W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Aktualności

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych

Dzieci wraz z wiekiem coraz częściej poruszają się samodzielnie, chociażby do szkoły i z powrotem. Częściej też bez nadzoru dorosłych bawią się na placach zabaw lub podwórkach. Nierzadko też spędzają samotnie po kilka godzin w domu. W trosce o ich bezpieczeństwo warto ustalić kilka podstawowych zasad. Systematyczne rozmowy z dziećmi o bezpieczeństwie w kontaktach z nieznajomymi pozwolą uchronić je przed wieloma zagrożeniami.

Dziecko powinno być świadome, że nie każdy dorosły jest mu przychylny, dlatego musi zachować ostrożność i nie ufać obcym. Zły obcy może wyglądać zupełnie zwyczajnie. Co więcej może być ładny i w początkowej fazie bardzo miły. Pod żadnym pozorem dzieci nie powinny przyjmować od takich osób prezentów i słodyczy. A zwłaszcza nie mogą odchodzić z obcymi zachęcone np. obietnicą obejrzenia małych zwierzątek. Dziecięcą ufność i chęć pomocy w brutalny sposób mogą wykorzystać przestępcy. Dzieci już od najmłodszych lat powinny być uświadamiane, jakie zagrożenie niesie ze sobą oddalenie się z osobą obcą. Rodzice i opiekunowie muszą uczyć swoje pociechy, jak należy zachować się w sytuacji, gdy są zaczepiane przez nieznajomego. Ryzyko ze strony obcych występuje również w świecie wirtualnym. Osoby poznane na portalach nie zawsze są tymi za które się podają, nie wiemy jakie mają intencje. Warto i w tym przypadku uczulić dziecko, wskazać zagrożenia i kontrolować na bieżąco z kim koresponduje. Dziecko, które pozostaje samo w domu nie powinno otwierać drzwi i wpuszczać nieznajomych do domu. Ważne jest też to, żeby nie bagatelizować żadnych informacji przekazywanych nam przez nasze dziecko. Naszą czujność powinny wzbudzić w szczególności komunikaty, gdzie nasi podopieczni mówią o tym, że są zaczepiani przez inne - zwłaszcza dorosłe - osoby. Jeżeli w rejonie szkoły, bądź naszego miejsca zamieszkania pojawia się tajemniczy nieznajomy, który proponuje naszemu dziecku podwiezienie, spacer, wizytę w kawiarni, to sytuacją tą warto się bardziej zainteresować. W takich wypadkach zasadne jest powiadomienie szkoły, innych rodziców oraz Policji.

Pamiętajmy!

Przestępca może mieć często twarz dobrego dziadka, bądź wujka. W sytuacjach kiedy dobro naszych dzieci jest zagrożone nie bójmy się reagować i zgłaszać ten fakt organom ścigania. Policja może zapewnić nam anonimowość i skrupulatnie sprawdzi wszelkie dopływające sygnały na temat potencjalnego, bądź realnie istniejącego zagrożenia.