Wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa seniorów - Aktualności - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Aktualności

Wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa seniorów

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Miasta Łodzi i funkcjonariusze Policji przygotowali dla starszych mieszkańców miasta akcję pod nazwą „Dzień Seniora”. Jej mottem jest „Aktywnie i bezpiecznie”.

W Polsce jest około 5,5 mln emerytów oraz około 2 mln osób (dane ZUS), które niebawem przejdą na emeryturę. Wspólna inicjatywa wielu podmiotów zainicjowana w dniu 26. października 2018 roku w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi zgromadziła zaproszonych seniorów po to, by pozwolić im bezpiecznie wejść w czas emerytalny, wyedukować i ustrzec przed wieloma niebezpieczeństwami.

W przedsięwzięciu uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, zarówno profilaktycy, jak i dzielnicowi I Komisariatu Policji, którzy ostrzegali seniorów przed zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać w miejscu zamieszkania, podczas dokonywania transakcji finansowych czy też korzystania ze środków komunikacji publicznej. Przypominali jak ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestrzegali przed niebezpieczeństwem przechodzenia przez jezdnię w miejscach  niedozwolonych i uzmysławiali jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych, dzięki którym każdy jest lepiej widoczny na drodze. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem,dzięki czemu informacje przekazano dużej liczbie odbiorców. Przypominano o mechanizmach dotyczących waloryzacji emerytur, wyjaśniano terminologię, przekazywano informacje administracyjno-prawne i wręczono materiały profilaktyczne. Każdy z seniorów otrzymał także opaski odblaskowe.