Konsultacje społeczne

Dzielnicowi z wizytą w Centrum Kultury Młodych w Łodzi

W dniach od 14 do 18 maja br. w Centrum Kultury Młodych w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93 dzielnicowi wraz z asp. szt. Piotrem Prośniak- Kierownikiem I Rewiru Dzielnicowych Komisariatu VIII KMP w Łodzi uczestniczyli w cyklu konsultacji społecznych w ramach akcji „Senioralia”

W spotkaniach wzięło udział łącznie 82 mieszkańców osiedla Dąbrowa z przewagą osób starszych. Przedstawiono zagrożenia życia codziennego ( oszustwa na tzw. legendę, kradzieże w środkach komunikacji miejskiej, na targowiskach,cmentarzach itp.) oraz sposoby ich zapobiegania. Omówiono problemy z jakimi borykają się mieszkańcy i udzielono porad prawnych w ramach swoich kompetencji. Wśród uczestników promowano  aplikację „Moja Komenda”, „KMZB” oraz  programy „Dzielnicowy Bliżej Nas”, „Moja Komenda” , a także   prowadzono szereg rozmów na temat służby w policji. Powyższe działania ukierunkowane zostały celem nawiązania bliższego kontaktu  w ramach prowadzonej profilaktyki społecznej.

Powrót na górę strony