Relacje z debat

Relacja z debaty z mieszkańcami osiedla Zarzew oraz Widzew

W dniu 18 października 2023 roku w godzinach 11:00-13:30 w „Domu Dziennego Pobytu Seniora” w Łodzi przy ulicy Tuwima, pod przewodnictwem podkomisarza Mariusza Owczarskiego – Zastępcy Komendanta VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi odbyła się debata, w której uczestniczyli mieszkańcy osiedla Zarzew oraz Widzew.

W spotkaniu uczestniczyli także: podkomisarz Marcin Czestkowski – Zastępca Wydziału Prewencji VI Komisariatu Policji, aspirant Bartłomiej Świderek – Kierownik Rewiru IV Dzielnicowych VI Komisariatu Policji, młodsza aspirant Jadwiga Czyż – Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łodzi, młodsza aspirant Sylwia Jabłońska, młodszy aspirant Rafał Gajda, młodszy aspirant Jakub Ziółkowski – dzielnicowi IV Rewiru VI Komisariatu Policji, a także funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi.

Na wstępie Kierownik IV Rewiru Dzielnicowych VI KP KMP w Łodzi przedstawił cel i zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawił ilość i kategorie zagrożeń, które są nanoszone przez społeczeństwo na wspomnianą mapę. Poinformował o prowadzonych i wdrażanych przez Policję działaniach w celu eliminacji potwierdzonych niebezpieczeństw, jak również przedstawił informację w zakresie wyeliminowanych zgłoszeń i podejmowanych czynnościach, które do tego doprowadziły. Omówił także zasady działania aplikacji „Moja Komenda”.

Następnie Zastępca Komendanta VI Komisariatu Policji wraz z Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji przedstawili strukturę jednostki i zakres działań. Przeprowadzili pogadankę na temat przestępstw tzw. na legendę, na wnuczka, czy też na hydraulika. Omówili również jakie zagrożenia niesie za sobą cyberprzestępczość. Komendant przedstawił analizę dotyczącą włamań do mieszkań oraz komórek w związku z czym przedstawił w jaki sposób należy zabezpieczyć mieszkanie, aby nie stać się potencjalną ofiarą przestępstwa. Poruszył również kwestię zaginięć osób zmagających się z chorobami jak np. z chorobą Alzhaimera.

Na koniec debaty głos zabrała młodsza aspirant Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi, która omówiła następujące zagadnienie -  „jak uniknąć kradzieży portfela, torebek, saszetek w środkach komunikacji miejskiej oraz miejscach publicznych”, a także przeprowadziła pogawędkę na temat „Bezpieczny senior na drodze” – rozdając przy tym odblaskowe elementy uczestnikom spotkania.

Podczas spotkania mieszkańcy zgłosili również problemy dotyczące ich miejsca zamieszkania jak np. ograniczona ilość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, czy pozostawianie miejskich hulajnóg w miejscu do tego nie przeznaczonym.

  • Relacja z debaty z mieszkańcami osiedla Zarzew oraz Widzew
  • Relacja z debaty z mieszkańcami osiedla Zarzew oraz Widzew
  • Relacja z debaty z mieszkańcami osiedla Zarzew oraz Widzew
  • Relacja z debaty z mieszkańcami osiedla Zarzew oraz Widzew
Powrót na górę strony