Aktualności

Spotkanie z kandydatami do służby w Policji

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Łodzi obok spotkań on – line z dziećmi i młodzieżą łódzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, podczas których omawiają zagadnienia związane z bezpieczeństwem, prowadzą również rozmowy z licealistami na temat procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.

23 marca 2021 rok policjanci spotkali się z uczniami klas trzecich XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Łodzi, podczas którego zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji. Wskazali kilka bardzo ważnych aspektów i warunków, które są wymagane od przyszłego policjanta i wymienili jakie możliwości daje tego rodzaju służba, tj:

  • stabilne zatrudnienie;
  • wynagrodzenie przed ukończeniem 26 roku życia ok. 4000 złotych netto, po ukończeniu 26 roku życia ok. 3600 złotych netto;
  • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
  • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
  • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
  • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
  • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

Ponadto policjanci omówili przebieg postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów oraz sposób składania dokumentów.

Powrót na górę strony