Statystyki

Statystyki dotyczące czynów karalnych popełnionych przez nieletnich

Czyny karalne popełnione przez nieletnich sprawców w latach 2010-2015 na terenie Polski:

Czyny karalne popełnione przez nieletnich sprawców w latach 2010-2015 na terenie Łodzi:

W 2015 r. na terenie całego kraju policjanci ujawnili 12 904 nieletnich sprawców czynów karalnych (w tym w Łodzi 330), którym udowodniono popełnienie 28 875 czynów karalnych (w tym w Łodzi 1088).

 

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze w latach 2010-2015 na terenie Polski:

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze w latach 2010-2015 na terenie Łodzi:

W 2015 r. na terenie całego kraju, nieletni popełnili 2390 czynów karalnych w kategorii: przestępstwa rozbójnicze, w tym w Łodzi 113.

 

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: kradzież cudzej rzeczy w latach 2010-2015 na terenie Polski:

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: kradzież cudzej rzeczy w latach 2010-2015 na terenie Łodzi:

W 2015 r. na terenie całego kraju, nieletni popełnili 3 814 czynów karalnych w kategorii: kradzież cudzej rzeczy, w tym w Łodzi 152.

 

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: kradzież z włamaniem w latach 2010-2015 na terenie Polski:

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: kradzież z włamaniem w latach 2010-2015 na terenie Łodzi:

W 2015 r. na terenie całego kraju, nieletni popełnili 3239 czynów karalnych w kategorii: kradzież z włamaniem, w tym w Łodzi 58.

 

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: uszkodzenie mienia w latach 2010-2015 na terenie Polski:

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: uszkodzenie mienia w latach 2010-2015 na terenie Łodzi:

W 2015 r. na terenie całego kraju, nieletni popełnili 1276 czynów karalnych w kategorii: uszkodzenia mienia, w tym w Łodzi 37.

 

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: udział w bójce lub pobicie w latach 2010-2015 na terenie Polski:

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: udział w bójce lub pobicie w latach 2010-2015 na terenie Łodzi:

W 2015 r. na terenie całego kraju, nieletni popełnili 818 czynów karalnych w kategorii: udział w bójce lub pobicie, w tym w Łodzi 48.

 

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: przestępstwa narkotykowe w latach 2010-2015 na terenie Polski:

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: przestępstwa narkotykowe w latach 2010-2015 na terenie Łodzi:

W 2015 r. na terenie całego kraju, nieletni popełnili 8 363 czynów karalnych w kategorii - przestępstwa narkotykowe, w tym w Łodzi 477.

 

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: zabójstwo w latach 2010-2015 na terenie Polski:

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w kategorii: zabójstwo w latach 2010-2015 na terenie Łodzi:

W 2015 r. na terenie całego kraju, nieletni popełnili 4 czyny karalne w kategorii: zabójstwo, w tym w Łodzi 0.