Aktualności

Na rzecz bezpieczeństwa pieszych - działania EDWARD w Łodzi

21 września 2017 roku Wydział Ruchu Drogowego wraz Dyrekcją i uczniami Szkoły Podstawowej nr 26 w Łodzi przeprowadził działania prewencyjne poświęcone tzw. niechronionym uczestnikom ruchu drogowego w ramach ” Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych - EDWARD”.

21 września 2017 roku  policjanci łódzkiej drogówki wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 26 przeprowadzili kontrole przestrzegania przez pieszych przepisów.

Pieszy jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, ale niestety bardzo często staje się ofiarą wskutek konfliktu z pojazdem. Do wypadków z udziałem pieszych dochodzi najczęściej w złożonych okolicznościach, przy współwystępowaniu wielu czynników związanych zarówno z zachowaniem użytkowników drogi, otoczeniem jak również warunkami atmosferycznymi. Wielokrotnie to właśnie błąd pieszego powoduje najtragiczniejsze w skutkach zdarzenia. Na terenie Łodzi w 2017 roku doszło do 1040 wypadków drogowych w tym 208 z udziałem pieszych

W rejonie Placu Barlickiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wraz z dziećmi prowadzili działania profilaktyczne skierowane do niechronionych uczestników ruchu.

Powrót na górę strony