30 lipca - dzień handlu ludźmi - Handel ludźmi - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Handel ludźmi

30 lipca - dzień handlu ludźmi

HANDEL LUDŹMI JEST JEDNĄ Z NAJDRASTYCZNIEJSZYCH FORM ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA – Nie stań się żywym towarem!

W dniu 30 lipca 2020 r. przypada „Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi”.

Przestępstwo spenalizowane w art. 189a Kodeksu Karnego oraz jego konsekwencje stanowią współczesną formę niewolnictwa i są jedną z najcięższych zbrodni, która godzi w podstawowe wartości takie jak wolność i godność ludzka.

Powyższy problem może dotknąć wszystkich: osoby dorosłe, młodzież, dzieci jak też osoby starsze w niemalże każdym miejscu na świecie i przybierać różne formy w tym:

 • pracy przymusowej
 • wyłudzenia świadczeń socjalnych
 • zmuszania do żebractwa
 • przymusowego małżeństwa
 • wykorzystania seksualnego
 • nielegalnej adopcji
 • kradzież tożsamości
 • handlu organami

Nigdy nie bądź obojętny na ludzką krzywdę. Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia lub informację, że ktoś może potrzebować pomocy niezwłocznie poinformuj Policję.

Martin Luther King, Jr. powiedział:
Przeraża mnie nie przemoc nielicznych, lecz cisza wielu”


Dane kontaktowe – gdzie można uzyskać pomoc:

 • Policja pod numerem alarmowym 112
 • Centralny Zespół do Walki z Handlem Ludźmi w Komendzie Głównej Policji tel. +48 22 601 20 53, +48 601 48 33, +48 601 29 12 www.policja.pl;
 • Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej tel. +48 603 411 312 www.strazgraniczna.pl;
 • Krajowe Centrum Interwencyjno – Konslutacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi: tel.: +48 22 628 0120, info@kcik.pl,

 

Placówki pomocowe

NAZWA I ADRES INSTYTYCJI

FORMA POMOCY

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodziezyi Dzieci PROM

90-252 Łódź ul. Jaracza 40
tel. 42 630 03 73 pon-pt. 14.00-20.00
www.prom.org.pl

Poradnictwo terapii rodzinnej, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

Poradnictwo terapii rodzinnej, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne. Wymagane wcześniejsze zapisy telefoniczne lub przez e-mail, wizyty pon. 16.00-18.00, pt. 14.30-17.30

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

91-013 Łódź ul. Kutrzeby 4
tel. 794-430-463;
www.pomocpsychospoleczna.pl

Poradnictwo terapii rodzinnej, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne. Wymagane wcześniejsze zapisy telefoniczne lub przez e-mail,
wizyty pon. Parzyste 17.30-19.300, Sr. 17.30-19.30
Fundacja Wsparcia Psychospołecznego Poradnictwo terapii rodzinnej, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne. Wymagane wcześniejsze zapisy telefoniczne lub przez e-mail,
wizyty pon. nieparzyste 17.30-19.30, wt. i śr.
Stowarzyszenie Wspierania Rtozwoju Dzieci i Młodzieży Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa ( medycznego, psychologicznego, pedagogicznefgo, prawnego, socjalnego) oraz warsztaty rodzinne. Poradnictwo prowadzone jest także w formie zdalnej

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Organizowanie i prowadzenie zajęć przez psychologa z rodziną w kryzysie

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
im. Bł. Rafała Chylińskiego

92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41
Tel. (42) 676-16-61
pn.-pt. 8.00-20.00

Poradnia Leczenia Uzależnień przy ul. Kilińskiego 232 tel. (042) 684-08-13,

 • Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom,
 • Prowadzenie terapii osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,
 • Poradnictwo prawno-socjalno-terapeutyczne.
   

Funkcjonuje także:

 • Hostel dla sprawców przemocy (całodobowo) przy ul. Niciarnianej 41.
 • Wobec sprawców prowadzone są zajęcia korekcyjno-edukacyjne, działania terapeutyczne, zapewniona jest opieka socjalno-medyczna oraz wyżywienie.
 • Zwiększenie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych:
 • Prowadzenie mediacji, w tym rodzinnych.

Fundacja Centrum Praw Kobiet,
Oddział w Łodzi


90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 115,
Tel. (42) 633-34-11, 736-608-493
pn.-pt. 09.00-17.00

 •  Porady prawne, konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia,
 •  Asystowanie kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

Terenowwy Komitet Ochrony Praw Dziecka

ul. Piotrkowska 115 lok. 4;
90-430 Łódź; tel. 42 633 25 08;
tkopdlodz@gmail.com,

 • Organizowanie I prowadzenia zróźnicowanych form poradnictwa (psychologicznego, psychospołeczne, pdagogicznego, rodzinne, prawne, socjalnego) środa 15.00-20.00, czwartek 16.00-17.00 wtorek 15.00-16.00 w formie zdalnej;
 • Rozwiazywanie konfliktów w rodzinie - procedury mediacji wtorek 16.00-20.00 w formie zdalnej, środa 16.00-18.010;
 • Organizowanie i prowadzenie zajęć przez psychologa z rodzina w kryzysie poniedziałek 14.00-16.00, środa 18.00-20.00 oraz czwartek 11.00-15.00

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
Dla Ofiar Przemocy Rodzinie


91-838 Łódź, ul. Franciszkańska 85,
Tel. (42) 640-65-91, 510-873-709,
Placówka całodobowa.

Ośrodek dysponuje 24 miejscami, (pobyt maks. 3 mies.)

Do dyspozycji pokój, pościel, naczynia, środki czystości, kuchnia, łazienka, świetlica socjo-edukacyjna dla dzieci (całodobowa)
Pomoc socjalna, pedagogiczna, psychologiczna, prawna pn. 08.00-11.00 pedagogiczne, wt. 13.00-16.00 socjalne; II wt. m-ca 08.00-14.00 psychologiczne;
II wt. M-ca 14.00-19.00 prawne, czw. 11.00-14.00 rodzinne; II pt. M-ca 16.00-19.00 prawne; I I III sob. M-ca 11.00-14.00 psycholoigiczne

Liga Kobiet Polskich,
Łódzki Oddział Wojewódzki

90-101 Łódź, ul. Kościuszki 48,
Tel. (42) 630 06 86, 504 017 699
pn.-pt. 11.00-18.00

 • Porady prawne, porady psychoterapeuty oraz mediatora,grupy wsparcia,
 • Lekarz medycyny sądowej (bezpłatna obdukcja).

Stowarzyszenie ABAKUS

90-408 łódź, ul. Próchnika 5
Tel. (42) 639-78-42
pn. - pt. 14:00-21:00
sob. - niedz. 15:00-20:00

grupy wsparcia dla: osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych członków rodzin, dzieci alkoholików, osób opuszczających zakłady karne, osób doznających przemocy w rodzinie.

Hostel dla osób opuszczajacych Zakład Karny.

Fundacja „Praesterno” Ośrodek w Łodzi

90-014, ul. Nawrot 46,
Tel. (42) 67-67-727,
pn. śr. pt. – godz. 17.00-19.00
Telefon zaufania pod nr Fundacji

 • Poradnictwo prawne, pedagogiczne, medyczne, socjalne oraz rodzinne,
 • Psychoterapia indywidualna i rodzinna.

Centrum Służby Rodzinie

93-162 Łódź ul. Broniewskiego 1a,
tel. (42) 682-20-22, (42) 684-14-60
Tel. czynny pn. - czw. 10.00-18.00;
pt. 10:00-16:00

 • Poradnictwo specjalistyczne: rodzinne, prawne, pedagogiczne, psychologiczne (terapia),
 • Terapia dla małżeństw i rodzin,
 • Dom Samotnej Matki.

Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień

91-408 Łódź, ul. Aleksandrowska 159,
Tel. (42) 715-57-84,
pn.-pt. 8.00-21.00

 • Terapia grupowa I indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu.
 • Grupy dla osób współuzależnionych, DDA, DDD, dla ofiar przemocy oraz dla sprawców przemocy.

Schronisko Dla Kobiet i Dzieci prowadzone przez Towarzystwo
im. Św. Brata Alberta

93-361 Łódź, ul. Kwietniowa 2/4,
Tel. (42) 207-63-08,
placówka całodobowa

Schronisko dla kobiet samotnych i matek z dziećmi (do 18 r.ż.)

 • Pobyt około 3 miesięcy z możliwością przedłużenia, Schronisko zapewnia:
 • Wyżywienie, pomoc psychologiczną, socjalną oraz prawną.

Łódzki Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

90-721 Łódź, ul. Piotrkowska 17,
Tel. (42) 632-50-69,
śr.-czw. 14.00-22.00

Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa (medycznego, psychologicznego, pedagogicznego); psychoterapia

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

91-36 Łódź, ul. Bydgoska 15/8,
działania prowadzone są w Łodzi
przy ul. Zachodniej 97 lok. 12,
Tel. 794-430-463

Promowanie wśród mieszkańców (i w społecznościach) konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów w rodzinie, w tym procedur mediacji (przeprowadzanie mediacji).

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17,
Tel. (42) 633-25-08,
pn. 16.00-18.00,
śr. 16.00-18.00

Promowanie wśród mieszkańców (i w społecznościach) konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów w rodzinie, w tym procedur mediacji (przeprowadzanie mediacji).

Miejskie Schronisko i Noclegownia Dla Kobiet

93-259 Łódź, ul. Gałczyńskiego 7,
Tel. (42) 647-03-33,
Placówka całodobowa

Schronisko dla kobiet samotnych i matek z dziećmi (do 18 r.ż.)
Schronisko nie zapewnia wyżywienia – do dyspozycji: kuchnia, w której mieszkanki mogą przygotować posiłek.
Schronisko zapewnia:  Pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną (załatwianie zasiłków, pomoc w znalezieniu pracy).
Noclegownia czynna w okresie od listopada do kwietnia w godz. 20.00-8.00, 20 miejsc noclegowych, gorąca herbata, możliwość kąpieli i otrzymania czystej odzieży.

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

Łódź – Śródmieście; Bałuty
ul. Zachodnia 47, pok. 113
Tel. (42) 638-57-38

Łódź – Widzew; Górna
ul. Piłsudskiego 100, pok. 26
Tel. (42) 638-53-61

Łódź – Polesie
ul. Krzemieniecka 2 b, pok. 114
Tel. (42) 638-52-10
m.in. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu.

Pliki do pobrania