Aktualności

Witamy w naszych szeregach

19 sierpnia 2021 roku w siedzibie śródmiejskiego komisariatu odbyło się ślubowanie 4 nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi.

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi - młodszy inspektor Maciej Klepacki - witając funkcjonariuszy w szeregach formacji, pogratulował im wyboru tak odpowiedzialnej i wymagającej służby. Jednocześnie wyraził nadzieję, że będzie ona źródłem satysfakcji i wielu sukcesów

Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrali przełożeni łódzkich policjantów:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Podczas uroczystej zbiórki, przełożony łódzkich policjantów przekazał w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina, aspirantowi sztabowemu Sławomirowi Milczarkowi list gratulacyjny, w dowód uznania jego udziału i osiągniętych sukcesów sędziowskich na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje między innymi testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

W roku 2021 zaplanowano jeszcze trzy terminy przyjęć do służby:

  •     15 września 2021;
  •       3 listopada 2021;
  •     30 grudnia 2021

Więcej informacji o doborze do służby w Policji:

https://lodzka.policja.gov.pl/?serwis=wdo&dzial=wymagania&id=60069

https://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/rekrutacja/811,Rekrutacja.html

  • Konstytucja oraz legitymacje policyjne leżą na stoliku.
  • Policjanci podczas ślubowania.
  • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi - młodszy inspektor Maciej Klepacki gratuluje nowym funkcjonariuszom.
  • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi - młodszy inspektor Maciej Klepacki gratuluje nowym funkcjonariuszom.
  • Podczas uroczystej zbiórki, przełożony łódzkich policjantów przekazał w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina, aspirantowi sztabowemu Sławomirowi Milczarkowi list gratulacyjny, w dowód uznania jego udziału i osiągniętych sukcesów sędziowskich na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.
  • Podczas uroczystej zbiórki, przełożony łódzkich policjantów przekazał w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina, aspirantowi sztabowemu Sławomirowi Milczarkowi list gratulacyjny, w dowód uznania jego udziału i osiągniętych sukcesów sędziowskich na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.
Powrót na górę strony