Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji w Łodzi

 

 • inspektor Dariusz Dziurka
  inspektor Dariusz Dziurka

 

inspektor Dariusz Dziurka urodził się w Rudzie Śląskiej w 1973 roku i jest absolwentem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w sierpniu 1994 roku. Od początku swojej zawodowej drogi był związany z pionem prewencji bytomskiej Policji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III  w Bytomiu
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu
 • Od 10 listopada 2020 roku Komendant Miejski Policji w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

Komendant Miejski sprawuje nadzór nad realizacją zadań w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi:

 • Wydział Kontroli
 • Wydział Kadr i Szkolenia
 • Wydział Prezydialny
 • Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej
 • Wydział Łączności i Informatyki
 • Wydział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół do Spraw Prawnych
 • Zespół do Spraw Dyscyplinarnych
 • Zespół do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Zespół Prasowo – Informacyjny
 • Komisariaty Policji I - VIII

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi:

telefon (47) 841 14 21

 e-mail: komendant@lodz.ld.policja.gov.pl


I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi

 • nadkomisarz Wojciech Malarczyk
  nadkomisarz Wojciech Malarczyk

nadkomisarz Wojciech Malarczyk urodził się w Łodzi w 1973 roku i jest absolwentem Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w maju 1996 roku. Od początku swojej zawodowej drogi był związany z pionem prewencji łódzkiej Policji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Prewencji IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Komendanta VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Komendanta IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Komendant IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • od 1 lipca 2019  roku Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi
 • od 1 lutego 2023 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

I Zastępca Komendanta sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

 • Wydział Prewencji
 • Wydział Sztab Policji
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym
 • Wydział Ochronny

Sekretariat I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi:

telefon (47) 841 14 23

 e-mail: komendant@lodz.ld.policja.gov.pl


Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi

 • nadkomisarz Jakub Kowalczyk
  nadkomisarz Jakub Kowalczyk
nadkomisarz Jakub Kowalczyk urodził się w Zduńskiej Woli w 1979 roku i jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe typu MBA na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Służbę w Policji rozpoczął w maju 2006 roku. Od początku swojej zawodowej drogi był związany z pionem prewencji i kryminalnym łódzkiej Policji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Komendanta IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • od 1 lutego 2023 roku Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Zastępca Komendanta sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział Dochodzeniowo – Śledczy
 • Wydział Techniki Kryminalistycznej
 • Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową
 • Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Sekretariat Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi

telefon (47) 841 14 21

 e-mail: komendant@lodz.ld.policja.gov.pl

Powrót na górę strony