Aktualności

Kampania przeciwko hejtowi i mowie nienawiści

Zespół Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi podjął kampanię przeciwko hejtowi i mowie nienawiści. Omawiając zagadnienia dot. między innymi tematyki przeciwdziałania nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość policjanci spotkali się on – line z uczniami XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Łodzi oraz XLII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Sendlerowej w Łodzi

Policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w ramach zadań nałożonych na Policję pn. „Plan działań Policji na lata 2018 – 2021 w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowości” zainicjowali kampanię przeciwko hejtowi i mowie nienawiści. Inicjatywa zostanie zorganizowana w dwóch odsłonach. Pierwsza miała miejsce w dniach 07 i 08.04.2021 roku. W tych dniach funkcjonariusze rozmawiali z uczniami XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Łodzi oraz XLII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Sendlerowej w Łodzi. Kolejna zostanie przeprowadzona we wrześniu bieżącego roku. W ramach spotkania on – line funkcjonariusze omówili z uczniami zagadnienia związane z równością i godnością człowieka wyartykułowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Wytłumaczyli takie zagadnienia jak: uprzedzenie, stereotyp, dyskryminacja oraz genezę stereotypów i uprzedzeń. Przedmiotem rozmów z młodzieżą były również takie zagadnienia jak: ksenofobia, rasizm, homofobia, antysemityzm. Ponadto przytoczono definicję przestępstwa z nienawiści i omówiono je na podstawie przepisów prawa.

Powrót na górę strony