BEZPIECZNE FERIE 2018 - Dzieci i młodzież - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Dzieci i młodzież

BEZPIECZNE FERIE 2018

W dniu 29 stycznia uczniowie łódzkich szkół rozpoczną ferie zimowe, które trwać będą do 9 lutego. Jest to czas zabawy i wypoczynku zarówno dla osób dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci. Abyśmy mogli się cieszyć z zimowego wypoczynku należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Przypomnij dziecku, aby:

 • nie otwierało drzwi nieznajomym oraz nie przyjmowało od nich słodyczy ani innych przedmiotów,
 • nie zjeżdżało na sankach w pobliżu jezdni,
 • podczas zjeżdżania na sankach  zachowało bezpieczną odległość od innych uczestników zabawy,
 • nie doczepiało sanek do samochodu,
 • rzucając się śniegiem nie łączyło śniegu miękkiego z fragmentami lodu,
 • śnieżkami rzucało ostrożnie i z rozwagą nie celując w twarz oraz głowę drugiej osoby,
 • na łyżwach jeździło tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
 • nosiło odblaski aby być widocznym,
 • nie oddalało się z miejsca zabawy bez wiedzy rodziców lub opiekunów,
 • nie wsiadało do samochodów i wind z osobami nieznajomymi,
 • po wyjściu z mieszkania dokładnie zamykało drzwi, a klucz chowało w bezpieczne, niewidoczne dla innych miejsce,
 • nie bawiło się ogniem,
 • informowało nas o każdej niepokojącej sytuacji.

 

W domu, w widocznym miejscu należy umieścić spis telefonów alarmowych, który dodatkowo powinien zawierać numery telefonów kontaktowych do rodziców, opiekunów, krewnych i zaufanych sąsiadów. Jeżeli dziecko jest w domu samo systematycznie kontaktujmy  się z nim sprawdzając czym aktualnie się zajmuje.

 

Informacje na temat miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych dostępne są na stronie Urzędu Miasta Łodzi pod adresem:

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/ferie-w-miescie/polkolonie/