ZAPROSZENIE - Aktualności - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Aktualności

ZAPROSZENIE

do udziału w XIII edycji ,,Konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie” i konkursu ,,Super Kibice 2018”

Już po raz trzynasty zapraszamy uczniów klas drugich szkół podstawowych do udziału w w/w Konkursach

Etap miejski odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r.
w godzinach 10.00-14.00 w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi przy ul. Stawowej 28.

Zgłoszenia drużyn do etapu miejskiego prosimy przesyłać pocztą elektroniczną
do dnia 31 października 2018 r. na adres adam.dembinski@lodz.ld.policja.gov.pl
w temacie podając „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”

Zainteresowanym bliższych informacji udzielą  funkcjonariusze
Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
pod nr 42 665 14 15 lub 42 665 14 03.

Przypominamy, że każdy uczestnik konkursu, pozostający pod opieką nauczyciela, w dniu konkursu obligatoryjnie musi posiadać oraz przedstawić do wglądu ważną legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie potwierdzającą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.

Pliki do pobrania