Aktualności

Propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku

Łódzcy profilaktycy podczas spotkań dydaktycznych z półkolonistami propagują zasady bezpiecznego zachowania w trakcie wypoczynku letniego.

Łódzcy profilaktycy podczas okresu wakacyjnego spotykają się z półkolonistami spędzającymi wypoczynek letni w mieście. W trakcie licznych prelekcji uczestnicy mają okazję zapoznać  się z właściwymi wzorcami zachowań. Profilaktycy przestrzegają przed zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać dzieci. Omawiane są zasady bezpiecznego postępowania podczas wypoczynku nad wodą, w górach, na wsi, pobytu na terenach zielnych, kontaktu z osobą obcą, bądź podczas ataku agresywnego zwierzęcia. W trakcie prelekcji omawiana oraz prezentowana jest właściwie wykonana „postawa żółwia”. Przypominane są zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy. Uczestnicy utrwalają sobie ogólnoeuropejski numer alarmowy, do czego służy oraz kiedy należy z niego korzystać. W trakcie spotkań funkcjonariusze zachęcają uczestników półkolonii do udziału w konkursie organizowanym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, pn. „ARTYSTYCZNY przeWODNIK”. Każdej z  odwiedzanych placówek dydaktycznych, w których odbywają się półkolonie profilaktycy przekazują materiały profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą oraz opracowane na potrzeby akcji „Bezpieczne wakacje” plakaty promujące zasady właściwego zachowania się.

Uczestnikom spotkań dziękujemy za udział z profilaktycznym pozdrowieniem funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Powrót na górę strony