Aktualności

Szkolenie w NBP na temat oszustw "pod legendą"

"Bezpieczny senior" - współpraca Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z Narodowym Bankiem Polskim Oddział Okręgowy w Łodzi.

W związku z nasileniem się w ostatnim czasie oszustw "pod legendą na wnuczka i policjanta”, dokonywanych na osobach w podeszłym wieku, w trosce o ich bezpieczeństwo funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi nawiązali współpracę z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Łodzi w obszarze profilaktyki społecznej skierowanej do osób starszych oraz przedstawicieli łódzkich banków komercyjnych i niekomercyjnych. Współpraca ma na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz ochrony osób w podeszłym wieku i wyeliminowanie tego typu procederów przestępczych w przyszłości. Współpraca międzyinstytucjonalna w tym zakresie realizowana jest w ramach programu prewencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pn. "Razem Tworzymy Bezpieczną Łódź” i polega na tym, że Komenda Miejska Policji w Łodzi jako ambasador akcji Narodowego Banku Polskiego o nazwie "Akademia Dostępnych Finansów”, wspólnie z Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Łodzi prowadzi cykl spotkań profilaktycznych z przedstawicielami łódzkich banków komercyjnych i niekomercyjnych, nad którymi sprawuje nadzór finansowy NBP. Spotkania te mają na celu zwiększenie uwagi pracowników tych banków na osoby starsze wypłacające znaczne kwoty pieniężne, będące w bankach samotnie bądź w towarzystwie innych osób, a w przypadkach wzbudzających podejrzenia pracowników banku, aby niezwłocznie powiadamiali oni Policję.

Ponadto w ramach wzajemnej współpracy przeprowadzane są wspólne spotkania profilaktyczne łódzkich policjantów i pracowników NBP Oddziału Okręgowego w Łodzi z seniorami - słuchaczami łódzkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku - podczas których osoby starsze są informowane, w jaki sposób postępować, aby uniknąć oszustwa metodą na "legendę”.
 

  • policjant prowadzi szkolenie
  • policjant prowadzi szkolenie
Powrót na górę strony