat I
godz. 8:00-16:00

 • ul.Kopcińskiego 31C,
 • Ul. Narutowicza 137,
 • Al. Palki 5,
 • Ul. Matejki 6.

Komisariat II
godz. 08:00-16:00

 • ul.Zgierska 104a,
 • Ul. Pojezierska 2/6,
 • Ul. Tokarska 2.