Aktualności

Prelekcja w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi

Kontynuując działalność profilaktyczną związana z cyberbezpieczeństwem, realizowaną w łódzkich placówkach dydaktycznych, funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Łodzi w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyberprzestrzeń, a bezpieczeństwo” przeprowadzili prelekcję w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi.

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych jest znakiem naszych czasów. Internet stanowi nie tylko niezbędne narzędzie do komunikacji, edukacji, czy rozrywki. Ma również wpływ na kształtowanie rozwoju osobowości oraz zdolności poznawczych młodych ludzi. Dlatego w dniu 20 kwietnia 2022 roku łódzcy profilaktycy spotkali się z uczniami klas VI i VII Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi. Podczas prelekcji omówiono tematykę związaną z zagrożeniami, z którymi młodzież może zetknąć się w cyberprzestrzeni. Policjanci w trakcie zajęć wskazywali uczniom zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty korzystania z internetu. Omówili zagrożenia czyhające w świecie wirtualnym oraz wyjaśnili zagadnienia z zakresu przemocy rówieśniczej, tzw. cyberbulling oraz pojęcie kradzieży tożsamości, związanej z udostępnianiem swoich danych osobowych w internecie. W trakcie zajęć funkcjonariusze upowszechniali wśród młodzieży zasady bezpiecznego oraz właściwego korzystania z internetu. Uczniowie zapoznani zostali również z tematyką z zakresu odpowiedzialności prawnej za czyny popełnione w internecie, związane z aktywnością na portalach społecznościowych, komunikatorach, w grach internetowych, a także z ochroną wizerunku czy pojęciem własności intelektualnej. Zajęcia miały na celu uświadomić młodym odbiorcom, że na pozór niewinne zabawy, bądź żarty mogą wypełniać znamiona czynów karalnych. Funkcjonariusze wskazali również alternatywne formy spędzania wolnego czasu, niezwiązane ze światem wirtualnym.

Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział w prelekcji.

Z profilaktycznym pozdrowieniem

Zespół Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Łodzi

  • Zdjęcie pokazujące uczniów w szkole ogladających prezentację i wystąpienie Policjanta Zespołu Profilaktyki Wydziału Prewencji KMP
    Prelekcja w SP149
Powrót na górę strony