Aktualności

Zapobiec niewolnictwu - łódzcy policjanci na rzecz XIII Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi

18 października przypada, obchodzony już po raz trzynasty, Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Łódzcy policjanci o tym groźnym procederze przypominają systematycznie, w ramach kampanii plakatowych i podczas licznych spotkań profilaktycznych, ale w tym szczególnym dniu wzmożyli działania kierując je do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz cudzoziemców mieszkających, studiujacych bądź pracujących aktualnie w Łodzi.

Choć w powszechnym przekonaniu czasy niewolnictwa minęły, to jednak – jak wskazują wyniki policyjnych działań - ten haniebny proceder nadal trwa, zmienił jedynie swoje oblicze. Konflikty zbrojne, ubóstwo, bezrobocie, dyskryminacja w kraju pochodzenia w zderzeniu z wysokim zapotrzebowaniem na niskie koszty pracy, tanie usługi seksualne czy organy do przeszczepów sprawiają, że handel ludźmi stał się na nowo zajęciem lukratywnym. Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Dlatego równolegle z wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw niezwykle ważne jest podejmowanie działań profilaktycznych, zwłaszcza przypominanie o zagrożeniu i edukacja. Policyjni profilaktycy i dzielnicowi z Łodzi
systematycznie prowadzą liczne działania informacyjno-edukacyjne w tym obszarze. W kampanii plakatowej prowadzonej w mieście we wrześniu i październiku tego roku oraz podczas spotkań z młodzieżą szkół ponadpodstawowych, pracownikami łodzkich firm, zwłaszcza cudzoziemcami, w codziennych rozmowach z mieszkańcami, funkcjonariusze przypominają, że współczesne niewolnictwo może przybierać także formę zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa, wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków, kradzież
tożsamości. Policjanci informują też gdzie szukać pomocy i apelują o wrażliwość w przypadku powzięcia podejrzeń o handlu ludźmi.


Warto wiedzieć, że w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP funkcjonuje skrzynka e-mailowa handelludzmibsk@policja.gov.pl, na którą każdy może przesłać informację o zaobserwowanych symptomach tego procederu oraz telefon zaufania o nr: 664 974 934 służący do przekazywania informacji o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego. Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych. Podjęcie czynności przez właściwe podmioty zapobiegło tragediom życiowym wielu osób.

Pomoc ofiarom handlu ludźmi świadczą też poniższe organizacje pozarządowe:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@strada.org.pl
 
Armii Zbawienia
ul. Ząbkowska 13/13
03-736 Warszawa
tel.:+48 697 610 001
www.armia-zbawienia.pl
facebook.com/salvationarmypoland
 
YouCanFree.Us Polska
ul. Elektronowa 10
03-219 Warszawa,
kom. +48 518300011
e-mail: biuro@youcanfree.us
www.youcanfreeus.pl
 
Fundacja Light House
ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 90/2/1
90-569 Łódź
tel.: 881223333
e-mail: biuro@fundacjalighthouse.pl
fundacjalighthouse.pl
 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel.:22 616 02 68
faks: 22 616 03 14
e-mail: biuro@fdds.pl
https://fdds.pl
 
ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
numery linii wsparcia
22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce
00 48 22 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy
+48 22 654 70 70 – jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego
116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: biuro@zaginieni.pl
Powrót na górę strony