Aktualności

Na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego

26 września 2016 roku podpisane zostało porozumienie w kwestii współpracy pomiędzy Społeczną Akademia Nauk w Łodzi, reprezentowaną przez Rektora Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Pana prof. dr. hab. Romana Patorę a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, reprezentowaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego oraz Komendą Miejską Policji w Łodzi, reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Pawła Karolaka

Porozumienie to deklaruje chęć ścisłej współpracy partnerów w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć społecznych i edukacyjnych mających na celu realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Powrót na górę strony