Aktualności

„Łódzkie Łabędzie”

W dniu 27 maja 2021 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyło się podsumowanie VIII edycji Konkursu Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2019, którego organizatorem jest Prezydent Miasta Łodzi, we współpracy z ww. Centrum. Podczas podsumowania ogłoszono wyniki konkursu, w ramach którego Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi przyznano nominację do nagrody „Łódzkie łabędzie” oraz wyróżnienie.

Komenda Miejska Policji w Łodzi od wielu lat współpracuje ze szkołami mundurowymi, tj. XLII Liceum Ogólnokształcącym oraz z XVIII Liceum Ogólnokształcącym, gdzie w ramach wzajemnej współpracy podpisane są porozumienia. Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi cyklicznie w ciągu roku uczestniczą w kreowaniu procesów kształcenia uczniów wskazanych szkół mundurowych prowadząc wielotematyczne zajęcia profilaktyczno – dydaktyczne. Niezwykle cenna jest wzajemna współpraca ze wskazanymi szkołami, będąca znakomitą sposobnością do propagowania wśród młodzieży właściwych wzorców zachowań, wspomagania procesu dydaktycznego, jak również promowania zasad doboru do służby w Policji, poprzez wskazanie jak zaszczytną i prestiżową jest służba w Policji.

Komenda Miejska Policji w Łodzi serdecznie dziękuje za nominację oraz wyróżnienie, które jest niewątpliwie uhonorowaniem podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji wysiłków, a jednocześnie aktywatorem nobilitującym do podejmowania dalszych działań w szerokopojętej działalności profilaktyczno-dydaktycznej.

Powrót na górę strony