Relacje z debat

Relacja z debaty z mieszkańcami osiedli Widzew Wschód, Olechów oraz Janów

W dniu 19 marca 2024 roku w godzinach 17:00 – 19:00 w Szkole Podstawowej numer 141 w Łodzi przy ulicy Zakładowej 35 odbyła się debata społeczna zorganizowana przez VI Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Spotkanie poprowadził Zastępca Komendanta VI Komisariatu Policji KMP w Łodzi podkomisarz Mariusz Owczarski, z udziałem aspiranta sztabowego Marty Konopskiej, aspiranta Marcina Grzecha, sierżanta sztabowego Anny Gawrych, starszego sierżanta Tomasza Mrówki, młodszego aspiranta Jadwigi Czyż oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi i mieszkańców osiedli Widzew Wschód, Olechów oraz Janów.

Debatę rozpoczął Zastępca Komendanta VI Komisariatu Policji KMP w Łodzi podkomisarz Mariusz Owczarski, który przedstawił strukturę jednostki oraz zakres realizowanych zadań. Zaprezentował także terenowych dzielnicowych ze wskazaniem rejonu oraz danych kontaktowych, przybliżył  również program „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

W dalszej części spotkania omówiono schematy: przestępstw na tzw. „legendę”, oszustw przy użyciu kodu BLIK, kradzieży pojazdów oraz włamań do lokali i kradzieży mienia. Przeprowadzono także pogadanki:„Jak nie stać się ofiarą oszustwa na legendę” „Jak uniknąć kradzieży portfela w środkach komunikacji miejskiej lub w sklepie” oraz „Pieszy bezpieczny na drodze” – uczestnicy otrzymali również opracowaną przez VI Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ulotkę informacyjną oraz ankietę ewaluacyjną.
W trakcie debaty przedstawiono cel i zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Poruszono także kwestie stanu nawierzchni dróg oraz niebezpieczeństw wynikających z nielegalnie organizowanych wyścigów samochodowych i motocyklowych. Osoby biorące udział w spotkaniu otrzymały dane kontaktowe do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.           

Przedstawiciele lokalnej społeczności zasygnalizowali następujące problemy występujące na ich osiedlach: zagrożenie włamaniami do mieszkań, nieprawidłowe parkowanie pojazdów typu TIR oraz niebezpieczne manewry użytkowników tych samochodów, zagrożenia wynikające z przekraczania prędkości oraz nieprawidłowego oznakowania skrzyżowań, zakłócanie spokoju mieszkańców i demoralizacja młodzieży oraz brak infrastruktury w związku z planowaną budową przedszkola.

  • Uczestnicy debaty słuchają pogadanki.
  • Zgromadzeni z uwaga słuchają wystąpienia funkcjonariusza.
Powrót na górę strony