Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji "Bezpieczny Senior – zarożenia i wyzwania dla profilaktyki"

Komendant Miejski Policji w Łodzi oraz łódzcy policjanci zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki".

Wydarzenie, inspirowane troską o podwyższenie bezpieczeństwa osób starszych, wspólnie w policjantami organizują Społeczna Akademia Nauk oraz Akademia Profilaktyki Społecznej SAN. Konferencja odbędzie w w dniu 23 kwietnia 2018 roku w auli A3 Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przy ul. Kilińskiego 98. Rozpoczęcie nastąpi o godzinie 10.00. Udział w konferencji jest nieodplatny, a rejestracji można dokonać internetowo na stronie: https://event.san.edu.pl.

Spotkanie naukowców i praktyków stanowi próbę usystematyzowania najaktualniejszej wiedzy o etiologii i uwarunkowaniach współczesnych zagrożeń dla osób starszych, skuteczności instytucjonalnej profilaktyki społecznej, w tym działań administracji rządowej, służb mundurowych i instytucji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa osób starszych, podniesienia świadomości społecznej i kształtowania pożądanych zachowań wśród seniorów, roli instytucji oświatowych, kulturalnych i mediów w kształtowaniu świadomości zagrożeń, promocji bezpiecznych zachowań oraz pożądanych postaw.

Zamysłem organizatorów jest także objęcie refleksją roli i miejsca seniora rodu we współczesnej rodzinie polskiej (opieka nad zstępnymi a wpływ wychowawczy, przekazywanie wzorców i dzielenie doświadczeniem, budowanie więzi międzypokoleniowej w duchu wzajemnego szacunku dla aktualnej i przyszłej kooperacji), a także rzecznictwo i zaspokojenie potrzeb osób starszych (m.in.: zrozumienie, tolerancja, solidarność i współdziałanie międzypokoleniowe - diagnoza stanu aktualnego, perspektywy, metodologia; jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych oraz usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych; rozpoznanie zagrożeń dla bezpieczeństwa osób starszych a skuteczność prewencyjna).

W konferencji udział wezmą zarówno naukowcy i badacze, jak i praktycy aktywni zawodowo w obszarach profilaktyki społecznej i bezpieczeństwa: funkcjonariusze służb mundurowych i pracownicy instytucji bezpieczeństwa publicznego, prokuratorzy i sędziowie, kuratorzy sądowi, dziennikarze, działacze organizacji non-profit, studenci kierunków nauk społecznych, studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku, działacze i urzędnicy samorządowi, członkowie gminnych i powiatowych zespołów ds. społecznych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy służby zdrowia, fizjoterapeuci i zaintersowani seniorzy.

Patronami honorowymi konferencji są:

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marszałek Województwa Łódzkiego Komendant Wojdewódzki Policji w Łodzi Prezydent Miasta Łodzi Prezydent Miasta Zgierza
           

Pliki do pobrania