Aktualności

Licealiści z wizytą w łódzkiej komendzie

Blisko osiemdziesięciu łódzkich licealistów odwiedziło Komendę Miejską Policji w Łodzi, by w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości lepiej poznać zawód policjanta i zasady doboru.

Łódzcy policjanci, podobnie jak w latach poprzednich, szeroko otworzyli przed łódzkimi licealistami podwoje swej komendy, by w ramach dorocznej edycji Dnia Przedsiębiorczości - przypadającej w tym roku na 20 marca - umożliwić młodym ludziom bliższe poznanie policyjnej służby, przybliżyć wymogi stawiane kandydatom, zapoznać ze strukturą i kulturą organizacyjną jednostek policji.

Licealiści oprócz możliwości nieskrępowanych rozmów z policjantami z różnych pionów Komendy Miejskiej Policji w Łodzi mieli okazję zwiedzenia Miejskiego Stanowiska Kierowania, wspólnych z technikiem kryminalistyki czynności zabezpieczania śladów kryminalistycznych, zapoznania się z bronią i sprzętem technicznym oraz pojazdami służbowymi stanowiącymi wyposażenie polskiej policji, obejrzenia pokazu taktyk i technik interwencji policyjnych oraz posłuszeństwa psa służbowego.

Młodzi goście z zainteresowaniem wysłuchali informacji o zasadach doboru do policyjnej służby. Najliczniej z oferty uczestnictwa w wizycie studyjnej skorzystali uczniowie dwóch łódzkich liceów prowadzących klasy mundurowe o profilu policyjnym, tj. XVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. F. Perla i XLII Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Stawowej w Łodzi. Wielu licealistów odwiedzających łódzką komendę zadeklarowało, że po ukończeniu edukacji podejmą staranie o przystąpienie do służby w policyjnej formacji.

Warto nadmienić, że profesjonalizm i zaangażowanie łódzkich policjantów w przygotowanie minionych edycji Dnia Przedsiębiorczości dostrzegł w ubiegłym roku Komitet Honorowy programu, przyznając Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi zaszczytny tytuł Najaktywniejszej Instytucji.

Powrót na górę strony