Pomoc osobom narażonym na wychłodzenie - Żebractwo i bezdomność - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Żebractwo i bezdomność

Pomoc osobom narażonym na wychłodzenie

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi apelują o zwrócenie uwagi na osoby, które mogą potrzebować wsparcia, narażone są na zagrożenia związane w wychłodzeniem. Pamiętajmy, nie bądźmy bierni, reagujmy wzywając służby pod nr 112.

Jeśli mamy wiedzę o osobach starszych, żyjących samotnie zwracamy się z prośbą o wykazanie zainteresowania,  sprawdźmy, zapytajmy czy nie jest potrzebna nasza pomoc. Niezwykle ważna jest ludzka  wrażliwość i zwrócenie uwagi na drugiego człowieka. Należy także pamiętać, że są ośrodki i placówki, w których osoba samotna otrzyma należną opiekę i będzie bezpieczna. Funkcjonariusze informują ośrodki pomocy społecznej o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, nieporadności, bądź trudnej sytuacji materialnej są w grupie ryzyka osób zagrożonych i narażonych  wychłodzeniem organizmu. O trudnej sytuacji sąsiada czy znajomego my również możemy powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Okres jesienno-zimowy to czas, gdy policjanci podczas patroli zwracają większą uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, bądź altanki. Aby się rozgrzać bardzo często bezdomni w takich miejscach rozpalają ogniska, co bywa bardzo niebezpieczne. Policjanci każdego roku monitorują sytuację tych osób. Każdej osobie potrzebującej oferowana jest pomoc. Kontrolowane są dworce, przystanki komunikacyjne, ogródki działkowe, pustostany, klatki schodowe. W przypadku napotkania osób bezdomnych oferowana jest im przewiezienie do ośrodków, noclegowni, bądź innych miejsc, w których mogą otrzymać fachowe wsparcie, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek, skorzystać ze środków higienicznych. Wszelkie działania mają na celu chronić życie osób zagrożonych wychłodzeniem. Funkcjonariusze policji współpracują w tym zakresie z innymi służbami.  Jednak pamiętajmy, aby dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna jest reakcja nie tylko służb, ale także mieszkańców miasta.

Dlatego funkcjonariusze podkreślają, jak ważne jest zaangażowanie i informowanie ośrodków pomocy społecznej o osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy. Gdy na dworze panują niskie temperatury nie należy również przechodzić obok osób będących po spożyciu alkoholu. Oni również wymagają od nas szczególnej pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło i jest  narażony na wychłodzenie organizmu. Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować mu życie. W takich sytuacjach najważniejsza jest reakcja. O miejscach przebywania osób bezdomnych można także powiadomić Policję korzystając  z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W przypadku ujawnienia osób bezdomnych, samotnych bądź potrzebujących pomocy,
należy kontaktować się pod numerem tel. 112