Aktualności

Miejscy mundurowi podsumowują ubiegły rok

18 stycznia 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi odbyła się odprawa podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie miasta i efekty zeszłorocznej pracy funkcjonariuszy. Oprócz kadry kierowniczej jednostki w spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście.

Wśród nich znaleźli się m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Jacek Konciak, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi Artur Krajewski oraz przedstawiciele prokuratur rejonowych w naszym mieście.

Odprawę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak, który omówił strukturę etatową jednostki, krótko scharakteryzował efektywność Komendy Miejskiej oraz przedstawił priorytety działań i kierunki rozwoju na bieżący rok.

Następnie zabrał głos I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Piotr Krężołek, który dokonał analizy wyników pracy funkcjonariuszy pionu kryminalnego. Policjanci ujawnili 1300 przestępstw narkotykowych i zabezpieczyli ponad 58 kg narkotyków. Ponadto w toku działań przejęli 3 600 680 sztuk papierosów, 3944 litry alkoholu, 4394 kg tytoniu oraz 1883 kg suszu tytoniowego, całość bez polskich znaków akcyzy. Mł. insp. Piotr Krężołek zaznaczył również, że w 2017 roku w trakcie imprez masowych nie doszło do incydentów z udziałem pseudokibiców.

Efektywność pracy pionu prewencji omówił Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Wojciech Włodarczyk. W swoim wystąpieniu poinformował, że Komenda Miejska zorganizowała 37 debat i 228 konsultacji społecznych. Zaznaczył, że mieszkańcy miasta często korzystali z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Interaktywna mapa, za pomocą której można łatwo i anonimowo sygnalizować sytuacje budzące niepokój, dostarczyła nam w ubiegłym roku 8432 zgłoszenia, z czego potwierdzono 3193. Na terenie miasta funkcjonował także Mobilny Punkt Konsultacyjny “Twój Dzielnicowy”. Postój i trasy Punktu zostały wyznaczone na podstawie wniosków zgłoszonych przez lokalną społeczność. Od września ubiegłego roku w tej formule przeprowadzono 88 służb. Mł. insp. Wojciech Wlodarczyk omówił także stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poinformował, że w 2017 roku odnotowano mniej wypadków drogowych, a policjanci zatrzymali 1148 nietrzeźwych kierujących.

W trakcie odprawy zabrała głos także Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, która podziękowała zebranym za owocną współpracę.

Odprawę podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, który podziękował miejskim policjantom za zangażowanie oraz sumienną i efektywną służbę.

 

Powrót na górę strony